***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2017 18:11***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -104.479 1.499.678 -23.154 3.652.011 447.204 10.024.466 -20.071.421 5.424.305 60.519.101 65.943.406
Transferler
-20.071.421 20.071.421
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.559 462.911 -481.544 -22.192 3.003.969 2.981.777
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
15.234 -1.800.842 11.027.488 9.241.880 -17.184.201 -7.942.321
Dönem Sonu Bakiyeler
24 10.000.000 -104.479 1.499.678 -11.479 1.851.169 462.911 447.204 980.533 -481.544 14.643.993 46.338.869 60.982.862
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -104.479 1.499.678 -15.126 1.851.169 448.175 75.417 -1.154.412 12.600.422 30.616.320 43.216.742
Transferler
-1.154.412 1.154.412
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.117 444.333 435.216 568.057 1.003.273
Sermaye Avansı
24.250.000 24.250.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
11.375 11.375 219.126 230.501
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.337 99.830 34 3.306 101.833 -2.206.466 -2.104.633
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-23.601 -2.261.990 -2.285.591 -20.871.351 -23.156.942
Dönem Sonu Bakiyeler
24 10.000.000 -104.479 1.499.678 -25.580 1.927.398 448.209 -3.326.304 444.333 10.863.255 32.575.686 43.438.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.526.734 -20.771.821
Dönem Karı (Zararı)
1.093.498 -1.833.233
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.093.498 -1.833.233
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.370.568 6.757.728
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 3.056.528 2.354.597
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 134.823 150.310
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-131.645 344.796
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
323.368 474.854
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 349.563 -420.103
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
30 -362.069 -102.990
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 3.956.264
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.324.446 -29.443.314
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 881.631 -10.647.089
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9,35 -12.341.039 -2.635.362
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12,35 -620.481 -8.629.870
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -5.026.381 -4.977.004
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9,35 15.428.399 -5.248.245
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12,35 16.058.132 -771.979
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.055.815 3.466.235
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.788.512 -24.518.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -211.030 -47.765
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -20.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -50.748 10.863
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 3.803.900
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.497.687 7.357.953
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
230.501 12.787.840
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.783.576 150.118
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,17 -11.593.937 -5.455.005
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -125.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-22.917.827 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.643.162 11.646.858
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.104.633 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
24.250.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 25.148.184 25.135.394
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -28.650.389 -13.488.536
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
672.209 -1.767.010
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
672.209 -1.767.010
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.999.502 2.658.216
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.671.711 891.206


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.671.711 1.999.502
Finansal Yatırımlar
7 530.188 1.411.819
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
7 530.188 1.411.819
Ticari Alacaklar
9 24.348.153 12.733.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 24.348.153 12.733.038
Diğer Alacaklar
12,35 1.961.352 1.340.871
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12,35 1.709.000 670.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 252.352 670.182
Stoklar
10 9.027.775 3.941.168
Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.112.778 412.485
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 8.198 8.673
Diğer Dönen Varlıklar
23 974.815 266.788
ARA TOPLAM
45.634.970 22.114.344
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
14 891.089 891.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.526.059 23.005.433
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 7.685.051 7.685.051
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 3.525.000 3.525.000
Maddi Duran Varlıklar
16 89.141.448 82.300.631
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.287.447 4.311.256
Şerefiye
15 2.869.357 2.869.357
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.418.090 1.441.899
Peşin Ödenmiş Giderler
11 459.423 1.566.678
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
105.098.369 99.388.616
TOPLAM VARLIKLAR
151.624.428 122.394.049
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 303.239 4.130.471
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 10.234.498 16.744.566
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 88.966 51.664
Ticari Borçlar
9,35 40.363.489 24.242.597
