***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 18:37
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -2.907.245 -299.598 -6.655.214 5.042.291 39.373.674 12.994.702 184.117.380 220.921 184.338.301
Transferler
12.994.702 -12.994.702 0
Dönem Karı (Zararı)
18.975.269 18.975.269 279.949 19.255.218
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-556.109 -556.109 -556.109
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -2.907.245 -299.598 -7.211.323 5.042.921 52.368.376 18.975.269 202.536.540 500.870 203.037.410
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -4.120.887 -299.598 -7.931.388 6.262.378 55.136.309 31.921.684 217.536.638 746.293 218.282.931
Diğer Düzeltmeler
-546.081 -546.081 -546.081
Transferler
-21.587.871 -883.758 5.300.159 52.416.620 -31.921.684 3.323.466 3.323.466
Dönem Karı (Zararı)
15.068.868 15.068.868 15.068.868
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.141.175 -2.141.175 -2.141.175
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
43.762 43.762 -1.863.132 -1.819.370
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.499.892 -3.515.612 -1.015.720 -1.015.720
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 30.290.269 -6.262.062 -299.598 -5.431.496 5.422.382 5.300.159 103.491.236 15.068.868 232.269.758 -1.116.839 231.152.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.237.017 9.723.863
Dönem Karı (Zararı)
15.068.868 19.255.219
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.068.868 19.255.219
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.987.357 -7.265.817
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.415.723 3.720.713
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.352.592 -175.812
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
577.592 301.061
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.930.184 -476.873
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.324.622 1.509.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.272.336 632.512
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-947.714
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
876.864
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-348.870 2.872.662
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.398.220 -262.832
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.135.494
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.049.350
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-11.429.756 -18.111.507
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-11.429.756 -18.111.507
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-8.596.484 2.918.751
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-40.685.719 -2.241.155
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.502.317 -14.966.074
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-675.793 647.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-35.826.524 -15.613.084
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.216.278 -402.626
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.104.878 -359.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-111.400 -42.896
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
35.484 3.396.728
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-211.830 502.934
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.805.964 7.555.658
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-59.256 -119.506
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.865.220 7.675.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.687.093
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.140.933 3.651
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
38.131 3.651
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.102.802
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-424.768 1.668.574
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-152.436 27.239
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-272.332 1.641.335
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-38.604.208 9.748.247
Alınan Temettüler
12.915.866
Alınan Faiz
1.398.220 262.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.612.178 -287.216
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-52.621
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.717.904
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.951.710 2.387.373
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-16.073.129
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.878.581 -2.309.623
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.878.581 -2.309.623
Alınan Temettüler
4.696.996
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.876.244 -18.386.471
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.141.175
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.141.175
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.156.537
Kredilerden Nakit Girişleri
51.156.537
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.250.977
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.250.977
Ödenen Faiz
-7.139.118 -3.135.494
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.312.483 -6.275.235
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.312.483 -6.275.235
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.805.665 11.631.729
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.493.182 5.356.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
12.493.182
Finansal Yatırımlar
21.805.665
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
12.061.656
Vadeli Mevduatlar
9.531.549
Diğer Finansal Yatırımlar
212.460
Ticari Alacaklar
79.725.660 45.306.018
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 675.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 79.049.867 45.306.018
Diğer Alacaklar
67.819 995.526
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 708.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
67.819 287.374
Stoklar
8 51.048.590 49.153.890
Peşin Ödenmiş Giderler
1.391.890 1.221.402
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.391.890 1.221.402
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
52.621
Diğer Dönen Varlıklar
410.198 257.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
410.198 257.762
ARA TOPLAM
145.189.960 118.740.263
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
145.189.960 118.740.263
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
16.073.129
