***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

19.03.2018 12:00***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -104.479 1.499.678 -23.154 3.652.011 447.204 10.024.466 -20.071.421 5.424.305 60.519.101 65.943.406
Transferler
-20.071.421 20.071.421
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.776 -1.154.412 -1.158.188 -5.779.962 -6.938.150
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-3.372 971 -908.546 -910.947 -6.970.590 -7.881.537
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.453 -85.504 570.917 486.866 -21.181.683 -20.694.817
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
13.723 -1.715.338 10.460.001 8.758.386 4.029.454 12.787.840
Dönem Sonu Bakiyeler
24 10.000.000 -104.479 1.499.678 -15.126 1.851.169 448.175 75.417 -1.154.412 12.600.422 30.616.320 43.216.742
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -104.479 1.499.678 -15.126 1.851.169 448.175 75.417 -1.154.412 12.600.422 30.616.320 43.216.742
Transferler
-1.154.412 1.154.412
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.403 -77.984 -1.787.943 -1.905.330 -5.552.301 -7.457.631
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
815.754 815.754 8.364.747 9.180.501
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
2.114 -157.749 -53 -5.225 -160.913 -1.943.719 -2.104.632
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-21.466 -146.218 -167.684 -22.989.258 -23.156.942
Dönem Sonu Bakiyeler
24 10.000.000 -104.479 1.499.678 -52.415 1.593.970 448.122 -414.684 -1.787.943 11.182.249 8.495.789 19.678.038


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.783.481 -19.016.003
Dönem Karı (Zararı)
-6.155.202 -6.898.568
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.155.202 -6.898.568
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.399.431 1.371.804
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 4.134.449 3.259.968
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9-10 996.708 239.974
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20-22 711.012 699.674
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
428.035 24.625
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
30 0 -1.602.738
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 564.800 -1.036.969
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
30 -391.019 -212.730
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -44.554 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
30.037.665 -13.306.671
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 1.301.680 -1.411.819
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -11.914.544 -9.700.955
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -9.329.630 -8.552.318
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -10.698.576 -1.142.674
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 28.899.523 7.225.991
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 33.674.200 -548.365
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.894.988 823.469
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.281.894 -18.833.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -252.314 -190.049
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -246.099 7.481
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.787.939 -503.647
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
9.180.501 12.787.840
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.812.528 495.778
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -14.278.982 -10.853.914
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 -2.042.262
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 415.841 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
14 0 -891.089
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 -22.917.827 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.168.784 18.860.936
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.104.633 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 26.118.973 38.897.984
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -29.183.124 -20.037.048
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.173.242 -658.714
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.173.242 -658.714
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.999.502 2.658.216
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 826.260 1.999.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 826.260 1.999.502
Finansal Yatırımlar
7 110.139 1.411.819
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
7 110.139 1.411.819
Ticari Alacaklar
9 23.911.565 12.733.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 23.911.565 12.733.038
Diğer Alacaklar
12-35 10.670.501 1.340.871
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12-35 10.369.999 670.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 300.502 670.182
Stoklar
10 13.827.492 3.941.168
Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.932.281 412.485
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 8.634 8.673
Diğer Dönen Varlıklar
23 1.491.017 266.788
ARA TOPLAM
55.777.889 22.114.344
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
14 90.161.897 891.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
145.939.786 23.005.433
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 7.685.051 7.685.051
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 3.525.000 3.525.000
Maddi Duran Varlıklar
16 1.115.799 82.300.631
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.278.125 4.311.256
Şerefiye
15 2.869.357 2.869.357
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.408.768 1.441.899
Peşin Ödenmiş Giderler
11 311.776 1.566.678
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.915.751 99.388.616
TOPLAM VARLIKLAR
162.855.537 122.394.049
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.130.538 4.130.471
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 11.012.853 16.744.566
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 71.935 51.664
Ticari Borçlar
9-35 54.885.191 24.242.597
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9-35 2.259.962 786.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 52.625.229 23.456.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 1.079.480 545.508
Diğer Borçlar
12-35 36.033.803 2.359.603
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12-35 36.032.213 1.946.603
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.590 413.000
Ertelenmiş Gelirler
11 6.668.877 4.386.342
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
46.152 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.023.347 922.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.152.031 373.749
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 871.316 548.370
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 859.667 727.852
ARA TOPLAM
114.811.843 54.110.722
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.811.843 54.110.722
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 26.633.704 20.986.480
Ticari Borçlar
9-35 0 1.866.597
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9-35 0 1.866.597
Diğer Borçlar
12-35 89.292 89.292
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12-35 34.049 34.049
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 55.243 55.243
Uzun Vadeli Karşılıklar
203.478 1.298.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 203.478 1.298.858
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 1.074.850 106.839
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
23 364.332 718.519
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.365.656 25.066.585
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
143.177.499 79.177.307
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.182.249 12.600.422
Ödenmiş Sermaye
24 10.000.000 10.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-104.479 -104.479
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.499.678 1.499.678
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.541.555 1.836.043
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.541.555 1.836.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32 -52.415 -15.126
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32 1.593.970 1.851.169
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
448.122 448.175
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-414.684 75.417
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.787.943 -1.154.412
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.495.789 30.616.320
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.678.038 43.216.742
TOPLAM KAYNAKLAR
162.855.537 122.394.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 175.783.453 103.010.772
Satışların Maliyeti
26 -162.517.234 -92.441.139
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.266.219 10.569.633
BRÜT KAR (ZARAR)
13.266.219 10.569.633
Genel Yönetim Giderleri
27 -7.837.813 -7.360.753
Pazarlama Giderleri
27 -1.044.863 -888.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 14.170.353 4.770.477
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -13.837.867 -7.961.206
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.716.029 -870.327
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 553.208 2.489.028
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.269.237 1.618.701
Finansman Giderleri
31 -10.859.639 -9.554.238
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.590.402 -7.935.537
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-564.800 1.036.969
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -292.290 -39.920
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -272.510 1.076.889
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.155.202 -6.898.568
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.155.202 -6.898.568
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.367.259 -5.744.156
Ana Ortaklık Payları
-1.787.943 -1.154.412
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 34 -0,17880000 -0,11540000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.302.429 -39.582
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -547.150 -39.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-755.279 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.302.429 -39.582
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.457.631 -6.938.150
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.552.301 -5.779.962
Ana Ortaklık Payları
-1.905.330 -1.158.188http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667986


BIST
18:051.321
Değişim :  0,51% |  6,73
Açılış :  1.323  
Önceki Kapanış :  1.314  
En Yüksek
1.334
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
OTKAR 236,60 339.995.629 % 10,00  
EGEEN 1.712,70 309.334.671 % 10,00  
BRYAT 234,30 84.699.101 % 10,00  
BFREN 1.340,90 133.731.451 % 10,00  
ALCAR 233,20 279.694.221 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9931 7,9996 % 1,42  
Euro 9,5001 9,5075 % 1,82  
Sterlin 10,6561 10,7096 % 1,75  
Frank 8,7392 8,7919 % 1,54  
Riyal 2,1282 2,1388 % 1,49  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 -28,25  
Altın Gr. 465 465 -0,51  
Cumhuriyet 3.078 3.125 -83,00  
Tam 3.060 3.139 -96,22  
Yarım 1.479 1.518 -46,55  
Çeyrek 742 759 -23,27  
Gümüş.Ons 23,29 23,34 -0,27  
Gümüş Gr. 5,99 6,00 0,01  
B. Petrol 47,80 47,80 1,76