***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 18:47
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -4.120.887 -1.084.262 73.796.708 -1.021.358 682.643 1.489.682 102.265.160 28.823.640 295.963.442 15.533.839 311.497.281
Transferler
4.364.231 3.810.477 20.648.932 -28.823.640
Dönem Karı (Zararı)
12.781.967 12.781.967 -2.322.509 10.459.458
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-621.329
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.141.175 -2.141.175 -2.141.175
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
28.215 -593.114 -10.081 -603.195
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -6.262.062 -1.084.262 73.796.708 -1.642.687 5.046.874 5.300.159 122.942.307 12.781.967 306.011.120 13.201.249 319.212.369
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -7.481.505 -1.084.262 76.206.970 -2.540.818 5.046.586 5.300.159 122.914.380 16.124.430 309.618.056 14.821.277 324.439.333
Diğer Düzeltmeler
682.789 682.789 682.789
Transferler
636.586 15.487.844 -16.124.430
Dönem Karı (Zararı)
49.428.738 49.428.738 2.862.228 52.290.966
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.253.621 2.253.621 2.253.621
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.011.773 -1.011.773 -1.011.773
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
69.305 288 -515.016 -445.423 839.557 394.134
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 76.206.970 -217.892 5.683.460 5.300.159 138.569.997 49.428.738 360.526.008 18.523.062 379.049.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.821.011 1.587.266
Dönem Karı (Zararı)
49.428.738 12.781.967
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
49.428.738 12.781.967
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-20.902.792 7.191.442
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 5.232.495 4.415.723
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.338.221 -2.022.162
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.212.729 -399.326
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.125.492 -1.622.836
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.872.594 3.677.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.615.430 4.531.950
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -742.836 -854.803
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.165.738 1.210.000
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -990.813 -594.814
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -174.925 1.804.814
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-30.170.173 7.267.744
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -30.170.173 7.267.744
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 4.029.006 -7.357.010
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-45.544
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-45.544
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
682.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.866.543 -16.351.223
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.989.089 -25.851.680
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.877 -2.666.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.973.212 -23.185.541
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.641 -1.659.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-66.641 -1.659.554
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.717.780 -158.496
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-997.788 262.899
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.703.331 7.399.489
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
299.192 -79.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.002.523 7.478.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
825.672 376.514
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
252.787 1.436.402
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
252.787 1.436.402
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.337.296 1.831.661
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
431.363 11.542
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-679.301 -1.634.470
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.110.664 1.646.012
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.659.403 3.622.186
Alınan Faiz
23 990.813 594.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -1.802.703 -2.612.179
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -26.502 -17.555
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.367.204 -37.901.712
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-22.500 -16.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.544
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.544
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.577.305 -9.878.581
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.577.305 -9.878.581
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.187.057 -12.023.131
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.453.403 26.999.093
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.011.773 -2.141.175
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.011.773 -2.141.175
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.539.810
Kredilerden Nakit Girişleri
42.632.180
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8.907.630
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.201.386
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.379.539
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.821.847
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-3.298.819 -15.050.547
Ödenen Faiz
23 -6.686.208 -7.377.210
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-255.217 28.215
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.999.596 -9.315.353
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.999.596 -9.315.353
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 44.940.598 21.809.890
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.941.002 12.494.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 34.941.002 44.940.598
Ticari Alacaklar
61.905.294 52.499.165
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 45.690 30.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 61.859.604 52.468.668
Diğer Alacaklar
327.347 268.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 327.347 268.950
Stoklar
10 54.936.879 57.529.167
Peşin Ödenmiş Giderler
2.273.996 1.248.874
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.273.996 1.248.874
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 132.664 106.162
Diğer Dönen Varlıklar
2.579.563 1.900.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 2.579.563 1.900.262
ARA TOPLAM
157.096.745 158.493.178
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
157.096.745 158.493.178
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
16.095.629 16.073.129
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
12 16.095.629 16.073.129
Diğer Alacaklar
32.828.158 29.467.217
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 32.776.972 29.424.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 51.186 42.942
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 70.289.872 40.119.699
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 124.254.440 124.254.440
Maddi Duran Varlıklar
155.908.175 158.562.914
Arazi ve Arsalar
14 83.097.302 83.097.302
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 292.838 304.045
Binalar
14 38.466.787 39.400.428
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 27.752.853 30.793.391
