***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2018 19:39***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 100.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 -14.924 0 201.148 0 0 0 0 0 201.148 -95 0 0 0 0 406.802 0 0 406.802 0 0 0 0 0 406.707 86.943 0 0 0 1.332.234 212.930 1.545.164 2.840.283 453 2.840.736
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
500.000 100.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 -14.924 0 201.148 0 0 0 0 0 201.148 -95 0 0 0 0 406.802 0 0 406.802 0 0 0 0 0 406.707 86.943 0 0 0 1.332.234 212.930 1.545.164 2.840.283 453 2.840.736
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.216 0 0 0 163.714 -170.930 -7.216 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.207 0 18.207 0 0 0 0 0 18.207 779 0 0 0 0 78.544 0 0 78.544 0 0 0 0 0 79.323 0 0 0 0 0 795.191 795.191 892.721 10 892.731
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 795.191 795.191 795.191 10 795.201
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.207 0 18.207 0 0 0 0 0 18.207 779 0 0 0 0 78.544 0 0 78.544 0 0 0 0 0 79.323 0 0 0 0 0 0 0 97.530 0 97.530
Sermaye Arttırımı
500.000 -1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -498.300 0 -498.300 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.000 -42.000 -42.000 0 -42.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 3.283 0 219.355 0 0 0 0 0 219.355 684 0 0 0 0 485.346 0 0 485.346 0 0 0 0 0 486.030 94.159 0 0 0 997.648 795.191 1.792.839 3.691.004 463 3.691.467
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 3.283 0 219.355 0 0 0 0 0 219.355 684 0 0 0 0 485.346 0 0 485.346 0 0 0 0 0 486.030 94.159 0 0 0 997.648 795.191 1.792.839 3.691.004 463 3.691.467
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 3.283 0 219.355 0 0 0 0 0 219.355 684 0 0 0 0 485.346 0 0 485.346 0 0 0 0 0 486.030 94.159 0 0 0 997.648 795.191 1.792.839 3.691.004 463 3.691.467
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.903 0 0 0 689.788 -719.691 -29.903 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.641 0 -1.627 0 -10.268 0 0 0 0 0 -10.268 4.562 0 0 0 0 50.098 0 0 50.098 0 0 0 0 0 54.660 0 0 0 0 0 1.387.770 1.387.770 1.432.162 79 1.432.241
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.387.770 1.387.770 1.387.770 79 1.387.849
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.641 0 -1.627 0 -10.268 0 0 0 0 0 -10.268 4.562 0 0 0 0 50.098 0 0 50.098 0 0 0 0 0 54.660 0 0 0 0 0 0 0 44.392 0 44.392
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -75.000 -75.500 -75.500 0 -75.500
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.431 0 1.656 0 209.087 0 0 0 0 0 209.087 5.246 0 0 0 0 535.444 0 0 535.444 0 0 0 0 0 540.690 124.062 0 0 0 1.687.436 1.387.770 3.075.206 5.047.666 542 5.048.208


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
652.285 980.527
Dönem Karı (Zararı)
1.387.849 795.201
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
236.897 677.591
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 132.625 110.160
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.642 4.411
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 62
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.642 4.349
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
218.475 290.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 31.375 44.824
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 32.851 112.834
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 155.138 138.492
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -889 -5.664
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.797 -8.474
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23-25 -45.992 -32.438
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23-26 43.195 23.964
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 -9.302 -213
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -216.826 -61.178
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 111.313 27.238
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
35.761 338.914
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-19.559 65.439
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-18.435 -89.192
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-857.533 -363.676
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
430.569 -1.135.344
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.415 -36.477
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-561.552 -149.986
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-507.706 -276.581
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
478.024 324.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.297 15.248
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.692 3.383
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
13.375 5.686
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-519.335 931.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-167.098 -45.247
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
767.213 1.109.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -16.724 -29.233
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -96.458 -95.602
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.746 -3.754
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-557.999 -359.443
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.279 786
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-551.218 -352.576
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -211.714 -123.362
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -339.504 -229.214
Alınan Temettüler
24 8.938 8.171
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-16.998 -15.824
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.154 -222.580
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
905.412 410.750
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-863.072 -600.364
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -67
Ödenen Temettüler
19 -75.500 -42.000
Ödenen Faiz
26 -15.508 -7.510
Alınan Faiz
27.514 16.611
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
73.132 398.504
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20.727 89.237
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.859 487.741
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.167.894 680.153
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.261.753 1.167.894


