***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 18:13
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -4.120.887 -1.084.262 73.796.708 -1.021.358 682.643 1.489.682 102.265.160 28.823.640 295.963.442 15.533.839 311.497.281
Transferler
4.363.943 3.810.477 20.649.220 -28.823.640
Dönem Karı (Zararı)
22.692.161 22.692.161 22.692.161
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.250.746 1.250.746 1.250.746
Sermaye Arttırımı
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.885.675 -1.885.675 -1.885.675
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
57.550 108.491 166.041 -1.168.037 -1.001.996
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 10.499.666 -6.006.562 -1.084.262 73.796.708 337.879 5.046.586 5.300.159 122.914.380 22.692.161 318.186.715 14.365.802 332.552.517
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -7.481.505 -1.084.262 76.206.970 -2.540.818 5.046.586 5.300.159 122.914.380 13.484.591 306.978.217 14.821.277 321.799.494
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
636.586 12.848.005 -13.484.591 0 0
Dönem Karı (Zararı)
29.703.020 29.703.020 29.703.020
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.875.123 1.875.123 1.875.123
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.011.773 -1.011.773 -1.011.773
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
100.928 288 101.216 1.426.725 1.527.941
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
603.900 603.900 603.900
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 76.206.970 -564.767 5.683.460 5.300.159 136.366.285 29.703.020 338.249.703 16.248.002 354.497.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.876.891 7.269.225
Dönem Karı (Zararı)
29.703.020 22.692.161
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29.703.020 22.692.161
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-22.042.635 -9.893.031
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.484.026 3.897.471
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.673.187 -1.807.533
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.065.501 -490.935
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-607.686 -1.316.598
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.529.119 4.600.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.154.894 3.360.444
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-15.348 443.761
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
389.573 796.389
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-345.301 915.201
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-615.101 -472.862
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
269.800 1.388.063
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-28.805.948 -4.596.807
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-28.805.948 -4.596.807
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.107.890 -12.901.957
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.772 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-22.772 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
683.538 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.442.769 -16.515.721
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.742.271 -19.936.019
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.877 -11.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.726.394 -19.924.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-362.572 -1.648.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-362.572 -1.648.576
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.799.777 -396.803
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-605.805 473.987
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.702.720 7.195.791
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-265.901 78.621
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.968.621 7.117.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
905.042 129.923
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
504.902 -493.920
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
504.902 -493.920
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.146.190 -454.867
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-790.752 -1.385.237
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-353.086 -329.561
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-437.666 -1.055.676
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.217.616 -3.716.591
Alınan Temettüler
10.045.400 12.915.866
Alınan Faiz
615.101 472.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.320.218 -1.653.934
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11.646 -12.132
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.307.346 -736.846
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.424.163 -32.890.838
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-5.625 -16.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.418.538 -16.890.838
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.418.538 -16.890.838
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.766.607 22.882.760
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.011.773 -1.885.675
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.011.773 -1.885.675
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.428.921
Kredilerden Nakit Girişleri
29.483.683
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
2.945.238
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.526.233
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.860.944
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.665.289
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-2.792.449 -6.411.597
Ödenen Faiz
-4.436.152 -1.248.889
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.313.879 -2.738.853
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.313.879 -2.738.853
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.940.598 21.809.890
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.626.719 19.071.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17.626.719 44.940.598
Ticari Alacaklar
63.900.771 52.499.165
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
46.374 30.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
63.854.397 52.468.668
Diğer Alacaklar
623.278 268.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
623.278 268.950
Stoklar
56.337.076 57.529.167
Peşin Ödenmiş Giderler
1.861.151 1.248.874
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.861.151 1.248.874
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
94.516 106.162
Diğer Dönen Varlıklar
2.253.348 1.900.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.253.348 1.900.262
ARA TOPLAM
142.696.859 158.493.178
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
142.696.859 158.493.178
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
16.078.754 16.073.129
Diğer Alacaklar
32.314.683 29.467.217
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32.263.497 29.424.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
51.186 42.942
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
58.880.247 40.119.699
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
124.254.440 124.254.440
Maddi Duran Varlıklar
156.847.333 158.562.914
Arazi ve Arsalar
83.097.302 83.097.302
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
