***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 19:04***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 10.000.000 -104.479 1.499.678 -52.415 1.593.970 448.122 -414.684 -1.787.943 11.182.249 8.495.789 19.678.038
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 10.000.000 -104.479 1.499.678 -52.415 1.593.970 448.122 -414.684 -1.787.943 11.182.249 8.495.789 19.678.038
Transferler
21 -1.787.943 1.787.943
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 48.051 1.270.586 10.308.883 11.627.520 1.561.216 13.188.736
Dönem Karı (Zararı)
21 10.308.883 10.308.883 1.561.216 11.870.099
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 48.051 1.270.586 1.318.637 1.318.637
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
21 104.479 406.360 510.839 510.839
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
21 23.398 -1.547.490 688.879 2.744.294 1.909.081 -8.495.789 -6.586.708
Dönem Sonu Bakiyeler
21 10.000.000 23.398 0 1.906.038 -4.364 1.270.586 46.480 1.137.001 541.667 10.308.883 25.229.689 1.561.216 26.790.905
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 10.000.000 1.906.038 -4.558 1.263.911 46.480 1.137.002 -39.294 11.791.615 26.101.194 2.777.151 28.878.345
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 10.000.000 1.906.038 -4.558 1.263.911 46.480 1.137.002 -39.294 11.791.615 26.101.194 2.777.151 28.878.345
Transferler
11.791.615 -11.791.615
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -1.103 -6.530 -15.837.121 -15.998.966 1.346.557 -14.652.409
Dönem Karı (Zararı)
21 -15.837.121 -15.991.333 1.346.557 -14.644.776
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -1.103 -6.530 -7.633 -7.633
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
21 -28.396 -28.396
Dönem Sonu Bakiyeler
21 10.000.000 1.906.038 -5.661 1.257.381 46.480 1.137.002 11.752.322 -15.837.121 10.102.228 4.095.312 14.197.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.455.192 -27.261.310
Dönem Karı (Zararı)
28 -14.639.975 11.870.099
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 -14.639.975 11.870.099
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.243.470 -1.595.250
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 103.240 614.749
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
23.547.342 -531.012
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 23.356.092 215.156
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
191.250 -746.168
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-15.405 -2.024.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -15.405 -2.024.993
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.771.645 298.434
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 1.771.645 298.434
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -4.163.352 47.572
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.291.247 -37.697.533
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11 0 -7.574.912
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 197.081 20.105.010
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 197.081 20.105.010
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -3.213.153 4.722.533
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -7.501.196 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 4.288.043 4.722.533
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 0 13.638.882
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 62.759 5.186.638
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -387.402 -54.071.245
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -387.402 -54.071.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -50.242 -875.108
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.096.110 -12.163.452
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.096.110 -12.163.452
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 3.600 -6.665.879
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.312.248 -27.422.684
Alınan Faiz
24 1.127.080 208.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 15.864 -46.836
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.810.542 62.967.692
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 10.532 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 10.532 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -223.100 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -223.100 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 90.161.897
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.597.974 -27.194.205
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-995.087 -36.166.140
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -995.087 -36.166.140
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -995.087 -36.166.140
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-350.437 -459.758
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-350.437 -459.758
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
366.502 826.260
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.065 366.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 16.065 1.417.907
Ticari Alacaklar
7 7.374.636 7.571.717
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.374.636 7.571.717
Diğer Alacaklar
8 9.135.763 24.988.336
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.501.196 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.634.567 24.988.336
Peşin Ödenmiş Giderler
10 69.020 131.779
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 69.020 131.779
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 660 314
Diğer Dönen Varlıklar
20 1.990.222 144.180
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 1.990.222 144.180
ARA TOPLAM
18.586.366 34.254.233
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.586.366 34.254.233
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 1.799.518 1.675.724
Binalar
12 1.471.429 1.503.837
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 0 1.438
Taşıtlar
12 0 9.080
Mobilya ve Demirbaşlar
12 140.828 118.996
Özel Maliyetler
12 187.261 42.373
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.370.336 1.572.050
Şerefiye
13 1.333.775 1.525.025
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 36.561 47.025
Peşin Ödenmiş Giderler
10 17.715 17.715
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 17.71510:141.078
Değişim :  -0,83% |  -9,01
Açılış :  1.095  
Önceki Kapanış :  1.087  
En Yüksek
1.098
En Düşük
1.066
BIST En Aktif Hisseler
ROYAL 2,55 2.055.810 % 9,91  
OYAYO 6,58 5.011.718 % 9,85  
BRMEN 2,15 930.432 % 9,69  
AKMGY 50,95 394.404 % 8,82  
GARFA 11,13 7.253.982 % 7,64  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,1094 9,1551 % 1,55  
Frank 7,6238 7,6698 % 1,56  
Riyal 1,8552 1,8646 % 1,40  
Alış Satış %  
Altın Ons 2.029 2.029 9,45  
Altın Gr. 456 456 9,10  
Cumhuriyet 2.982 3.033 48,80  
Tam 3.072 3.121 50,20  
Yarım 1.491 1.521 24,40  
Çeyrek 748 761 10,90  
Gümüş.Ons 26,31 26,35 0,32  
Gümüş Gr. 5,93 5,94 0,18  
B. Petrol 44,62 44,62 0,19