***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 18:14
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -2.907.245 -299.598 -6.655.214 5.042.921 39.373.674 12.994.702 184.117.380 220.921 184.338.301
Transferler
12.994.702 -12.994.702
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
15.380.412 15.380.412 211.969 15.592.381
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-440.567 -440.567 -440.567
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -2.907.245 -299.598 -7.095.781 5.042.921 52.368.376 15.380.412 199.057.225 432.890 199.490.115
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -4.120.887 -299.598 -7.931.388 6.262.378 55.136.309 31.921.684 217.536.638 746.293 218.282.931
Diğer Düzeltmeler
-546.081 -546.081 -546.081
Transferler
-21.587.871 -883.758 5.300.159 52.416.620 -31.921.684 3.323.466 3.323.466
Dönem Karı (Zararı)
20.112.591 20.112.591 20.112.591
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.885.675 -1.885.675 -1.885.675
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
43.762 43.762 -1.690.642 -1.646.880
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.474.620 -3.515.612 959.008 959.008
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 30.290.269 -6.006.562 -299.598 -3.456.768 5.422.382 5.300.159 103.491.236 20.112.591 239.543.709 -944.349 238.599.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.058.520 6.524.687
Dönem Karı (Zararı)
20.112.591 15.592.381
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.112.591 15.592.381
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.632.409 -5.279.920
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.899.174 2.480.788
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.831.153 -574.740
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
724.813 -364.482
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.106.340 -210.258
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.098.434 413.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.686.093 413.530
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-587.659
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-171.766 2.484.786
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-864.203
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.542.897
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
692.437 941.889
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-10.378.440 -12.942.366
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-10.378.440 -12.942.366
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-8.910.964 2.858.082
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.335.543 -8.484.770
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.101.545 -6.188.800
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.497 695.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.071.048 -6.884.196
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.238.000 -27.709
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.460.618 -7.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
222.618 -20.281
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.933.109 -5.714.939
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-91.879 21.382
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.544.060 2.493.501
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-60.208 -96.728
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.604.268 2.590.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.440.502
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
205.301 14.835
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
32.821 14.835
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
172.480
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.160.873 916.960
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-291.652 916.960
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-869.221
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-24.855.361 1.827.691
Alınan Temettüler
12.915.866 4.696.996
Alınan Faiz
864.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.653.933
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-47.198
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.717.903
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.017.033 -1.525.541
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-16.073.129
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.943.904 -1.525.541
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.943.904 -1.525.541
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.339.570 -7.522.802
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.885.675
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.885.675
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.433.388
Kredilerden Nakit Girişleri
36.433.388
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.804.583
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.804.583
Ödenen Faiz
-5.208.143 -1.718.219
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.735.983 -2.523.656
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.735.983 -2.523.656
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.805.665 11.631.728
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.069.682 9.108.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
79.984
Finansal Yatırımlar
18.989.698 21.805.665
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
2.864.631 12.061.656
Vadeli Mevduatlar
16.125.067 9.531.549
Diğer Finansal Yatırımlar
212.460
Ticari Alacaklar
75.637.241 45.306.018
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
75.606.744 45.306.018
Diğer Alacaklar
785.622 995.526
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
724.352 708.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
61.270 287.374
Stoklar
50.980.659 49.153.890
Peşin Ödenmiş Giderler
1.294.574 1.221.402
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.294.574 1.221.402
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
47.198
Diğer Dönen Varlıklar
549.414 257.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
549.414 257.762
ARA TOPLAM
148.364.390 118.740.263
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
148.364.390 118.740.263
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
16.073.129
Diğer Alacaklar
22.878.052 16.430.148
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.841.431 16.397.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