296.573 304.045
Binalar
38.778.000 39.400.428
Tesis, Makine ve Cihazlar
28.895.946 30.793.390
Taşıtlar
244.122 309.417
Mobilya ve Demirbaşlar
943.373 893.090
Özel Maliyetler
1.767.836 1.825.760
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.824.181 1.939.482
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
737.978 65.113
Diğer Haklar
27.068 35.951
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
683.578
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.332 29.162
Peşin Ödenmiş Giderler
20.862 27.334
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.862 27.334
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.772.631 7.168.571
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
394.906.928 375.738.417
TOPLAM VARLIKLAR
537.603.787 534.231.595
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
76.021.205 123.593.934
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
76.021.205 123.593.934
Banka Kredileri
70.234.170 118.057.324
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.787.035 5.536.610
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.788.217
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.788.217
Banka Kredileri
15.788.217
Ticari Borçlar
23.016.690 20.450.336
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.618.894 2.977.112
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.397.796 17.473.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.606.071 3.701.029
Diğer Borçlar
1.722.342 1.170.667
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
321.062 274.289
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.534.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.680.822 3.534.632
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.590.870 2.641.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.422.493 1.032.920
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.168.377 1.608.518
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
834.098 846.971
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
834.098 846.971
ARA TOPLAM
131.260.315 155.939.007
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.260.315 155.939.007
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.943.512 26.121.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.943.512 26.121.385
Banka Kredileri
14.367.860 16.630.019
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.575.652 9.491.366
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.204.562 5.954.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.204.562 5.954.604
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24.697.693 24.417.105
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.845.767 56.493.094
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
183.106.082 212.432.101
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
338.249.703 306.978.217
Ödenmiş Sermaye
84.690.000 84.690.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10.442.116 10.442.116
Geri Alınmış Paylar (-)
-8.493.278 -7.481.505
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-1.084.262 -1.084.262
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
75.642.203 73.666.152
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
75.642.203 73.666.152
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
76.206.970 76.206.970
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-564.767 -2.540.818
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.683.460 5.046.586
Yasal Yedekler
5.683.460 5.046.586
Diğer Yedekler
5.300.159 5.300.159
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
136.366.285 122.914.380
Net Dönem Karı veya Zararı
29.703.020 13.484.591
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.248.002 14.821.277
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
354.497.705 321.799.494
TOPLAM KAYNAKLAR
537.603.787 534.231.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
147.507.810 114.127.660 85.282.327 62.993.337
Satışların Maliyeti
-128.926.290 -99.634.716 -72.713.338 -55.473.492
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.581.520 14.492.944 12.568.989 7.519.845
BRÜT KAR (ZARAR)
18.581.520 14.492.944 12.568.989 7.519.845
Genel Yönetim Giderleri
-6.515.589 -6.339.379 -1.906.350 -1.588.798
Pazarlama Giderleri
-4.416.672 -3.212.972 -2.363.253 -1.773.461
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-264.965 -264.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.842.762 16.320.531 9.964.622 7.190.690
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.661.096 -5.657.012 -4.957.082 -1.717.227
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.565.960 15.604.112 13.041.961 9.631.049
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22.772 22.772
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
28.805.948 14.829.781 9.075.199 12.280.550
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.394.680 30.433.893 22.139.932 21.911.599
Finansman Gelirleri
1.509.018 864.203 763.196 500.955
Finansman Giderleri
-20.101.115 -22.907.424 -8.068.643 -15.839.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.802.583 8.390.672 14.834.485 6.573.100
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.107.890 13.118.045 -1.650.465 4.929.659
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
529.511
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.107.890 13.118.045 -1.650.465 4.400.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.694.693 21.508.717 13.184.020 11.502.759
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.694.693 21.508.717 13.184.020 11.502.759
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
991.673 -1.183.444 1.690.727 -823.928
Ana Ortaklık Payları
29.703.020 22.692.161 11.493.293 12.326.687
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 26 0,35000000 0,27000000 0,14000000 0,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.016.080 1.467.729 -135.279 316.410
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.584.718 1.881.704 -173.435 405.654
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-568.638 -413.975 38.156 -89.244
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-568.638 -413.975 38.156 -89.244
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.016.080 1.467.729 -135.279 316.410
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.710.773 22.976.446 13.048.741 11.819.169
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
32.710.773 22.976.446 13.048.741 11.819.169http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782922


BIST
18:051.910
Değişim :  1,61% |  30,35
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.914
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.478,20 22.928.132 % 10,00  
SELVA 11,11 36.007.943 % 10,00  
MAKTK 3,74 66.866.320 % 10,00  
ISKUR 550.000,00 550.000 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7265 13,7296 % 0,49  
Euro 15,5059 15,5679 % 0,38  
Sterlin 18,1135 18,2043 % -0,25  
Frank 14,8951 14,9848 % 0,53  
Riyal 3,6493 3,6676 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 15,34  
Altın Gr. 788 788 8,66  
Cumhuriyet 5.186 5.264 106,00  
Tam 5.159 5.293 110,82  
Yarım 2.493 2.561 53,60  
Çeyrek 1.251 1.280 26,81  
Gümüş.Ons 22,51 22,56 0,15  
Gümüş Gr. 9,93 9,95 0,09  
B. Petrol 69,66 69,66 -0,01