***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

08.11.2016 18:02
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 549.680.922 654.111.974 172.355.802 209.488.729
Satışların Maliyeti
18 -463.448.273 -545.720.320 -146.648.241 -177.839.751
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
86.232.649 108.391.654 25.707.561 31.648.978
BRÜT KAR (ZARAR)
86.232.649 108.391.654 25.707.561 31.648.978
Genel Yönetim Giderleri
19 -28.191.623 -26.273.281 -8.827.524 -8.921.240
Pazarlama Giderleri
19 -41.471.292 -49.500.808 -13.393.742 -16.519.776
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -2.314.052 -2.673.427 -754.140 -1.091.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 9.649.283 8.208.063 2.051.952 2.007.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -28.400.489 -34.419.577 -4.469.244 -17.831.538
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.495.524 3.732.624 314.863 -10.707.302
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 117.699 87.915 -4.508 23.542
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -406 -61.593 -186 -61.593
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.378.231 3.758.946 310.169 -10.745.353
Finansman Gelirleri
23 15.239.504 21.019.110 5.251.051 9.010.352
Finansman Giderleri
24 -40.446.274 -39.427.529 -20.441.068 -24.180.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-29.585.001 -14.649.473 -14.879.848 -25.915.967
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.520.921 5.210.711 3.847.126 6.020.568
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -148.701 -166.700 -71.263 1.593.195
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 8.669.622 5.377.411 3.918.389 4.427.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.064.080 -9.438.762 -11.032.722 -19.895.399
DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.064.080 -9.438.762 -11.032.722 -19.895.399
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17 -21.064.080 -9.438.762 -11.032.722 -19.895.399
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 26 -0,82870000 -0,37130000 -0,43400000 -0,78270000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 25.419.707 86.901.880 112.998 159.657.537 27.468.021 34.342.260 333.902.403 0 333.902.403
Transferler
2.706.117 31.636.143 -34.342.260
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-449.514 -9.438.762 -9.888.276 -9.888.276
Dönem Karı (Zararı)
-9.438.762 -9.438.762 -9.438.762
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-449.514 -449.514 -449.514
Kar Payları
-28.056.351 -28.056.351 -28.056.351
Dönem Sonu Bakiyeler
17 25.419.707 86.901.880 -336.516 162.363.654 31.047.813 -9.438.762 295.957.776 0 295.957.776
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 25.419.707 86.901.880 -115.217 162.363.654 31.047.813 17.743.897 323.361.734 0 323.361.734
Transferler
1.218.824 16.525.073 -17.743.897 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.756.520 -21.064.080 -22.820.600 -22.820.600
Dönem Karı (Zararı)
-21.064.080 -21.064.080 -21.064.080
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.756.520 -1.756.520 -1.756.520
Kar Payları
-12.709.853 -12.709.853 -12.709.853
Dönem Sonu Bakiyeler
25.419.707 86.901.880 -1.871.737 163.582.478 34.863.033 -21.064.080 287.831.281 287.831.281


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.596.008 -35.884.908
Dönem Karı (Zararı)
17 -21.064.080 -9.438.762
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.897.761 43.385.353
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 17.171.342 14.986.773
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.770.233 1.582.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.770.233 1.582.247
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.061.076 2.052.528
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -5.832.140 -7.666.088
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 16.893.216 9.718.616
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11.747.460 21.323.925
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -8.520.921 -5.210.711
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
117.293 26.322
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 117.293 26.322
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.551.278 8.624.269
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-89.371.316 -66.460.948
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
23.016.204 8.893.975
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-16 -11.080.973 -25.299.001
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -40.188.865 -122.687.963
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-27 -59.346.730 67.660.218
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.298.972 8.225.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.069.924 -3.253.781
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.069.924 -3.253.781
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-72.537.635 -32.514.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -4.176.992 -1.319.829
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-881.381 -2.050.722
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.827.976 -38.836.451
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
131.643 687.872
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
131.643 687.872
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.959.619 -39.524.323
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -7.078.743 -28.188.134
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -13.880.876 -11.336.189
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
101.829.147 51.633.326
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
229.887.500 141.714.475
Kredilerden Nakit Girişleri
229.887.500 141.714.475
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-107.976.560 -61.156.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-107.976.560 -61.156.000
Ödenen Temettüler
-12.709.853 -28.056.351
Ödenen Faiz
-13.536.806 -8.963.000
Alınan Faiz
6.164.866 8.094.202
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.405.163 -23.088.033
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.405.163 -23.088.033
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 78.095.135 110.399.391
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 81.500.298 87.311.358


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.064.080 -9.438.762 -11.032.722 -19.895.399
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.756.520 -449.514 -535.298 -213.402
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -2.195.650 -561.892 -669.122 -266.752
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
439.130 112.378 133.824 53.350
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 439.130 112.378 133.824 53.350
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.756.520 -449.514 -535.298 -213.402
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.820.600 -9.888.276 -11.568.020 -20.108.801
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-22.820.600 -9.888.276 -11.568.020 -20.108.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 81.630.539 78.558.102
Ticari Alacaklar
259.067.511 285.772.198
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 3.042.829 6.551.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 256.024.682 279.220.471
Diğer Alacaklar
15.216.538 1.297.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 15.216.538 1.297.639
Stoklar
9 360.853.240 320.664.375
Peşin Ödenmiş Giderler
16 9.128.753 12.892.651
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 881.381 2.132.279
Diğer Dönen Varlıklar
16 34.593.478 32.416.608
ARA TOPLAM
761.371.440 733.733.852
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
761.371.440 733.733.852
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
186 186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 186 186
Maddi Duran Varlıklar
10 101.176.757 103.340.205
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
50.044.533 44.107.158
Şerefiye
12 2.340.995 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 47.703.538 41.766.163
Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.112 22.070
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 6.856.296 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
158.078.884 147.469.619
TOPLAM VARLIKLAR
919.450.324 881.203.471
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 207.862.969 138.476.959
Ticari Borçlar
185.653.693 244.939.780
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 148.210.564 143.548.358
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 37.443.129 101.391.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 1.259.282 1.357.045
Diğer Borçlar
4.006.777 7.575.154
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.997.668 7.566.045
Ertelenmiş Gelirler
16 711.183 874.641
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 148.701 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.150.679 13.592.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.609.183 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 14.541.496 13.592.008
ARA TOPLAM
415.793.284 406.815.587
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
415.793.284 406.815.587
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 201.648.000 134.019.200
Ertelenmiş Gelirler
16 841.957 1.207.583
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.335.802 13.546.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 13.335.802 13.546.911
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 2.252.456
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
215.825.759 151.026.150
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
631.619.043 557.841.737
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 287.831.281 323.361.734
Ödenmiş Sermaye
25.419.707 25.419.707
Sermaye Düzeltme Farkları
86.901.880 86.901.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.871.737 -115.217
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.871.737 -115.217
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
163.582.478 162.363.654
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34.863.033 31.047.813
Net Dönem Karı veya Zararı
-21.064.080 17.743.897
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17 287.831.281 323.361.734
TOPLAM KAYNAKLAR
919.450.324 881.203.471http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567049


BIST
'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66