***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2018 22:53
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 281.271.723 164.129.020
Satışların Maliyeti
17 -234.655.494 -137.490.619
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.616.229 26.638.401
BRÜT KAR (ZARAR)
46.616.229 26.638.401
Genel Yönetim Giderleri
18 -12.200.738 -10.131.620
Pazarlama Giderleri
18 -16.707.444 -14.430.792
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -767.825 -574.319
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 20.235.688 10.856.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -31.572.541 -13.983.009
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.603.369 -1.624.536
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 55.347 59
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.658.716 -1.624.477
Finansman Gelirleri
22 15.063.758 13.437.634
Finansman Giderleri
23 -32.445.352 -31.319.265
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.722.878 -19.506.108
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.392.490 4.957.993
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.014 -57.822
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -4.391.476 5.015.815
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.115.368 -14.548.115
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.115.368 -14.548.115
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 0 0
Ana Ortaklık Payları
16 -16.115.368 -14.548.115
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç/(Kayıp) -0,19180000 -0,17320000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 25.419.707 86.901.880 -1.963.156 163.579.754 34.863.033 -46.336.647 262.464.571 262.464.571
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
0 -46.336.647 46.336.647 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
81.871 -14.548.115 -14.466.244 -14.466.244
Dönem Karı (Zararı)
-14.548.115 -14.548.115 -14.548.115
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
81.871 81.871 81.871
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 25.419.707 86.901.880 -1.881.285 163.579.754 -11.473.614 -14.548.115 247.998.327 0 247.998.327
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -5.286.390 162.175.629 -11.897.328 -48.388.364 628.126.018 0 628.126.018
Transferler
0 0 0 -48.388.364 48.388.364 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.115.368 -16.115.368 -16.115.368
Dönem Karı (Zararı)
-16.115.368 -16.115.368 -16.115.368
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -5.286.390 162.175.629 -60.285.692 -16.115.368 612.010.650 612.010.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.642.122 -31.123.866
Dönem Karı (Zararı)
16 -16.115.368 -14.548.115
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.279.081 25.242.257
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 6.793.827 5.874.914
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.226.889 609.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.226.889 609.871
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.537.551 4.321.524
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -3.332.688 -2.489.911
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 8.870.239 6.811.435
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18.997.200 12.583.700
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 4.392.490 -4.957.993
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-55.347 -59
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -55.347 -59
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.386.471 6.810.300
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
36.636.547 -40.953.372
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
37.736.911 57.358.860
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7-15 -28.569.445 -19.108.651
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -15.168.766 -78.346.126
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.545.122 1.332.556
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.393.403 2.841.640
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.300.678 -5.031.651
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.300.678 -5.031.651
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
61.800.260 -30.259.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -758.035 -650.359
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-400.103 -214.277
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.152.375 -6.591.924
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
119.632 1.363
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-21 119.632 1.363
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.272.007 -6.593.287
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.028.952 -1.563.926
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -7.243.055 -5.029.361
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.850.600 10.035.120
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.463 58.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
157.463 58.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.000.000 -47.149.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.000.000 -47.149.000
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-7.131.081 -3.500.165
Alınan Faiz
3.123.018 2.684.285
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.639.147 -27.680.670
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.639.147 -27.680.670
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 98.357.461 119.642.178
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 135.996.608 91.961.508


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.115.368 -14.548.115
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 81.871
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 0 102.339
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 0 -20.468
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 0 -20.468
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 81.871
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.115.368 -14.466.244
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-16.115.368 -14.466.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 136.317.708 98.468.892
Ticari Alacaklar
283.446.660 325.294.511
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 17.251.596 2.344.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 266.195.064 322.949.896
Diğer Alacaklar
544.790 892.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 544.790 892.645
Stoklar
8 352.435.033 337.266.267
Peşin Ödenmiş Giderler
15 31.905.725 15.287.737
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 1.352.894 927.758
Diğer Dönen Varlıklar
15 52.039.413 40.165.237
ARA TOPLAM
858.042.223 818.303.047
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
858.042.223 818.303.047
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
186 186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 186 186
Maddi Duran Varlıklar
9 567.822.176 569.283.614
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
69.758.746 65.883.413
Şerefiye
11 2.340.995 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 67.417.751 63.542.418
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.314.411 13.733
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
638.895.519 635.180.946
TOPLAM VARLIKLAR
1.496.937.742 1.453.483.993
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 308.481.890 243.575.134
Ticari Borçlar
331.750.783 296.879.346
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,26 272.864.506 209.917.665
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 58.886.277 86.961.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 3.789.568 4.531.279
Diğer Borçlar
42.134.859 28.911.679
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 42.125.750 28.902.570
Ertelenmiş Gelirler
15 570.300 2.773.879
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.014 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.197.387 18.427.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.177.046 3.107.996
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 16.020.341 15.319.380
ARA TOPLAM
703.925.801 595.098.693
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
703.925.801 595.098.693
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 135.162.732 189.175.667
Ertelenmiş Gelirler
15 536.861 642.247
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.917.757 19.448.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 19.917.757 19.448.903
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 25.383.941 20.992.465
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
181.001.291 230.259.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
884.927.092 825.357.975
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 612.010.650 628.126.018
Ödenmiş Sermaye
16 84.000.000 84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 30.149.426 30.149.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
412.086.655 412.086.655
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 412.086.655 412.086.655
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 162.175.629 162.175.629
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -60.285.692 -11.897.328
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -16.115.368 -48.388.364
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16 612.010.650 628.126.018
TOPLAM KAYNAKLAR
1.496.937.742 1.453.483.993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681653


BIST'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66