***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.03.2021 18:15
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -7.481.505 -1.084.262 76.206.970 -2.540.818 5.046.586 5.300.159 122.914.380 13.484.591 306.978.217 14.821.277 321.799.494
Diğer Düzeltmeler
684.285 684.285 0 684.285
Transferler
656.850 12.827.741 -13.484.591 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
59.709.243 59.709.243 3.356.670 63.065.913
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.849.088 1.344.155 5.193.243 0 5.193.243
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.011.773 -1.011.773 -1.011.773
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
949.711 253.926 -9.843 9.657 1.203.451 1.223.138 2.426.589
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-257.421 -257.421 0 -257.421
Dönem Sonu Bakiyeler
20 84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -942.737 5.693.593 5.300.159 136.178.642 59.709.243 372.499.245 19.401.085 391.900.330
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -942.737 5.693.593 5.300.159 136.178.642 59.709.243 372.499.245 19.401.085 391.900.330
Diğer Düzeltmeler
-849.326 -849.326 -849.326
Transferler
59.709.243 -59.709.243 0 0
Dönem Karı (Zararı)
111.510.900 111.510.900 4.718.838 116.229.738
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.870.422 463.904 13.334.326 13.334.326
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
5.677.438 5.677.438 -5.000 2.405.815
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
73 -2.126.323 77.749 224.698 -1.823.876 1.823.803 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.266.623
Dönem Sonu Bakiyeler
20 84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -4.350.812 91.749.868 -401.084 5.693.593 5.300.159 200.940.695 111.510.900 497.082.157 25.938.726 523.020.883


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
134.980.993 36.463.926
Dönem Karı (Zararı)
111.510.900 59.709.243
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
111.510.900 59.709.243
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.223.907 -25.804.743
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 9.509.973 7.264.990
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.729.725 -3.214.076
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.038.953 -2.672.436
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 690.772 -541.640
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.532.892 2.677.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 4.521.392 2.772.128
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 11.500 -94.186
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.128.158 -1.638.422
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.543.012 -1.488.031
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -585.146 -150.391
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7.816.187 -33.449.465
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 7.816.187 -33.449.465
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.600.587 1.915.546
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.027 -45.543
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 12.027 -45.543
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-849.326 684.285
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.129.171 3.714.991
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.989.607 -14.710.346
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.965.104 -9.730.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.954.711 -4.980.294
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-231.208 198.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-231.208 198.969
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.369.955 116.173
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
662.044 -818.797
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.204.102 470.730
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.743.001 2.775.113
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.947.103 -2.304.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.200.923 909.819
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-557.593 1.273.684
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-557.593 1.273.684
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-13.772.024 16.507.333
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-613.917 -232.574
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
214.487 -669.426
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-828.404 436.852
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
134.605.636 37.619.491
Alınan Faiz
25 2.543.012 1.488.031
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -2.323.754 -2.312.930
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
156.099 -330.666
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-52.273.788 -32.992.398
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
2.410.888 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -8.022.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.468 2.733.985
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.468 2.733.985
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.291.386 -21.961.842
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.291.386 -21.961.842
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.900.379 -3.824.419
Alınan Temettüler
0 -257.421
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.501.379 -1.660.201
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-79.227.356 16.402.911
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -1.011.773
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.011.773
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
705.028 27.368.258
Kredilerden Nakit Girişleri
705.028 20.760.505
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 6.607.753
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-64.489.932 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-63.449.806 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.040.126 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-8.954.059 -5.731.102
Ödenen Faiz
25 -11.124.409 -9.504.214
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.636.016 5.281.742
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.479.849 19.874.439
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.479.849 19.874.439
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
64.815.037 44.940.598
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
68.294.886 64.815.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 68.294.886 64.815.037
Ticari Alacaklar
67.678.067 69.291.957
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 45.687 5.010.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 67.632.380 64.281.166
Diğer Alacaklar
287.139 61.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 287.139 61.737
Stoklar
10 48.893.907 57.954.634
Peşin Ödenmiş Giderler
1.432.961 2.065.659
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.432.961 2.065.659
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 280.729 436.828
Diğer Dönen Varlıklar
2.355.201 2.569.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 2.355.201 2.569.688
ARA TOPLAM
189.222.890 197.195.540
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
189.222.890 197.195.540
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
12 24.095.629 24.095.629
Ticari Alacaklar
