***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2021 18:12
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -942.737 5.693.593 5.300.159 136.178.642 59.709.243 372.499.245 19.401.085 391.900.330
Transferler
59.709.243 -59.709.243
Dönem Karı (Zararı)
19.683.180 19.683.180 262.565 19.945.745
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.015.172 1.015.172 1.015.172
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
108.228 -126.208 -17.980 -17.981 -35.961
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-14.840 -14.840 -14.840
Dönem Sonu Bakiyeler
20 84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 180.663 5.693.593 5.300.159 195.746.837 19.683.180 393.164.777 19.645.669 412.810.446
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -4.350.812 91.749.868 -401.084 5.693.593 5.300.159 200.940.695 111.510.900 497.082.157 25.938.726 523.020.883
Diğer Düzeltmeler
3.255.345 -43.647 3.211.698 3.211.698
Transferler
68.310.000 -10.442.116 -2.481.397 -5.300.159 61.424.572 -111.510.900 0 0
Dönem Karı (Zararı)
40.645.919 40.645.919 549.806 41.195.725
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.104.762 2.104.762 2.104.762
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
77.749 37.188 114.937 199.876 314.813
Dönem Sonu Bakiyeler
20 153.000.000 0 -8.493.278 -1.095.467 91.749.868 1.781.427 3.212.196 0 262.358.808 40.645.919 543.159.473 26.688.408 569.847.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.983.935 34.457.698
Dönem Karı (Zararı)
40.645.919 19.683.180
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
40.645.919 19.683.180
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.387.983 44.490.247
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 2.603.084 2.301.780
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.131.042 -619.435
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.874.814 -936.806
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 256.228 317.371
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.569.560 3.953.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 5.569.560 3.953.473
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.016.646 -711.183
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -608.056 -660.578
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -408.590 -50.605
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11.491.536 40.734.664
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 11.491.536 40.734.664
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.165.002 -1.154.212
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.181.944 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -3.181.944 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-43.647 -14.840
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.062.905 -29.577.658
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.490.657 -5.826.542
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.708 3.521.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.494.365 -9.347.903
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.369.190 -3.376.612
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.801.759 -3.184.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-567.431 -192.313
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-791.999 -562.530
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-791.999 -562.530
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.103.617 -4.527.647
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.398.925 -907.390
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.186.360 903.258
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.430 -2.207.114
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.183.930 3.110.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.113.672 744.824
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
262.359 -212.983
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
262.359 -212.983
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
146.292 -681.542
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 36.653
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
146.292 -718.195
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.401.486 -15.130.494
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.970.997 34.595.769
Alınan Faiz
25 608.056 660.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -299.166 -1.103.047
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-69.680 304.398
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.773.728 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.905.549 -6.200.814
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.905.549 7.106
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.905.549 7.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.207.920
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.207.920
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.154.602 -6.579.014
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.874.728 2.943.734
Kredilerden Nakit Girişleri
1.782.820 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
91.908 2.943.734
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.843.750 -5.487.561
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.843.750 -5.487.561
Ödenen Faiz
25 -2.185.580 -4.045.336
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 10.149
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.734.882 21.677.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.734.882 21.677.870
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
68.294.886 64.815.037
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
113.029.768 86.492.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 113.029.768 68.294.886
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
58.370.009 67.678.067
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 49.395 45.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 58.320.614 67.632.380
Diğer Alacaklar
849.712 287.139
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 849.712 287.139
Stoklar
10 60.741.296 48.893.907
Peşin Ödenmiş Giderler
4.831.886 1.432.961
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.831.886 1.432.961
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 350.409 280.729
Diğer Dönen Varlıklar
3.147.200 2.355.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 3.147.200 2.355.201
ARA TOPLAM
241.320.280 189.222.890
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
241.320.280 189.222.890
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
24.095.629 24.095.629
Diğer Finansal Yatırımlar
12 24.095.629 24.095.629
Ticari Alacaklar
0 286.083
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 286.083
Diğer Alacaklar
59.762.619 43.956.002
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 59.700.769 43.899.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 61.850 56.992
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 54.261.441 65.752.977
