***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2020 18:14
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -4.120.887 -1.084.262 73.796.708 -1.021.358 682.643 1.489.682 102.265.160 28.823.640 295.963.442 15.533.839 311.497.281
Transferler
4.363.943 24.459.697 -28.823.640
Dönem Karı (Zararı)
13.484.591
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.360.618 -3.360.618 -3.360.618
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.410.262 425.659 3.810.477 -3.810.477 2.835.921 -712.562 2.123.359
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -7.481.505 -1.084.262 76.206.970 -2.540.818 5.046.586 5.300.159 122.914.380 13.484.591 306.978.217 14.821.277 321.799.494
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -7.481.505 -1.084.262 76.206.970 -2.540.818 5.046.586 5.300.159 122.914.380 13.484.591 306.978.217 14.821.277 321.799.494
Diğer Düzeltmeler
684.285 684.285 684.285
Transferler
656.850 12.827.741 -13.484.591
Dönem Karı (Zararı)
59.709.243 59.709.243 3.356.670 63.065.913
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.344.155 1.344.155 1.344.155
Kar Payları
-257.421 -257.421 -257.421
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.011.773 -1.011.773 -1.011.773
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
949.711 253.926 -9.843 9.657 1.203.451 1.223.138 2.426.589
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.849.088 3.849.088 3.849.088
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -942.737 5.693.593 5.300.159 136.178.642 59.709.243 372.499.245 19.401.085 391.900.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.463.926 17.802.025
Dönem Karı (Zararı)
59.709.243 13.484.591
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
59.709.243 13.484.591
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-25.804.743 13.204.486
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.264.990 6.574.277
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.214.076 -779.772
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.672.436 519.821
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-541.640 -1.299.593
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.677.942 2.605.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.772.128 2.485.835
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-94.186 119.957
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.638.422 -1.218.016
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.488.031 -884.447
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-150.391 -333.569
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-33.449.465 -7.140.936
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-33.449.465 -7.140.936
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.915.546 13.163.141
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-45.543 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-45.543 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
684.285
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.714.991 -6.688.936
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.710.346 -10.635.880
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.730.052 -11.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.980.294 -10.623.987
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
198.969 246.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
198.969 246.928
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
116.173 -6.759.166
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-818.797 406.155
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
470.730 12.984.004
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.775.113 2.897.234
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.304.383 10.086.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
909.819 -1.277.792
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.273.684 229.978
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.273.684 229.978
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16.507.333 199.169
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-232.574 -2.082.332
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-669.426 -1.679.909
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
436.852 -402.423
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.619.491 20.000.141
Alınan Faiz
1.488.031 884.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.312.930 -3.011.467
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-330.666 -71.096
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.992.398 -33.106.511
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-8.022.500 -16.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.733.985 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.733.985 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.961.842 -9.743.004
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.961.842 -9.743.004
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.824.419 -5.529.769
Alınan Temettüler
-257.421
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.660.201 -1.833.738
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.402.911 38.435.194
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.011.773 -3.360.618
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.011.773 -3.360.618
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.368.258 64.241.473
Kredilerden Nakit Girişleri
20.760.505 59.449.529
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6.607.753 4.791.944
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-5.731.102 -12.257.856
Ödenen Faiz
-9.504.214 -9.550.803
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.281.742 -637.002
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.874.439 23.130.708
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.874.439 23.130.708
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.940.598 21.809.890
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
64.815.037 44.940.598


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
64.815.037 44.940.598
Ticari Alacaklar
69.291.957 52.499.165
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.010.791 30.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
64.281.166 52.468.668
Diğer Alacaklar
61.737 268.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
61.737 268.950
Stoklar
57.954.634 57.529.167
Peşin Ödenmiş Giderler
2.065.659 1.248.874
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.065.659 1.248.874
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
436.828 106.162
Diğer Dönen Varlıklar
2.569.688 1.900.262
ARA TOPLAM
197.195.540 158.493.178
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
197.195.540 158.493.178
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
24.095.629 16.073.129
Diğer Alacaklar
35.224.741 29.467.217
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
35.173.555 29.424.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