36.621 33.135
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
24.659.703 27.197.129
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
118.847.090 118.847.090
Maddi Duran Varlıklar
62.326.718 60.251.320
Arazi ve Arsalar
7.038.062 6.357.282
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
325.615 333.087
Binalar
20.888.571 21.291.685
Tesis, Makine ve Cihazlar
30.455.956 29.057.042
Taşıtlar
388.245 236.942
Mobilya ve Demirbaşlar
1.149.278 1.061.714
Özel Maliyetler
247.903 360.168
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.833.088 1.553.400
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
98.887 129.555
Diğer Haklar
98.887 129.555
Peşin Ödenmiş Giderler
18.707
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.707
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.302.027
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
247.204.313 222.855.242
TOPLAM VARLIKLAR
395.568.703 341.595.505
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 88.172.391
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
88.172.391
Banka Kredileri
84.743.404
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.428.987
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
105.556.139 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
105.556.139 0
Banka Kredileri
101.773.411
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.782.728
Ticari Borçlar
14.306.863 9.115.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30.327 90.535
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14.276.536 9.025.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.108.744 2.668.242
Diğer Borçlar
434.536 229.235
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
262.056 229.235
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
172.480
Ertelenmiş Gelirler
2.880.596 1.322.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.880.596 1.322.854
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.314.382 1.914.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.549.263 562.051
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
765.119 1.352.778
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
697.218 3.124.182
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
697.218 3.124.182
ARA TOPLAM
131.298.478 106.547.608
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.298.478 106.547.608
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.648.542 6.807.045
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.648.542 6.807.045
Banka Kredileri
11.250.000
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.398.542 6.807.045
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.022.323 3.453.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.022.323 3.453.797
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
6.504.124
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.670.865 16.764.966
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
156.969.343 123.312.574
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
239.543.709 217.536.638
Ödenmiş Sermaye
84.690.000 84.690.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.290.269 51.878.140
Geri Alınmış Paylar (-)
-6.006.562 -4.120.887
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-299.598 -299.598
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.456.768 -7.931.388
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.456.768 -7.931.388
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.456.768 -7.931.388
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.422.382 6.262.378
Yasal Yedekler
5.422.382 6.262.378
Diğer Yedekler
5.300.159
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
103.491.236 55.136.309
Net Dönem Karı veya Zararı
20.112.591 31.921.684
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-944.349 746.293
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
238.599.360 218.282.931
TOPLAM KAYNAKLAR
395.568.703 341.595.505


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
114.127.660 75.542.335 62.993.337 42.524.140
Satışların Maliyeti
-98.765.984 -65.747.651 -55.287.500 -38.395.303
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.361.676 9.794.684 7.705.837 4.128.837
BRÜT KAR (ZARAR)
15.361.676 9.794.684 7.705.837 4.128.837
Genel Yönetim Giderleri
-5.724.145 -4.634.991 -1.460.645 -2.918.696
Pazarlama Giderleri
-3.212.972 -2.333.866 -1.773.461 -1.174.651
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.141.915 6.381.422 7.530.886 2.897.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.342.800 -1.205.362 -1.786.197 2.518.999
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.223.674 8.001.887 10.216.420 5.452.331
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14.829.780 12.942.366 12.280.549 12.836.402
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.053.454 20.944.253 22.496.969 18.288.733
Finansman Gelirleri
864.203 4.992.952 646.724 3.589.336
Finansman Giderleri
-22.716.031 -7.486.743 -15.791.756 -5.026.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.201.626 18.450.462 7.351.937 16.851.326
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.910.965 -2.858.082 2.948.108 -2.858.082
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
529.511
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.910.965 -2.858.082 2.418.597 -2.858.082
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.112.591 15.592.380 10.300.045 13.993.244
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.112.591 15.592.380 10.300.045 13.993.244
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.895.321 211.696 -1.579.771 -66.242
Ana Ortaklık Payları
22.007.912 15.380.684 11.879.816 14.059.486
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,26000000 0,18000000 0,12000000 0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.112.591 15.592.380 10.300.045 13.993.244
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.895.321 211.696 -1.579.771 -66.242
Ana Ortaklık Payları
22.007.912 15.380.684 11.879.816 14.059.486http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705253


BIST
18:051.776
Değişim :  -2,35% |  -42,82
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,2497 12,4902 % 4,09  
Euro 13,8836 14,1337 % 4,95  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 3,94  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,09 23,13 -0,48  
Gümüş Gr. 9,18 9,20 0,08  
B. Petrol 72,91 72,91 -9,31