Taşıtlar
14 287.375 309.417
Mobilya ve Demirbaşlar
14 1.154.796 893.089
Özel Maliyetler
14 1.712.935 1.825.760
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 3.143.289 1.939.482
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.064.662 65.113
Diğer Haklar
15 22.867 35.951
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 2.015.377
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 26.418 29.162
Peşin Ödenmiş Giderler
27.334
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 27.334
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 5.509.031 7.168.571
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
406.949.967 375.738.417
TOPLAM VARLIKLAR
564.046.712 534.231.595
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
66.007.092 107.606.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
66.007.092 107.606.646
Banka Kredileri
8 60.805.910 102.070.036
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.201.182 5.536.610
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.299.877 15.987.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.299.877 15.987.288
Banka Kredileri
8 41.299.877 15.987.288
Ticari Borçlar
16.788.054 20.450.336
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 3.267.006 2.977.112
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 13.521.048 17.473.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 4.526.701 3.701.029
Diğer Borçlar
1.465.669 1.170.667
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 328.167 274.289
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.137.502 896.378
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.197.336 3.534.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 2.197.336 3.534.632
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.135.563 2.641.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.269.881 1.032.920
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 865.682 1.608.518
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.957.635 846.971
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.957.635 846.971
ARA TOPLAM
136.377.927 155.939.007
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.377.927 155.939.007
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.520.756 26.121.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.520.756 26.121.385
Banka Kredileri
8 13.515.809 16.630.019
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 6.004.947 9.491.366
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.225.059 5.954.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 4.225.059 5.954.604
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 24.873.900 24.417.105
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.619.715 56.493.094
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
184.997.642 212.432.101
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
360.526.008 306.978.217
Ödenmiş Sermaye
20 84.690.000 84.690.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 10.442.116 10.442.116
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -8.493.278 -7.481.505
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-1.084.262 -1.084.262
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
75.989.078 73.666.152
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
75.989.078 73.666.152
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
76.206.970 76.206.970
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -217.892 -2.540.818
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.983.619 10.346.745
Yasal Yedekler
20 5.683.460 5.046.586
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
5.300.159 5.300.159
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
138.569.997 122.914.380
Net Dönem Karı veya Zararı
49.428.738 13.484.591
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.523.062 14.821.277
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
379.049.070 321.799.494
TOPLAM KAYNAKLAR
564.046.712 534.231.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 224.447.253 161.968.717 76.939.443 47.841.057
Satışların Maliyeti
21 -189.344.507 -124.146.064 -60.418.217 -24.511.348
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.102.746 37.822.653 16.521.226 23.329.709
BRÜT KAR (ZARAR)
35.102.746 37.822.653 16.521.226 23.329.709
Genel Yönetim Giderleri
-7.717.781 -8.592.043 -1.202.192 -2.252.664
Pazarlama Giderleri
-6.520.345 -5.225.050 -2.103.673 -2.012.078
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.852.913 -1.587.948
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 25.682.263 33.494.681 3.839.501 17.174.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -8.931.003 -15.952.253 -1.269.907 -10.295.241
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.762.967 41.547.988 14.197.007 25.943.876
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
45.544 22.772
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 40.215.573 15.881.096 11.409.625 1.051.315
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
76.024.084 57.429.084 25.629.404 26.995.191
Finansman Gelirleri
23 3.475.367 1.398.220 1.966.349 534.017
Finansman Giderleri
23 -23.109.867 -55.877.747 -3.008.752 -32.970.323
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
56.389.584 2.949.557 24.587.001 -5.441.115
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.098.618 7.509.901 -2.990.728 -5.608.144
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -4.098.618 7.509.901 -2.990.728 -5.608.144
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
52.290.966 10.459.458 21.596.273 -11.049.259
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.290.966 10.459.458 21.596.273 -11.049.259
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.862.228 -2.322.509 1.870.555 -1.139.065
Ana Ortaklık Payları
49.428.738 12.781.967 19.725.718 -9.910.194
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 0,58000000 0,15000000 0,23000000 -0,12000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.578.143 1.220.232 -4.594.223 848.622
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -3.305.311 1.564.400 -5.890.029 1.087.977
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
727.168 -344.168 1.295.806 -239.355
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
727.168 -344.168 1.295.806 -239.355
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.578.143 1.220.232 -4.594.223 848.622
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.712.823 11.679.690 17.002.050 -10.200.637
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.444.469 318.159 -3.069.048 422.972
Ana Ortaklık Payları
51.157.292 11.361.531 20.071.098 -10.623.609http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798099


BIST
18:051.910
Değişim :  1,61% |  30,35
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.914
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.478,20 22.928.132 % 10,00  
SELVA 11,11 36.007.943 % 10,00  
MAKTK 3,74 66.866.320 % 10,00  
ISKUR 550.000,00 550.000 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7265 13,7296 % 0,49  
Euro 15,5059 15,5679 % 0,38  
Sterlin 18,1135 18,2043 % -0,25  
Frank 14,8951 14,9848 % 0,53  
Riyal 3,6493 3,6676 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 15,34  
Altın Gr. 788 788 8,66  
Cumhuriyet 5.186 5.264 106,00  
Tam 5.159 5.293 110,82  
Yarım 2.493 2.561 53,60  
Çeyrek 1.251 1.280 26,81  
Gümüş.Ons 22,51 22,56 0,15  
Gümüş Gr. 9,93 9,95 0,09  
B. Petrol 69,66 69,66 -0,01