***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

12.08.2016 17:51
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 377.325.120 444.623.245 177.543.459 259.670.633
Satışların Maliyeti
18 -316.800.032 -367.880.569 -147.722.423 -217.298.392
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.525.088 76.742.676 29.821.036 42.372.241
BRÜT KAR (ZARAR)
60.525.088 76.742.676 29.821.036 42.372.241
Genel Yönetim Giderleri
19 -19.364.099 -17.352.041 -10.080.108 -8.996.134
Pazarlama Giderleri
19 -28.077.550 -32.981.032 -14.451.217 -18.578.002
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -1.559.912 -1.582.411 -717.668 -879.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 7.597.331 6.200.773 1.587.050 1.573.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -23.931.245 -16.588.039 -12.252.667 -1.057.829
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.810.387 14.439.926 -6.093.574 14.434.365
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 122.207 64.373 122.207 61.108
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -220
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.688.400 14.504.299 -5.971.367 14.495.473
Finansman Gelirleri
23 9.988.453 12.008.758 5.471.842 5.305.782
Finansman Giderleri
24 -20.005.206 -15.246.563 -10.557.956 -9.878.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.705.153 11.266.494 -11.057.481 9.922.606
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.673.795 -809.857 3.151.642 -1.126.506
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -77.438 -1.759.895 -22.694 -1.698.941
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 4.751.233 950.038 3.174.336 572.435
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.031.358 10.456.637 -7.905.839 8.796.100
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.031.358 10.456.637 -7.905.839 8.796.100
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17 -10.031.358 10.456.637 -7.905.839 8.796.100
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 26 -0,39460000 0,41140000 -0,31100000 0,34600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 25.419.707 86.901.880 112.998 159.657.537 27.468.021 34.342.260 333.902.403 0 333.902.403
Transferler
2.706.117 31.636.143 -34.342.260
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-236.112 10.456.637 10.220.525 10.220.525
Dönem Karı (Zararı)
10.456.637 10.456.637 10.456.637
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-236.112 -236.112 -236.112
Kar Payları
-28.056.351 -28.056.351 -28.056.351
Dönem Sonu Bakiyeler
17 25.419.707 86.901.880 -123.114 162.363.654 31.047.813 10.456.637 316.066.577 0 316.066.577
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 25.419.707 86.901.880 -115.217 162.363.654 31.047.813 17.743.897 323.361.734 0 323.361.734
Transferler
1.218.824 16.525.073 -17.743.897 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.221.222 -10.031.358 -11.252.580 -11.252.580
Dönem Karı (Zararı)
-10.031.358 -10.031.358 -10.031.358
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.221.222 -1.221.222 -1.221.222
Kar Payları
-12.709.853 -12.709.853 -12.709.853
Dönem Sonu Bakiyeler
25.419.707 86.901.880 -1.336.439 163.582.478 34.863.033 -10.031.358 299.399.301 299.399.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.979.751 6.793.439
Dönem Karı (Zararı)
17 -10.031.358 10.456.637
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.312.095 22.177.999
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 11.450.722 9.863.380
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.259.058 995.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.259.058 995.948
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.218.627 -19.853
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -4.259.878 -4.942.352
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 10.478.505 4.922.499
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.610.870 4.313.800
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -4.673.795 809.857
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
121.987 64.373
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 121.987 64.373
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.324.626 6.150.494
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.746.914 -23.902.455
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
62.834.434 7.021.732
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-16 -8.579 -8.619.979
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -41.292.554 -55.213.074
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-27 -46.036.307 35.108.289
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.783.191 -2.057.931
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.027.099 -141.492
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.027.099 -141.492
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.466.177 8.732.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.864.643 -1.155.636
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-648.931 -783.106
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.222.612 -18.147.535
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
130.085 684.467
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
130.085 684.467
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.352.697 -18.832.002
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -4.270.089 -12.927.436
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -10.082.608 -5.904.566
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.247.006 -15.132.138
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.603.000 44.026.790
Kredilerden Nakit Girişleri
85.603.000 44.026.790
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.038.650 -32.000.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.038.650 -32.000.000
Ödenen Temettüler
-12.709.853 -28.056.351
Ödenen Faiz
-10.156.654 -4.278.621
Alınan Faiz
4.549.163 5.176.044
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.044.643 -26.486.234
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.044.643 -26.486.234
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 78.095.135 110.399.391
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 81.139.778 83.913.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.031.358 10.456.637 -7.905.839 8.796.100
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.221.222 -236.112 -515.039 37.212
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.526.528 -295.140 -643.799 46.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
305.306 59.028 128.760 -9.303
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 305.306 59.028 128.760 -9.303
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.221.222 -236.112 -515.039 37.212
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.252.580 10.220.525 -8.420.878 8.833.312
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.252.580 10.220.525 -8.420.878 8.833.312


