***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2018 21:59
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

-6.084.387
Finansman Gelirleri
22 35.315.170 22.684.204
Finansman Giderleri
23 -105.606.878 -77.501.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-68.292.697 -60.901.230
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19.904.333 14.564.583
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -136.265 -1.389.582
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 20.040.598 15.954.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-48.388.364 -46.336.647
DÖNEM KARI (ZARARI)
-48.388.364 -46.336.647
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 0 0
Ana Ortaklık Payları
16 -48.388.364 -46.336.647
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 25 -0,57610000 -0,55160000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 25.419.707 86.901.880 -115.217 162.363.654 31.047.813 17.743.897 323.361.734 0 323.361.734
Diğer Düzeltmeler
-2.724 -2.724 -2.724
Transferler
1.218.824 16.525.073 -17.743.897
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.847.939 -46.336.647 -48.184.586 -48.184.586
Dönem Karı (Zararı)
-46.336.647 -46.336.647 -46.336.647
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.847.939 -1.847.939 -1.847.939
Kar Payları
-12.709.853 -12.709.853 -12.709.853
Dönem Sonu Bakiyeler
16 25.419.707 86.901.880 -1.963.156 163.582.478 34.863.033 -46.336.647 262.464.571 0 262.464.571
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 25.419.707 86.901.880 0 -1.963.156 163.579.754 34.863.033 -46.336.647 262.464.571 0 262.464.571
Transferler
58.580.293 -56.752.454 -1.404.125 -46.760.361 46.336.647
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
417.373.045 -3.323.234 -48.388.364 365.661.447 365.661.447
Dönem Karı (Zararı)
-48.388.364 -48.388.364 -48.388.364
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
417.373.045 -3.323.234 414.049.811 414.049.811
Dönem Sonu Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -5.286.390 162.175.629 -11.897.328 -48.388.364 628.126.018 628.126.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.995.551 37.878.472
Dönem Karı (Zararı)
16 -48.388.364 -46.336.647
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
84.443.890 65.462.180
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 24.033.456 22.942.790
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.085.237 2.360.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.085.237 2.360.312
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.512.753 15.791.341
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -9.431.566 -7.700.235
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 31.944.319 23.491.576
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
47.183.600 37.833.160
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -19.904.333 -14.564.583
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
108.992 -217.122
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 108.992 -217.122
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.424.185 1.316.282
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.274.266 25.412.272
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.265.803 -6.520.621
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7-15 -23.247.876 14.713.676
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -62.150.548 45.548.656
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
84.973.400 -14.217.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.218.790 -32.404.282
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.802.229 18.291.843
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-41.802.229 18.291.843
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.781.260 44.537.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.721.686 -4.285.838
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.064.023 -2.373.495
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.214.345 -27.972.824
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
244.022 735.214
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-21 244.022 735.214
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.458.367 -28.708.038
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -9.522.095 -9.192.182
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -23.936.272 -19.515.856
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.065.923 31.641.395
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
165.965.100 205.887.500
Kredilerden Nakit Girişleri
165.965.100 205.887.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-153.875.000 -146.780.560
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-153.875.000 -146.780.560
Ödenen Temettüler
0 -12.709.853
Ödenen Faiz
-28.712.576 -22.682.477
Alınan Faiz
9.556.553 7.926.785
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.284.717 41.547.043
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.284.717 41.547.043
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 119.642.178 78.095.135
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 98.357.461 119.642.178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-48.388.364 -46.336.647
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
414.049.811 -1.847.939
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 473.400.611
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -4.154.043 -2.309.924
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-55.196.757 461.985
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
24 -56.027.566
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 830.809 461.985
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
414.049.811 -1.847.939
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
365.661.447 -48.184.586
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
365.661.447 -48.184.586


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 98.468.892 119.878.595
Ticari Alacaklar
325.294.511 289.113.207
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 2.344.615 254.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 322.949.896 288.858.763
Diğer Alacaklar
892.645 1.023.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 892.645 1.023.019
Stoklar
8 337.266.267 275.115.719
Peşin Ödenmiş Giderler
15 15.287.737 5.646.604
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 927.758 983.913
Diğer Dönen Varlıklar
15 40.165.237 26.371.965
ARA TOPLAM
818.303.047 718.133.022
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
818.303.047 718.133.022
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
186 186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 186 186
Maddi Duran Varlıklar
9 569.283.614 99.664.077
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
65.883.413 53.030.442
Şerefiye
11 2.340.995 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 63.542.418 50.689.447
Peşin Ödenmiş Giderler
15 13.733 75.376
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 0 14.163.694
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
635.180.946 166.933.775
TOPLAM VARLIKLAR
1.453.483.993 885.066.797
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 243.575.134 149.750.358
Ticari Borçlar
296.879.346 211.966.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,26 209.917.665 151.329.317
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 86.961.681 60.636.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 4.531.279 3.887.846
Diğer Borçlar
28.911.679 7.157.202
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 28.902.570 7.148.093
Ertelenmiş Gelirler
15 2.773.879 666.640
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.427.376 14.048.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.107.996 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 15.319.380 14.048.663
ARA TOPLAM
595.098.693 387.476.997
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
595.098.693 387.476.997
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 189.175.667 220.495.000
Ertelenmiş Gelirler
15 642.247 698.920
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.448.903 13.931.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 19.448.903 13.931.309
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 20.992.465 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
230.259.282 235.125.229
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
825.357.975 622.602.226
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 628.126.018 262.464.571
Ödenmiş Sermaye
16 84.000.000 25.419.707
Sermaye Düzeltme Farkları
16 30.149.426 86.901.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
412.086.655 -1.963.156
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 412.086.655 -1.963.156
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 162.175.629 163.579.754
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -11.897.328 34.863.033
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -48.388.364 -46.336.647
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16 628.126.018 262.464.571
TOPLAM KAYNAKLAR
1.453.483.993 885.066.797http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665603


BIST'
18:059.530
Değişim :  -0,18% |  -17,62
Açılış :  9.617  
Önceki Kapanış :  9.548  
En Düşük
9.504
En Yüksek
9.717
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ATSYH 52,25 6.766.016 % 10,00  
BURCE 237,90 132.381.870 % 9,99  
KTLEV 155,20 299.708.358 % 9,99  
ORMA 225,70 6.230.243 % 9,99  
ATATP 142,00 234.007.339 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4603 32,4691 % 0,07  
Euro 34,6196 34,8875 % 0,48  
Sterlin 40,4661 40,6690 % 0,02  
Frank 35,6743 35,8531 % 0,01  
Riyal 8,6611 8,7045 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,19 28,25 % 0,66  
Platin 940,99 944,97 % 0,66  
Paladyum 1.025,08 1.026,09 % 0,66  
Brent Pet. 87,44 87,44 % 0,66  
Altın Ons 2.360,28 2.361,28 % 0,66