***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2017 19:10
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -299.598 -6.658.258 -6.658.258 -6.658.258 2.135.676 23.381.655 18.899.264 42.280.919 174.026.879 2.066.919 176.093.798
Diğer Düzeltmeler
18.899.264 -18.899.264 0
Dönem Karı (Zararı)
9.140.365 9.140.365 9.140.365 125.663 9.266.028
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.759.480 1.759.480 -1.759.480 -1.759.480 -1.759.480 -1.759.480
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -1.759.480 -299.598 -6.658.258 -6.658.258 -6.658.258 3.895.156 40.521.439 9.140.365 49.661.804 181.407.764 2.192.582 183.600.346
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -2.907.245 -299.598 -6.655.214 -6.655.214 -6.655.214 5.042.921 39.373.674 12.994.702 52.368.376 184.117.380 220.921 184.338.301
Diğer Düzeltmeler
12.994.702 -12.994.702 0 0
Dönem Karı (Zararı)
18.975.269 18.975.269 18.975.269 279.949 19.255.219
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-556.109 -556.109 -556.109 -556.109 -556.109
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -2.907.245 -299.598 -7.211.323 -7.211.323 -7.211.323 5.042.921 52.368.376 18.975.270 71.343.646 202.536.541 500.870 203.037.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.723.863 12.344.705
Dönem Karı (Zararı)
19.255.219 9.266.028
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.255.219 9.266.028
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.265.817 572.683
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.720.713 4.685.335
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-175.812 1.210.733
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
301.061 1.210.733
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-476.873
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.509.376 1.039.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
632.512 131.832
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
876.864 907.615
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.872.662 1.064.219
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-262.832 -355.172
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.135.494 931.623
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
518.101
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-30.333
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-18.111.507 -7.427.051
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-18.111.507 -7.427.051
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.918.751
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.241.155 2.896.283
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.966.074 -3.602.357
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
647.010 413.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.613.084 -4.015.410
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-402.626 411.960
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-359.730 425.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.896 -13.770
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.396.728 5.419.389
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
502.934 971.029
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.555.658 -1.269.281
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-119.506 -5.244.951
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.675.164 3.975.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
137.957
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.651 12.187
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.651 12.187
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.668.574 815.399
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27.239 950.364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.641.335 -134.965
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.748.247 12.734.994
Alınan Faiz
262.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-287.216 -390.289
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.387.373 3.408.638
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.925
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.309.623 -8.869.976
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.309.623 -8.818.777
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.199
Alınan Temettüler
4.696.996 11.868.517
Ödenen Faiz
355.172
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.386.471 -9.962.600
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.759.480
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.759.480
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
56.201.829
Kredilerden Nakit Girişleri
56.201.829
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.250.977 -62.289.090
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.250.977 -62.289.090
Ödenen Faiz
-3.135.494 -2.115.859
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.275.235 5.790.743
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.275.235 5.790.743
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.631.729 14.833.962
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.356.494 20.624.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.356.493 11.631.728
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
3.864.758 2.630.558
Vadeli Mevduatlar
1.285.769 8.811.552
Diğer Finansal Yatırımlar
205.966 189.618
Ticari Alacaklar
50.611.117 35.945.683
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
92.906 739.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
50.518.211 35.205.767
Diğer Alacaklar
928.375 930.257
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
643.802 660.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
284.573 270.255
Stoklar
43.698.132 46.617.986
Peşin Ödenmiş Giderler
344.771 847.705
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
344.771 847.705
Diğer Dönen Varlıklar
492.758 519.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
492.758 519.997
ARA TOPLAM
101.431.646 96.493.356
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
101.431.646 96.493.356
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
19.244.355 5.811.945
Diğer Alacaklar
15.935.119 15.530.610
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15.901.984 15.526.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.135 4.556