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 81.313.460 78.558.102
Ticari Alacaklar
219.731.632 285.772.198
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 36.853 6.551.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 219.694.779 279.220.471
Diğer Alacaklar
15.939.077 1.297.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 15.939.077 1.297.639
Stoklar
9 361.956.929 320.664.375
Peşin Ödenmiş Giderler
16 7.636.799 12.892.651
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 648.931 2.132.279
Diğer Dönen Varlıklar
16 24.522.949 32.416.608
ARA TOPLAM
711.749.777 733.733.852
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
711.749.777 733.733.852
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
186 186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 186 186
Maddi Duran Varlıklar
10 101.460.133 103.340.205
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
48.881.107 44.107.158
Şerefiye
12 2.340.995 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 46.540.112 41.766.163
Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.112 22.070
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 2.804.083
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
153.146.621 147.469.619
TOPLAM VARLIKLAR
864.896.398 881.203.471
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 250.883.230 138.476.959
Ticari Borçlar
198.520.013 244.939.780
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 147.091.686 143.548.358
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 51.428.327 101.391.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 27.380 1.357.045
Diğer Borçlar
4.912.210 7.575.154
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.903.101 7.566.045
Ertelenmiş Gelirler
16 759.987 874.641
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 77.438
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.808.688 13.592.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 981.457
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 13.827.231 13.592.008
ARA TOPLAM
469.988.946 406.815.587
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
469.988.946 406.815.587
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 80.110.000 134.019.200
Ertelenmiş Gelirler
16 930.297 1.207.583
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.467.854 13.546.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 14.467.854 13.546.911
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 2.252.456
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.508.151 151.026.150
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
565.497.097 557.841.737
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 299.399.301 323.361.734
Ödenmiş Sermaye
25.419.707 25.419.707
Sermaye Düzeltme Farkları
86.901.880 86.901.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.336.439 -115.217
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.336.439 -115.217
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
163.582.478 162.363.654
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34.863.033 31.047.813
Net Dönem Karı veya Zararı
-10.031.358 17.743.897
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17 299.399.301 323.361.734
TOPLAM KAYNAKLAR
864.896.398 881.203.471http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/552568


BIST
'
18:059.680
Değişim :  -1,37% |  -134,39
Açılış :  9.759  
Önceki Kapanış :  9.814  
En Düşük
9.680
En Yüksek
9.824
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PAPIL 154,00 140.521.015 % 10,00  
LUKSK 122,10 41.399.694 % 10,00  
FLAP 10,68 159.156.930 % 9,99  
GOLTS 534,00 1.011.747.331 % 9,99  
TGSAS 69,45 26.633.505 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4103 32,4275 % 0,05  
Euro 34,4589 34,5093 % 0,04  
Sterlin 40,2820 40,4839 % 0,03  
Frank 35,4890 35,6669 % -0,03  
Riyal 8,6274 8,6707 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,92 28,97 % 0,66  
Platin 974,75 976,75 % 0,66  
Paladyum 1.036,12 1.040,02 % 0,66  
Brent Pet. 90,41 90,41 % 0,66  
Altın Ons 2.388,46 2.388,79 % 0,66