286.083 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 286.083 0
Diğer Alacaklar
43.956.002 35.224.741
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 43.899.010 35.173.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 56.992 51.186
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 65.752.977 73.569.164
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 163.856.819 127.956.440
Maddi Duran Varlıklar
194.067.403 172.418.193
Arazi ve Arsalar
14 91.130.696 83.097.302
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 274.510 289.124
Binalar
14 50.399.697 45.437.263
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 47.532.271 39.754.776
Taşıtlar
14 659.143 908.296
Mobilya ve Demirbaşlar
14 2.556.015 1.275.618
Özel Maliyetler
14 1.499.753 1.655.814
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 15.318 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.372.519 4.799.663
Diğer Haklar
15 42.304 37.995
Bilgisayar Yazılımları
15 60.963 25.502
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 5.269.252 4.736.166
Peşin Ödenmiş Giderler
0 29.346
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 29.346
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 8.917.054 6.694.829
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
506.304.486 444.788.005
TOPLAM VARLIKLAR
695.527.376 641.983.545
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.377.449 108.365.227
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.377.449 108.365.227
Banka Kredileri
8 26.300.429 100.874.643
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 6.077.020 7.490.584
Ticari Borçlar
26.521.180 20.180.685
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 2.917.613 5.709.364
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 23.603.567 14.471.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.409.925 4.610.848
Diğer Borçlar
1.676.332 2.462.529
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 63.863 292.467
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.612.469 2.170.062
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.269.941 20.041.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 6.269.941 20.041.965
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.628.199 3.252.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.527.160 1.354.043
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.101.039 1.898.119
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
880.212 900.036
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 880.212 900.036
ARA TOPLAM
74.763.238 159.813.452
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.763.238 159.813.452
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
60.292.601 59.214.136
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
60.292.601 59.214.136
Banka Kredileri
8 45.774.018 45.068.990
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 14.518.583 14.145.146
Ticari Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.388.652 4.944.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 5.388.652 4.944.011
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 32.062.002 26.111.616
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
97.743.255 90.269.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
172.506.493 250.083.215
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
497.082.157 372.499.245
Ödenmiş Sermaye
20 84.690.000 84.690.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 10.442.116 10.442.116
Geri Alınmış Paylar (-)
-8.493.278 -8.493.278
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-4.350.812 -1.084.262
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
91.348.784 80.063.032
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
91.348.784 80.063.032
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
91.749.868 81.005.769
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -401.084 -942.737
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.693.593 5.693.593
Yasal Yedekler
20 5.693.593 5.693.593
Diğer Yedekler
5.300.159 5.300.159
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
200.940.695 136.178.642
Net Dönem Karı veya Zararı
111.510.900 59.709.243
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.938.726 19.401.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
523.020.883 391.900.330
TOPLAM KAYNAKLAR
695.527.376 641.983.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 276.430.180 293.553.349
Satışların Maliyeti
21 -234.524.670 -254.161.806
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.905.510 39.391.543
BRÜT KAR (ZARAR)
41.905.510 39.391.543
Genel Yönetim Giderleri
22 -11.147.276 -12.791.180
Pazarlama Giderleri
22 -8.103.659 -8.081.168
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-407.703 -739.479
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 60.884.983 36.151.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -22.574.759 -15.599.571
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.557.096 38.331.929
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 36.022.798 3.869.962
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -12.027 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 45.910.281 43.623.575
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
142.478.148 85.825.466
Finansman Gelirleri
25 4.402.371 3.163.746
Finansman Giderleri
25 -28.629.322 -24.987.896
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
118.251.197 64.001.316
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.021.459 -935.403
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.021.459 -935.403
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
116.229.738 63.065.913
DÖNEM KARI (ZARARI)
116.229.738 63.065.913
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.718.838 3.356.670
Ana Ortaklık Payları
111.510.900 59.709.243
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 27 1,32000000 0,71000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.291.793 3.902.838
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.744.099 4.798.799
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -579.880 -1.148.668
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
127.574 252.707
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
127.574 252.707
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.291.793 3.902.838
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
126.521.531 66.968.751
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.048.574 4.455.839
Ana Ortaklık Payları
124.472.957 62.512.912http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919089


BIST
18:051.809
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.783  
Önceki Kapanış :  1.809  
En Yüksek
1.812
En Düşük
1.777
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASGZ 12,76 485.241.716 % 10,00  
RAYSG 15,07 7.611.292 % 10,00  
LIDFA 4,07 39.801.795 % 10,00  
ISBTR 38.500,00 1.638.500 % 10,00  
KTSKR 31,24 58.541.612 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,7514 12,7651 % -0,40  
Euro 14,3391 14,4949 % 0,18  
Sterlin 17,0096 17,0949 % 3,27  
Frank 13,8320 13,9153 % 3,61  
Riyal 3,4091 3,4262 % 3,70  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 4,46  
Altın Gr. 736 736 22,69  
Cumhuriyet 4.832 4.905 151,00  
Tam 4.806 4.932 153,83  
Yarım 2.323 2.386 74,41  
Çeyrek 1.165 1.193 37,21  
Gümüş.Ons 22,93 22,97 0,10  
Gümüş Gr. 9,40 9,42 -0,01  
B. Petrol 74,13 74,13 1,01