***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 19:38***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -104.479 1.499.678 -23.154 3.652.011 447.204 10.024.466 -20.071.421 5.424.305 60.519.101 65.943.406
Transferler
-20.071.421 20.071.421
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.177.370 -302.369 -1.479.739 -595.059 -2.074.798
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
15.234 -1.800.842 12.128.694 10.343.086 -17.906.406 -7.563.320
Dönem Sonu Bakiyeler
24 10.000.000 -104.479 1.499.678 -7.920 1.851.169 -1.177.370 447.204 2.081.739 -302.369 14.287.652 42.017.636 56.305.288
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -104.479 1.499.678 -15.126 1.851.169 448.175 75.417 -1.154.412 12.600.422 30.616.320 43.216.742
Transferler
-1.154.412 1.154.412
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.944 -223.726 -219.782 -618.503 -838.285
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.378 102.855 35 3.407 104.919 -2.209.552 -2.104.633
Dönem Sonu Bakiyeler
24 10.000.000 -104.479 1.499.678 -12.560 1.954.024 448.210 -1.075.588 -223.726 12.485.559 27.788.265 40.273.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.660.756 4.721.748
Dönem Karı (Zararı)
-842.229 -897.428
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-842.229 -897.428
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.091.043 145.555
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 911.731 734.386
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 270.704 24.304
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-107.364 167.636
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 9.735 -763.490
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
30 6.237 -17.281
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.453.841 5.505.395
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -220.824
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9,35 -384.135 3.267.369
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12,35 435.189 2.355.086
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -7.180.465 -500.416
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9,35 -674.939 -212.333
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12,35 1.902.534 -673.458
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.576.481 1.269.147
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.702.655 4.753.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -39.382 -29.109
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -2.517 -2.665
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.779.507 -10.327.565
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -7.563.320
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.932 65.575
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,17 -2.785.439 -2.829.820
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-391.046 3.452.240
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.104.633
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 24.995.010 7.237.747
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -22.997.412 -3.373.035
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-284.011 -412.472
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
490.203 -2.153.577
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
490.203 -2.153.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.999.502 2.658.216
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.489.705 504.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.489.705 1.999.502
Finansal Yatırımlar
7 1.632.643 1.411.819
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
7 1.632.643 1.411.819
Ticari Alacaklar
9,35 12.846.469 12.733.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 12.846.469 12.733.038
Diğer Alacaklar
12,35 905.682 1.340.871
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12,35 687.460 670.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 218.222 670.182
Stoklar
10 11.121.633 3.941.168
Peşin Ödenmiş Giderler
11 608.535 412.485
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 11.190 8.673
Diğer Dönen Varlıklar
23 913.165 266.788
ARA TOPLAM
30.529.022 22.114.344
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
14 891.089 891.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.420.111 23.005.433
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 7.685.051 7.685.051
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 3.525.000 3.525.000
Maddi Duran Varlıklar
16 84.173.552 82.300.631
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.299.874 4.311.256
Şerefiye
15 2.869.357 2.869.357
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.430.517 1.441.899
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.706.564 1.566.678
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
101.390.041 99.388.616
TOPLAM VARLIKLAR
132.810.152 122.394.049
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 185.467 4.130.471
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 9.773.287 16.744.566
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 57.967 51.664
Ticari Borçlar
9,35 23.867.658 24.242.597
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,35 957.516 786.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 22.910.142 23.456.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 680.414 545.508
Diğer Borçlar
12,35 4.262.137 2.359.603
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12,35 3.350.388 1.946.603
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 911.749 413.000
Ertelenmiş Gelirler
11 15.161.062 4.386.342
Kısa Vadeli Karşılıklar
766.443 922.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 482.013 373.749
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 284.430 548.370
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 491.735 727.852
ARA TOPLAM
55.246.170 54.110.722
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.246.170 54.110.722
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 33.610.047 20.986.480
Ticari Borçlar
9,35 1.566.597 1.866.597
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,35 1.566.597 1.866.597
Diğer Borçlar
12,35 89.292 89.292
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12,35 34.049 34.049
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 55.243 55.243
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.302.858 1.298.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 1.302.858 1.298.858
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 117.561 106.839
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
23 603.803 718.519
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.290.158 25.066.585
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
92.536.328 79.177.307
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.485.559 12.600.422
Ödenmiş Sermaye
24 10.000.000 10.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-104.479 -104.479
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.499.678 1.499.678
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.941.464 1.836.043
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.941.464 1.836.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.560 -15.126
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32 1.954.024 1.851.169
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
448.210 448.175
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.075.588 75.417
Net Dönem Karı veya Zararı
-223.726 -1.154.412
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.788.265 30.616.320
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.273.824 43.216.742
TOPLAM KAYNAKLAR
132.810.152 122.394.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 31.089.610 21.117.572
Satışların Maliyeti
26 -27.425.269 -21.443.543
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.664.341 -325.971
BRÜT KAR (ZARAR)
3.664.341 -325.971
Genel Yönetim Giderleri
27 -2.436.728 -1.091.680
Pazarlama Giderleri
27 -197.144 -82.964
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 5.880.332 1.935.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -3.808.447 -856.335
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.102.354 -421.511
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 43.431 220.170
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 -22.867 -477.746
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.122.918 -679.087
Finansman Giderleri
31 -3.955.412 -981.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-832.494 -1.660.918
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.735 763.490
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -9.735 763.490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-842.229 -897.428
DÖNEM KARI (ZARARI)
-842.229 -897.428
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-618.503 -595.059
Ana Ortaklık Payları
-223.726 -302.369
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 34 -0,02240000 -0,03020000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.944 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-986
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -1.177.370
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -1.177.370
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.944 -1.177.370
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-838.285 -2.074.798
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-618.503 -595.059
Ana Ortaklık Payları
-219.782 -1.479.739http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606668


BIST
18:051.061
Değişim :  2,53% |  26,19
Açılış :  1.030  
Önceki Kapanış :  1.034  
En Yüksek
1.062
En Düşük
985
BIST En Aktif Hisseler
EGGUB 95,15 17.840.018 % 10,00  
KARTN 603,90 23.634.281 % 10,00  
YONGA 25,74 407.814 % 10,00  
YBTAS 7.645,00 427.254 % 10,00  
ISBIR 1.298,00 252.756 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,4867 9,5343 % 0,20  
Frank 7,9580 8,0059 % 0,60  
Riyal 1,9383 1,9480 % 0,90  
Alış Satış %  
Altın Ons 2.035 2.036 -28,19  
Altın Gr. 477 477 -2,28  
Cumhuriyet 3.267 3.316 52,00  
Tam 3.248 3.331 -89,76  
Yarım 1.570 1.611 -43,42  
Çeyrek 787 806 -21,71  
Gümüş.Ons 28,26 28,35 -0,62  
Gümüş Gr. 6,62 6,65 -0,08  
B. Petrol 44,66 44,66 -0,43