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 163.830.915 163.856.819
Maddi Duran Varlıklar
191.750.427 194.067.403
Arazi ve Arsalar
14 91.130.696 91.130.696
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 270.856 274.510
Binalar
14 49.984.672 50.399.697
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 45.619.009 47.532.271
Taşıtlar
14 609.184 659.143
Mobilya ve Demirbaşlar
14 2.676.002 2.556.015
Özel Maliyetler
14 1.444.690 1.499.753
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 15.318 15.318
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.388.710 5.372.519
Diğer Haklar
15 38.905 42.304
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 5.293.425 5.269.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 56.380 60.963
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 9.800.477 8.917.054
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
508.890.218 506.304.486
TOPLAM VARLIKLAR
750.210.498 695.527.376
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.831.665 32.377.449
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.831.665 32.377.449
Banka Kredileri
8 25.897.669 26.300.429
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 4.933.996 6.077.020
Ticari Borçlar
29.070.280 26.521.180
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 2.791.615 2.917.613
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 26.278.665 23.603.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 5.523.597 3.409.925
Diğer Borçlar
1.822.624 1.676.332
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 63.863 63.863
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.758.761 1.612.469
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.671.427 6.269.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 9.671.427 6.269.941
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.371.630 3.628.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 3.270.591 2.527.160
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.101.039 1.101.039
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.142.571 880.212
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.142.571 880.212
ARA TOPLAM
82.433.794 74.763.238
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.433.794 74.763.238
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
58.683.783 60.292.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
58.683.783 60.292.601
Banka Kredileri
8 42.930.268 45.774.018
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 15.753.515 14.518.583
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.773.310 5.388.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 6.773.310 5.388.652
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 32.471.730 32.062.002
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
97.928.823 97.743.255
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
180.362.617 172.506.493
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
543.159.473 497.082.157
Ödenmiş Sermaye
20 153.000.000 84.690.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 0 10.442.116
Geri Alınmış Paylar (-)
-8.493.278 -8.493.278
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-1.095.467 -4.350.812
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
93.531.295 91.348.784
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
93.531.295 91.348.784
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
91.749.868 91.749.868
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 1.781.427 -401.084
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.212.196 10.993.752
Yasal Yedekler
20 3.212.196 5.693.593
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
0 5.300.159
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
262.358.808 200.940.695
Net Dönem Karı veya Zararı
40.645.919 111.510.900
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.688.408 25.938.726
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
569.847.881 523.020.883
TOPLAM KAYNAKLAR
750.210.498 695.527.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 88.477.710 76.523.162
Satışların Maliyeti
21 -75.610.943 -66.486.014
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.866.767 10.037.148
BRÜT KAR (ZARAR)
12.866.767 10.037.148
Genel Yönetim Giderleri
22 -7.019.173 -4.748.138
Pazarlama Giderleri
22 -1.539.089 -2.271.365
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-101.926 -356.375
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 24.602.953 14.557.064
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -8.906.396 -2.945.683
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.903.136 14.272.651
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 3.181.944 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 20.536.811 12.991.804
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.621.891 27.264.455
Finansman Gelirleri
25 1.142.036 1.323.582
Finansman Giderleri
25 -4.764.627 -9.796.504
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.999.300 18.791.533
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.196.425 1.154.212
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 1.196.425 1.154.212
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.195.725 19.945.745
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.195.725 19.945.745
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
549.806 262.565
Ana Ortaklık Payları
40.645.919 19.683.180
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 27 0,48000000 0,23000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.450.998 1.231.627
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 3.142.305 1.579.009
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-691.307 -347.382
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-691.307 -347.382
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.450.998 1.231.627
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.646.723 21.177.372
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Pay 0 0
Ana Ortaklık Payları
43.646.723 21.177.372http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941200


BIST
18:052.372
Değişim :  -0,89% |  -21,26
Açılış :  2.390  
Önceki Kapanış :  2.394  
En Yüksek
2.407
En Düşük
2.372
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KAPLM 66,00 17.284.097 % 10,00  
IMASM 46,90 20.055.587 % 9,99  
PRKAB 34,86 91.325.170 % 9,97  
DAGHL 23,68 1.934.818 % 9,94  
NUGYO 6,20 119.932.091 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,8707 15,8722 % 0,19  
Euro 16,7472 16,8415 % 0,03  
Sterlin 19,8524 19,9519 % 0,55  
Frank 16,2875 16,3856 % 0,20  
Riyal 4,2356 4,2568 % 0,36  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.847 4,59  
Altın Gr. 945 945 4,67  
Cumhuriyet 6.237 6.331 -18,00  
Tam 6.205 6.361 -40,28  
Yarım 2.999 3.077 -19,49  
Çeyrek 1.504 1.539 -9,75  
Gümüş.Ons 21,74 21,77 -0,17  
Gümüş Gr. 11,14 11,15 -0,05  
B. Petrol 113 113 0,86