***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2019 01:22
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.187.862.785 963.126.462
Satışların Maliyeti
17 -994.834.345 -838.161.920
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
193.028.440 124.964.542
BRÜT KAR (ZARAR)
193.028.440 124.964.542
Genel Yönetim Giderleri
18 -47.965.122 -41.670.453
Pazarlama Giderleri
18 -77.505.316 -67.465.058
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -2.908.365 -3.192.545
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 102.483.060 24.518.878
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -118.462.259 -35.047.361
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.670.438 2.108.003
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 726.273 169.402
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -306.332 -278.394
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.090.379 1.999.011
Finansman Gelirleri
22 88.379.474 35.315.170
Finansman Giderleri
23 -218.149.807 -105.606.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-80.679.954 -68.292.697
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.454.180 19.904.333
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -262.785 -136.265
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 13.716.965 20.040.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-67.225.774 -48.388.364
DÖNEM KARI (ZARARI)
-67.225.774 -48.388.364
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 0 0
Ana Ortaklık Payları
16 -67.225.774 -48.388.364
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,80030000 -0,57610000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 25.419.707 86.901.880 -1.963.156 163.579.754 34.863.033 -46.336.647 262.464.571 262.464.571
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
58.580.293 -56.752.454 -1.404.125 -46.760.361 46.336.647 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
417.373.045 -3.323.234 -48.388.364 365.661.447 365.661.447
Dönem Karı (Zararı)
-48.388.364 -48.388.364 -48.388.364
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
417.373.045 -3.323.234 414.049.811 414.049.811
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -5.286.390 162.175.629 -11.897.328 -48.388.364 628.126.018 0 628.126.018
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -5.286.390 162.175.629 -11.897.328 -48.388.364 628.126.018 0 628.126.018
Transferler
0 0 46.297 -48.434.661 48.388.364 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.979.358 -67.225.774 -70.205.132 -70.205.132
Dönem Karı (Zararı)
-67.225.774 -67.225.774 -67.225.774
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.979.358 -2.979.358 -2.979.358
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -8.265.748 162.221.926 -60.331.989 -67.225.774 557.920.886 557.920.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.754.575 18.995.551
Dönem Karı (Zararı)
16 -67.225.774 -48.388.364
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
182.085.106 84.443.890
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 33.932.262 24.033.456
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.005.684 4.085.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.005.684 4.085.237
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
47.032.674 22.512.753
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -11.474.905 -9.431.566
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 58.507.579 31.944.319
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
110.252.333 47.183.600
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -13.454.180 -19.904.333
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-419.941 108.992
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -419.941 108.992
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
736.274 6.424.185
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-112.221.942 -13.274.266
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
82.054.941 -42.265.803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7-15-24 -74.673.425 -23.247.876
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -144.656.075 -62.150.548
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.231.608 84.973.400
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.866.455 71.218.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.045.446 -41.802.229
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.045.446 -41.802.229
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.637.390 22.781.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -3.293.349 -2.721.686
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.098.616 -1.064.023
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-52.895.797 -33.214.345
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.373.134 244.022
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-21 2.373.134 244.022
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.268.931 -33.458.367
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -13.475.238 -9.522.095
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -41.793.693 -23.936.272
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.774.399 -7.065.923
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
501.511.800 165.965.100
Kredilerden Nakit Girişleri
501.511.800 165.965.100
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-410.429.800 -153.875.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-410.429.800 -153.875.000
Ödenen Faiz
-49.869.395 -28.712.576
Alınan Faiz
11.561.794 9.556.553
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.875.973 -21.284.717
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.875.973 -21.284.717
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 98.357.461 119.642.178
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 96.481.488 98.357.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-67.225.774 -48.388.364
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.979.358 414.049.811
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 0 473.400.611
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -3.724.197 -4.154.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 744.839 -55.196.757
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
24 0 -56.027.566
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 744.839 830.809
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.979.358 414.049.811
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-70.205.132 365.661.447
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-70.205.132 365.661.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 96.506.029 98.468.892
Ticari Alacaklar
238.883.170 325.294.511
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 8.021.207 2.344.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 230.861.963 322.949.896
Diğer Alacaklar
41.324.118 892.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 41.324.118 892.645
Stoklar
8 481.922.342 337.266.267
Peşin Ödenmiş Giderler
15 22.340.495 15.287.737
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 835.831 927.758
Diğer Dönen Varlıklar
15 67.446.358 40.165.237
ARA TOPLAM
949.258.343 818.303.047
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
949.258.343 818.303.047
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
186 186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 186 186
Maddi Duran Varlıklar
9 560.648.627 569.283.614
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
93.901.876 65.883.413
Şerefiye
11 2.340.995 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 91.560.881 63.542.418
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.059.179 13.733
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
656.609.868 635.180.946
TOPLAM VARLIKLAR
1.605.868.211 1.453.483.993
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 552.303.318 243.575.134
Ticari Borçlar
320.286.921 296.879.346
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,26 109.509.356 209.917.665
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 210.777.565 86.961.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 6.115.190 4.531.279
Diğer Borçlar
987.867 1.180.512
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 978.758 1.171.403
Ertelenmiş Gelirler
15 20.745.708 30.505.046
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.235.970 18.427.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 843.195 3.107.996
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 14.392.775 15.319.380
ARA TOPLAM
915.674.974 595.098.693
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
915.674.974 595.098.693
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 90.420.000 189.175.667
Ertelenmiş Gelirler
15 11.436.255 642.247
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.885.435 19.448.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 23.885.435 19.448.903
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 6.530.661 20.992.465
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.272.351 230.259.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.047.947.325 825.357.975
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 557.920.886 628.126.018
Ödenmiş Sermaye
16 84.000.000 84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 30.149.426 30.149.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
409.107.297 412.086.655
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 409.107.297 412.086.655
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
417.373.045 417.373.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.265.748 -5.286.390
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 162.221.926 162.175.629
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -60.331.989 -11.897.328
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -67.225.774 -48.388.364
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16 557.920.886 628.126.018
TOPLAM KAYNAKLAR
1.605.868.211 1.453.483.993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745344


BIST'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66