***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2017 00:13
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 0 -299.598 -6.658.258 2.135.676 23.381.655 18.899.264 174.026.879 2.066.919 176.093.798
Transferler
18.899.264 -18.899.264 0 0
Dönem Karı (Zararı)
1.649.477 1.649.477 415.623 2.065.100
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 0 -299.598 -6.658.258 2.135.676 42.280.919 1.649.477 175.676.356 2.482.542 178.158.898
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -2.907.245 -299.598 -6.655.214 5.042.921 39.373.674 12.994.702 184.117.380 220.921 184.338.301
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
12.994.702 -12.994.702 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.320.927 1.320.927 278.210 1.599.137
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-282.097 -282.097 -282.097
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -2.907.245 -299.598 -6.937.311 5.042.921 52.368.376 1.320.927 185.156.210 499.131 185.655.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-359.227 6.888.388
Dönem Karı (Zararı)
1.599.138 2.065.100
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.599.138 2.065.100
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.390.013 3.580.341
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.235.000 1.467.913
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-183.772
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-183.772
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.167.784 168.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
228.707 172.921
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
943.977
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.900 -4.266
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
824.838 470.640
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-59.899 -497.848
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
884.737 734.038
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
234.450
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.268.355 610.536
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-105.964 1.046.369
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-105.964 1.046.369
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.348.378 1.242.947
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.516.588 -4.933.412
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-290.653 201.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.225.935 -5.134.504
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
162.854 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
167.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.429
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.674.963 2.514.730
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-415.741 721.832
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.779.109 2.604.932
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-71.956 -24.545
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.851.065 2.629.477
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.870 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.870
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
311.081 334.865
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-308.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
619.270 334.865
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-359.227 6.888.388
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-638.459 400.589
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.781
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.781
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-430.828 -133.040
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-430.828 -133.040
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-207.631
Alınan Faiz
497.848
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.115.076 -18.926.253
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.681.299 -18.192.215
Kredilerden Nakit Girişleri
7.681.299 -18.192.215
Ödenen Faiz
-566.223 -734.038
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.117.390 -11.637.276
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.117.390 -11.637.276
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.631.728 14.833.962
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.749.118 3.196.686


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17.749.118 11.631.728
Ticari Alacaklar
40.467.169 35.945.683
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.030.567 739.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
39.436.602 35.205.767
Diğer Alacaklar
913.458 930.257
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
660.002 660.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
253.456 270.255
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
53.292.949 46.617.986
Peşin Ödenmiş Giderler
1.263.446 847.705
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.263.446 847.705
Diğer Dönen Varlıklar
828.186 519.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
828.186 519.997
ARA TOPLAM
114.514.326 96.493.356
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
114.514.326 96.493.356
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
15.384.556 15.530.609
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15.358.771 15.526.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.785 4.556
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5.917.909 5.811.945
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
113.335.121 113.127.490
Maddi Duran Varlıklar
61.009.830 61.890.401
Arazi ve Arsalar
6.776.647 6.776.647
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
267.466 270.577
Binalar
21.106.190 21.305.797
Tesis, Makine ve Cihazlar
29.096.676 29.870.763
Taşıtlar
287.003 323.862
Mobilya ve Demirbaşlar
1.008.625 1.050.502
Özel Maliyetler
668.739 569.056
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.798.484 1.723.197
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
251.386 174.988
Diğer Haklar
251.386 174.988
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.997.663 2.997.663
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
198.896.465 199.533.096
TOPLAM VARLIKLAR
313.410.791 296.026.452
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
81.859.612 79.245.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
81.859.612 79.245.595
Banka Kredileri
79.478.497 76.555.622
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.381.115 2.689.973
Ticari Borçlar
10.505.728 5.726.618
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
56.552 128.508
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.449.176 5.598.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.232.079 2.038.413
Diğer Borçlar
193.587 187.717
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
193.587 187.717
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
1.866.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.866.179
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.251.903 2.155.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
554.547 514.375
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
697.356 1.641.333
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.764.823 3.377.343
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.764.823 3.377.343
ARA TOPLAM
101.673.911 92.731.394
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.673.911 92.731.394
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.005.406 16.069.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.005.406 16.069.160
Banka Kredileri
14.190.540 7.742.240
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.814.866 8.326.920
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.076.133 2.887.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.076.133 2.887.597
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.081.539 18.956.757
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
127.755.450 111.688.151
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
185.156.210 184.117.380
Ödenmiş Sermaye
84.690.000 84.690.000
Sermaye Düzeltme Farkları
51.878.140 51.878.140
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.907.245 -2.907.245
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-299.598 -299.598
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.937.311 -6.655.214
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.937.311 -6.655.214
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.937.311 -6.655.214
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.042.921 5.042.921
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
1.489.682 1.489.682
Yasal Yedekler
645.994 645.994
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
2.907.245 2.907.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
52.368.376 39.373.674
Net Dönem Karı veya Zararı
1.320.927 12.994.702
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
499.131 220.921
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
185.655.341 184.338.301
TOPLAM KAYNAKLAR
313.410.791 296.026.452


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33.018.195 34.693.560
Satışların Maliyeti
-27.352.348 -31.737.765
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.665.847 2.955.795
BRÜT KAR (ZARAR)
5.665.847 2.955.795
Genel Yönetim Giderleri
-1.716.295 -1.405.788
Pazarlama Giderleri
-1.159.214 -831.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.483.581 4.840.597
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.724.360 -1.631.821
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.549.559 3.926.831
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
105.964 -1.046.369
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.655.523 2.880.462
Finansman Gelirleri
1.403.616 667.396
Finansman Giderleri
-2.460.000 -1.482.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.599.139 2.065.100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.599.139 2.065.100
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.599.139 2.065.100
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
278.212 415.623
Ana Ortaklık Payları
1.320.927 1.649.477
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (zarar) 0,14000000 0,15300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.599.139 2.065.100
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
278.212 415.623
Ana Ortaklık Payları
1.320.927 1.649.477http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606809


BIST18:051.880
Değişim :  1,22% |  22,66
Açılış :  1.864  
Önceki Kapanış :  1.857  
En Yüksek
1.883
En Düşük
1.864
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ERBOS 137,50 204.514.857 % 10,00  
MIATK 37,18 3.501.612 % 10,00  
PKENT 4.071,10 3.855.315 % 10,00  
YONGA 24,42 514.135 % 10,00  
ISBTR 51.243,50 2.715.906 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6983 13,6999 % 2,95  
Euro 15,4666 15,5404 % 3,16  
Sterlin 18,1797 18,2708 % 3,27  
Frank 14,8305 14,9199 % 2,99  
Riyal 3,6435 3,6618 % 3,02  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.763 -15,95  
Altın Gr. 779 779 17,56  
Cumhuriyet 5.081 5.158 14,00  
Tam 5.054 5.183 -0,87  
Yarım 2.443 2.507 -0,42  
Çeyrek 1.225 1.253 -0,22  
Gümüş.Ons 22,30 22,34 0,08  
Gümüş Gr. 9,86 9,87 0,35  
B. Petrol 69,56 69,56 0,69