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,35 1.280.371 786.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 39.083.118 23.456.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 1.065.460 545.508
Diğer Borçlar
12,35 18.417.735 2.359.603
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12,35 18.161.426 1.946.603
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 256.309 413.000
Ertelenmiş Gelirler
11 5.496.482 4.386.342
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
143.673 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
620.631 922.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 365.819 373.749
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 254.812 548.370
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 638.164 727.852
ARA TOPLAM
77.372.337 54.110.722
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.372.337 54.110.722
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 27.784.273 20.986.480
Ticari Borçlar
9,35 966.597 1.866.597
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,35 966.597 1.866.597
Diğer Borçlar
12,35 89.292 89.292
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12,35 34.049 34.049
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 55.243 55.243
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.370.452 1.298.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 1.370.452 1.298.858
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 179.171 106.839
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
23 423.365 718.519
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.813.150 25.066.585
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
108.185.487 79.177.307
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.863.255 12.600.422
Ödenmiş Sermaye
24 10.000.000 10.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-104.479 -104.479
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.499.678 1.499.678
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.901.818 1.836.043
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.901.818 1.836.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32 -25.580 -15.126
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32 1.927.398 1.851.169
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
448.209 448.175
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.326.304 75.417
Net Dönem Karı veya Zararı
444.333 -1.154.412
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32.575.686 30.616.320
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.438.941 43.216.742
TOPLAM KAYNAKLAR
151.624.428 122.394.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 119.337.076 64.052.261 50.373.218 14.301.368
Satışların Maliyeti
26 -108.675.566 -59.520.328 -46.551.230 -12.690.531
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.661.510 4.531.933 3.821.988 1.610.837
BRÜT KAR (ZARAR)
10.661.510 4.531.933 3.821.988 1.610.837
Genel Yönetim Giderleri
27 -5.809.487 -3.300.390 -1.752.304 -1.179.270
Pazarlama Giderleri
27 -790.804 -255.667 -364.771 -100.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 9.224.804 5.509.402 1.935.897 1.717.307
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -7.441.821 -3.789.625 -2.255.660 -975.328
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.844.202 2.695.653 1.385.150 1.072.727
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 722.339 651.774 622.593 233.129
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 -251.553 0 -121.088 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.314.988 3.347.427 1.886.655 1.305.856
Finansman Giderleri
31 -4.871.927 -5.600.763 -1.049.268 -2.877.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.443.061 -2.253.336 837.387 -1.571.562
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-349.563 420.103 -146.802 182.656
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -194.896 0 -143.686 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -154.667 420.103 -3.116 182.656
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.093.498 -1.833.233 690.585 -1.388.906
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.093.498 -1.833.233 690.585 -1.388.906
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
649.165 -1.351.689 362.153 -1.232.395
Ana Ortaklık Payları
444.333 -481.544 328.432 -156.511
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 34 0,04440000 -0,04820000 0,03280000 -0,01570000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-90.225 -37.306 25.094 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-112.781 -37.306 31.368 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.556 0 -6.274 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 4.852.316 0 7.842.931
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 4.852.316 0 7.842.931
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-90.225 4.815.010 25.094 7.842.931
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.003.273 2.981.777 715.679 6.454.025
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
568.057 3.003.969 385.612 5.798.094
Ana Ortaklık Payları
435.216 -22.192 330.067 655.931http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640326


BIST
18:051.100
Değişim :  -1,25% |  -13,92
Açılış :  1.119  
Önceki Kapanış :  1.114  
En Yüksek
1.126
En Düşük
1.096
BIST En Aktif Hisseler18:05
TSPOR 4,18 326.501.656 % 10,00  
MSGYO 4,18 40.697.770 % 10,00  
ARTI 2,09 1.440.475 % 10,00  
AYCES 47,30 583.398 % 10,00  
GLBMD 4,95 4.143.072 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3320 7,3359 % 0,03  
Euro 8,6573 8,6645 % 0,26  
Sterlin 9,5450 9,5928 % 0,18  
Frank 8,0227 8,0710 % 0,18  
Riyal 1,9504 1,9602 % 0,04  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.947 1.947 30,90  
Altın Gr. 460 460 7,65  
Cumhuriyet 3.045 3.091 18,00  
Tam 3.030 3.109 13,83  
Yarım 1.465 1.504 6,69  
Çeyrek 735 752 3,34  
Gümüş.Ons 27,03 27,07 1,55  
Gümüş Gr. 6,40 6,40 0,37  
B. Petrol 44,98 44,98 -0,45