51.186 42.942
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
73.569.164 40.119.699
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
127.956.440 124.254.440
Maddi Duran Varlıklar
172.418.193 158.562.914
Arazi ve Arsalar
83.097.302 83.097.302
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
289.124 304.045
Binalar
45.437.263 39.400.428
Tesis, Makine ve Cihazlar
39.754.776 30.793.391
Taşıtlar
908.296 309.417
Mobilya ve Demirbaşlar
1.275.618 893.089
Özel Maliyetler
1.655.814 1.825.760
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.939.482
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.799.663 65.113
Diğer Haklar
37.995 35.951
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
4.736.166
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.502 29.162
Peşin Ödenmiş Giderler
29.346 27.334
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29.346 27.334
Ertelenmiş Vergi Varlığı
6.694.829 7.168.571
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
444.788.005 375.738.417
TOPLAM VARLIKLAR
641.983.545 534.231.595
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
108.365.227 123.593.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
108.365.227 123.593.934
Banka Kredileri
100.874.644 118.057.324
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.490.583 5.536.610
Ticari Borçlar
20.180.685 20.450.336
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.709.364 2.977.112
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14.471.321 17.473.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.610.848 3.701.029
Diğer Borçlar
2.462.529 1.170.667
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
292.467 274.289
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.170.062 896.378
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.041.965 3.534.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.041.965 3.534.632
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.252.162 2.641.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.354.043 1.032.920
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.898.119 1.608.518
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
900.036 846.971
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
900.036 846.971
ARA TOPLAM
159.813.452 155.939.007
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
159.813.452 155.939.007
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
59.214.136 26.121.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
59.214.136 26.121.385
Banka Kredileri
45.068.990 16.630.019
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.145.146 9.491.366
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.944.011 5.954.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.944.011 5.954.604
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26.111.616 24.417.105
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.269.763 56.493.094
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
250.083.215 212.432.101
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
372.499.245 306.978.217
Ödenmiş Sermaye
84.690.000 84.690.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10.442.116 10.442.116
Geri Alınmış Paylar (-)
-8.493.278 -7.481.505
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-1.084.262 -1.084.262
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
80.063.032 73.666.152
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
80.063.032 73.666.152
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
81.005.769 76.206.970
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-942.737 -2.540.818
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.693.593 5.046.586
Yasal Yedekler
5.693.593 5.046.586
Diğer Yedekler
5.300.159 5.300.159
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
136.178.642 122.914.380
Net Dönem Karı veya Zararı
59.709.243 13.484.591
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.401.085 14.821.277
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
391.900.330 321.799.494
TOPLAM KAYNAKLAR
641.983.545 534.231.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
293.553.349 214.207.938
Satışların Maliyeti
-254.161.806 -182.694.758
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.391.543 31.513.180
BRÜT KAR (ZARAR)
39.391.543 31.513.180
Genel Yönetim Giderleri
-12.791.180 -9.144.521
Pazarlama Giderleri
-8.081.168 -7.227.308
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-739.479 -683.578
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36.151.784 53.286.718
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-15.599.571 -31.209.173
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.331.929 36.535.318
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.869.962 5.529.769
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
43.623.575 20.056.802
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
85.825.466 62.121.889
Finansman Gelirleri
3.163.746 975.535
Finansman Giderleri
-24.987.896 -38.778.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.001.316 24.318.468
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-935.403 -11.837.532
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-935.403 -11.837.532
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
63.065.913 12.480.936
DÖNEM KARI (ZARARI)
63.065.913 12.480.936
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.356.670 -1.003.655
Ana Ortaklık Payları
59.709.243 13.484.591
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.902.838 5.362.015
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.798.799 3.766.995
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.148.668 2.044.898
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
252.707 -449.878
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
252.707 -449.878
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.902.838 5.362.015
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.968.751 17.842.951
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
66.968.751 17.842.951http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825078


BIST
18:051.981
Değişim :  2,78% |  53,65
Açılış :  1.945  
Önceki Kapanış :  1.927  
En Yüksek
1.984
En Düşük
1.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 5.418,60 7.339.802 % 10,00  
BASCM 13,31 718.234 % 10,00  
ISBIR 50,05 2.270.175 % 10,00  
INTEM 66,00 40.378.742 % 10,00  
ORCAY 18,72 68.698.865 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4803 13,4956 % 0,04  
Euro 15,1518 15,2662 % 0,32  
Sterlin 17,8224 17,9118 % -2,26  
Frank 14,5454 14,6330 % -2,04  
Riyal 3,5892 3,6072 % -2,11  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.785 -1,17  
Altın Gr. 775 776 -13,61  
Cumhuriyet 5.173 5.251 -51,00  
Tam 5.153 5.284 -45,55  
Yarım 2.491 2.556 -22,04  
Çeyrek 1.249 1.278 -11,02  
Gümüş.Ons 22,50 22,54 0,00  
Gümüş Gr. 9,76 9,77 0,00  
B. Petrol 75,23 75,23 2,15