Diğer Alacaklar
32.251.093 16.430.148
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 32.210.043 16.397.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
41.050 33.135
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 25.711.019 27.197.129
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
118.847.090 118.847.090
Maddi Duran Varlıklar
9 65.757.704 60.251.320
Arazi ve Arsalar
7.038.062 6.357.282
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
321.879 333.087
Binalar
20.687.014 21.291.685
Tesis, Makine ve Cihazlar
34.373.315 29.057.042
Taşıtlar
354.962 236.942
Mobilya ve Demirbaşlar
1.095.566 1.061.714
Özel Maliyetler
242.990 360.168
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.643.916 1.553.400
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 86.029 129.555
Diğer Haklar
86.029 129.555
Peşin Ödenmiş Giderler
41.342
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
41.342
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 2.924.499
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
261.691.905 222.855.242
TOPLAM VARLIKLAR
406.881.865 341.595.505
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
94.690.983 88.172.391
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 94.690.983 88.172.391
Banka Kredileri
88.303.907 84.743.404
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.387.076 3.428.987
Ticari Borçlar
15.143.066 9.115.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 31.279 90.535
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 15.111.787 9.025.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.355.335 2.668.242
Diğer Borçlar
2.370.168 229.235
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 267.366 229.235
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.102.802
Ertelenmiş Gelirler
3.158.174 1.322.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.158.174 1.322.854
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.342.652 1.914.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
937.588 562.051
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
405.064 1.352.778
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.016.529 3.124.182
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.016.529 3.124.182
ARA TOPLAM
123.076.907 106.547.608
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.076.907 106.547.608
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
44.305.872 6.807.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 44.305.872 6.807.045
Banka Kredileri
31.739.680
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.566.192 6.807.045
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.014.841 3.453.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.014.841 3.453.797
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 331.326 6.504.124
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.652.039 16.764.966
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
175.728.946 123.312.574
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
232.269.758 217.536.638
Ödenmiş Sermaye
12 84.690.000 84.690.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 30.290.269 51.878.140
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -6.262.062 -4.120.887
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
12 -299.598 -299.598
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.431.496 -7.931.388
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.431.496 -7.931.388
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.431.496 -7.931.388
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 5.422.382 6.262.378
Yasal Yedekler
5.422.382 6.262.378
Diğer Yedekler
5.300.159
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
103.491.236 55.136.309
Net Dönem Karı veya Zararı
15.068.868 31.921.684
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.116.839 746.293
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
231.152.919 218.282.931
TOPLAM KAYNAKLAR
406.881.865 341.595.505


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 161.968.717 120.085.529 47.841.057 44.543.194
Satışların Maliyeti
13 -122.689.840 -108.579.970 -23.923.856 -42.832.319
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.278.877 11.505.559 23.917.201 1.710.875
BRÜT KAR (ZARAR)
39.278.877 11.505.559 23.917.201 1.710.875
Genel Yönetim Giderleri
-8.323.227 -6.315.427 -2.599.082 -1.281.548
Pazarlama Giderleri
-5.225.050 -3.615.414 -2.012.078 -1.680.436
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34.567.625 8.836.708 17.425.710 2.455.285
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-15.609.197 -1.432.371 -10.266.397 -227.010
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.689.028 8.979.055 26.465.354 977.166
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 15.881.096 18.111.507 1.051.316 5.169.140
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.570.124 27.090.562 27.516.670 6.146.306
Finansman Gelirleri
1.398.220 5.642.688 534.017 649.737
Finansman Giderleri
-55.495.960 -10.559.280 -32.779.929 -3.072.536
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.472.384 22.173.970 -4.729.242 3.723.507
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.596.484 -2.918.751 -314.481 -60.669
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.596.484 -2.918.751 -314.481 -60.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.068.868 19.255.219 -5.043.723 3.662.838
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.068.868 19.255.219 -5.043.723 3.662.838
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.996.732 279.949 -1.101.411 67.981
Ana Ortaklık Payları
18.065.600 18.975.270 -3.942.312 3.594.857
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,21300000 0,22700000 -0,47000000 0,04300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.068.868 19.255.219 -5.043.723 3.662.838
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.996.732 279.949 -1.101.411 67.981
Ana Ortaklık Payları
18.065.600 18.975.270 -3.942.312 3.594.857http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719013


BIST
18:051.776
Değişim :  -2,35% |  -42,82
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,2497 12,4902 % 4,09  
Euro 13,8836 14,1337 % 4,95  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 3,94  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,09 23,13 -0,48  
Gümüş Gr. 9,18 9,20 0,08  
B. Petrol 72,91 72,91 -9,31