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.262.904 1.168.776
Ticari Alacaklar
6 1.601.765 2.039.695
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 460.841 311.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.140.924 1.728.040
Diğer Alacaklar
7 112.761 84.712
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 34 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
112.727 84.712
Stoklar
9 1.944.389 1.187.398
Peşin Ödenmiş Giderler
10 654.137 380.150
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 92.555 59.062
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
561.582 321.088
Diğer Dönen Varlıklar
18 222.179 201.707
ARA TOPLAM
5.798.135 5.062.438
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.798.135 5.062.438
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
30 568.914 516.179
Ticari Alacaklar
6 1.198.294 385.592
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 828.846 36.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
369.448 349.405
Diğer Alacaklar
7 661 295
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
661 295
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 83.324 57.387
Maddi Duran Varlıklar
11 1.090.843 967.522
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 868.997 697.131
Peşin Ödenmiş Giderler
10 442.731 393.699
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 165.487 199.841
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
277.244 193.858
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 589.529 384.573
Diğer Duran Varlıklar
18 276.789 133.045
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.120.082 3.535.423
TOPLAM VARLIKLAR
10.918.217 8.597.861
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
31 404.312 306.243
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31 67.624 65.665
Ticari Borçlar
6 1.369.800 1.052.907
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 195.946 79.170
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.173.854 973.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 46.133 36.836
Diğer Borçlar
7 1.494 6.248
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 65 69
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.429 6.179
Devlet Teşvik ve Yardımları
13 41.643 28.268
Ertelenmiş Gelirler
10 300.459 370.581
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
5 144.197 17.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
156.262 353.125
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 717 427
Kısa Vadeli Karşılıklar
425.907 346.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 42.301 43.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 383.606 303.367
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 13.546 21.774
ARA TOPLAM
2.671.635 2.235.678
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.671.635 2.235.678
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
31 62.207 122.415
Ticari Borçlar
6 1.262.015 253.144
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.048.376 21.721
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
213.639 231.423
Diğer Borçlar
7 105 45
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
105 45
Ertelenmiş Gelirler
10 1.642.766 2.091.979
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
5 1.461.346 314.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
181.420 1.777.655
Uzun Vadeli Karşılıklar
231.281 203.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 168.742 150.997
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 62.539 52.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.198.374 2.670.716
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.870.009 4.906.394
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.047.666 3.691.004
Ödenmiş Sermaye
19 1.000.000 1.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 98.621 98.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
209.087 219.355
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
209.087 219.355
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 207.431 216.072
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 1.656 3.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
540.690 486.030
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 5.246 684
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
535.444 485.346
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
27 535.444 485.346
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 124.062 94.159
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.687.436 997.648
Net Dönem Karı veya Zararı
1.387.770 795.191
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
542 463
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.048.208 3.691.467
TOPLAM KAYNAKLAR
10.918.217 8.597.861


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 5.360.279 3.768.116
Satışların Maliyeti
20 -4.005.346 -2.845.098
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.354.933 923.018
BRÜT KAR (ZARAR)
1.354.933 923.018
Genel Yönetim Giderleri
22 -177.622 -150.732
Pazarlama Giderleri
22 -164.431 -83.758
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -97.300 -82.603
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 1.935.905 489.676
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.678.420 -285.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.173.065 810.003
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 9.302 8.737
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 9.302 213
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.191.669 818.953
Finansman Gelirleri
25 99.494 66.361
Finansman Giderleri
26 -120.140 -151.291
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.171.023 734.023
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 216.826 61.178
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.036 -1.548
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
218.862 62.726
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.387.849 795.201
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.387.849 795.201
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
79 10
Ana Ortaklık Payları
29 1.387.770 795.191
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 0,00138780 0,00795200
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 29 0,00138780 0,00795200
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.268 18.207
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 3.034 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.033 22.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.269 -4.552
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -11.269 -4.552
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
54.660 79.323
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 4.562 779
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
27 52.735 82.678
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.637 -4.134
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27-28 -2.637 -4.134
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.392 97.530
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.432.241 892.731
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
79 10
Ana Ortaklık Payları
1.432.162 892.721http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661363


BIST
18:051.144
Değişim :  -0,15% |  -1,73
Açılış :  1.150  
Önceki Kapanış :  1.145  
En Yüksek
1.155
En Düşük
1.143
BIST En Aktif Hisseler18:05
MERKO 13,20 115.095.727 % 10,00  
KENT 367,50 3.365.198 % 10,00  
CMBTN 137,60 10.671.228 % 9,99  
SODSN 26,00 1.236.872 % 9,98  
EMNIS 43,90 3.920.709 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7346 7,7386 % 0,22  
Euro 9,0829 9,0950 % 0,43  
Sterlin 9,9468 9,9967 % 0,21  
Frank 8,3873 8,4378 % 0,68  
Riyal 2,0566 2,0669 % 0,45  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.911 25,49  
Altın Gr. 475 475 8,05  
Cumhuriyet 3.142 3.190 20,00  
Tam 3.125 3.204 18,91  
Yarım 1.511 1.550 9,15  
Çeyrek 758 775 4,58  
Gümüş.Ons 24,08 24,12 0,85  
Gümüş Gr. 5,97 5,98 0,22  
B. Petrol 40,52 40,52 -1,78