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
113.127.490 113.127.490
Maddi Duran Varlıklar
60.439.353 61.890.401
Arazi ve Arsalar
6.776.647 6.776.647
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
260.201 270.577
Binalar
21.182.014 21.305.797
Tesis, Makine ve Cihazlar
27.914.285 29.870.763
Taşıtlar
213.754 323.862
Mobilya ve Demirbaşlar
952.426 1.050.502
Özel Maliyetler
684.428 569.056
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.455.598 1.723.197
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
214.945 174.988
Diğer Haklar
214.945 174.988
Ertelenmiş Vergi Varlığı
78.912 2.997.662
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
209.040.174 199.533.096
TOPLAM VARLIKLAR
310.471.820 296.026.452
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
62.937.225 79.245.595
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
62.937.225 79.245.595
Banka Kredileri
61.984.145 76.555.622
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
953.080 2.689.973
Ticari Borçlar
13.282.276 5.726.618
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9.002 128.508
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
13.273.274 5.598.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.325.629 2.038.413
Diğer Borçlar
191.368 187.717
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
191.368 187.717
Ertelenmiş Gelirler
1.104.703 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.104.703 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.467.342 2.155.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
702.873 514.375
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
764.469 1.641.333
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.667.702 3.377.343
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.667.702 3.377.343
ARA TOPLAM
86.976.245 92.731.394
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.976.245 92.731.394
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.126.553 16.069.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.126.553 16.069.160
Banka Kredileri
7.814.620 7.742.240
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.311.933 8.326.920
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.331.611 2.887.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.331.611 2.887.597
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.458.164 18.956.757
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
107.434.409 111.688.151
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
202.536.541 184.117.380
Ödenmiş Sermaye
84.690.000 84.690.000
Sermaye Düzeltme Farkları
51.878.140 51.878.140
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.907.245 -2.907.245
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-299.598 -299.598
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.211.323 -6.655.214
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.211.323 -6.655.214
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.211.323 -6.655.214
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.042.921 5.042.921
Yasal Yedekler
5.042.921 5.042.921
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
52.368.376 39.373.674
Net Dönem Karı veya Zararı
18.975.270 12.994.702
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
500.870 220.921
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
203.037.411 184.338.301
TOPLAM KAYNAKLAR
310.471.820 296.026.452


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 120.085.529 105.933.476 44.543.193 33.194.785
Satışların Maliyeti
16 -108.579.970 -96.579.084 -42.832.319 -34.591.329
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.505.559 9.354.392 1.710.874 -1.396.544
BRÜT KAR (ZARAR)
11.505.559 9.354.392 1.710.874 -1.396.544
Genel Yönetim Giderleri
-6.315.427 -5.669.480 -1.680.436 -1.511.943
Pazarlama Giderleri
-3.615.414 -2.396.202 -1.281.548 -796.826
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.836.707 8.726.008 2.455.286 1.966.259
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.432.371 -3.222.592 -227.010 -605.052
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.979.054 6.792.126 977.166 -2.344.106
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18.111.507 7.427.051 5.169.140 2.145.329
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.090.561 14.219.177 6.146.306 -198.777
Finansman Gelirleri
5.642.689 1.318.411 649.737 390.867
Finansman Giderleri
-10.559.280 -6.271.560 -3.072.536 -2.810.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.173.970 9.266.028 3.723.507 -2.618.273
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.918.751 0 -60.669 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.918.751 0 -60.669 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.255.219 9.266.028 3.662.838 -2.618.273
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.255.219 9.266.028 3.662.838 -2.618.273
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
279.949 125.663 67.981 -633.590
Ana Ortaklık Payları
18.975.270 9.140.365 3.594.857 -1.984.683
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (zarar) 0,22700000 0,10900000 0,04300000 -0,03100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.255.219 9.266.028 3.662.838 -2.618.273
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
279.949 125.663 67.981 -633.590
Ana Ortaklık Payları
18.975.270 9.140.365 3.594.857 -1.984.683http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640492


BIST
18:051.910
Değişim :  1,61% |  30,35
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.914
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.478,20 22.928.132 % 10,00  
SELVA 11,11 36.007.943 % 10,00  
MAKTK 3,74 66.866.320 % 10,00  
ISKUR 550.000,00 550.000 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7265 13,7296 % 0,49  
Euro 15,5059 15,5679 % 0,38  
Sterlin 18,1135 18,2043 % -0,25  
Frank 14,8951 14,9848 % 0,53  
Riyal 3,6493 3,6676 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 15,34  
Altın Gr. 788 788 8,66  
Cumhuriyet 5.186 5.264 106,00  
Tam 5.159 5.293 110,82  
Yarım 2.493 2.561 53,60  
Çeyrek 1.251 1.280 26,81  
Gümüş.Ons 22,51 22,56 0,15  
Gümüş Gr. 9,93 9,95 0,09  
B. Petrol 69,66 69,66 -0,01