***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 01:05
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 564.649.350 637.401.925 291.863.699 356.130.202
Satışların Maliyeti
17 -454.020.846 -538.130.153 -227.417.287 -303.474.659
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
110.628.504 99.271.772 64.446.412 52.655.543
BRÜT KAR (ZARAR)
110.628.504 99.271.772 64.446.412 52.655.543
Genel Yönetim Giderleri
-28.659.815 -22.939.631 -15.387.359 -10.738.893
Pazarlama Giderleri
-41.467.757 -37.050.360 -22.586.724 -20.342.916
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.345.468 -1.575.980 -170.893 -808.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 29.050.669 30.974.300 8.467.279 10.738.612
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -25.212.770 -65.163.488 -7.868.703 -33.590.947
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.993.363 3.516.613 26.900.012 -2.086.756
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.579 288.974 1.771 233.627
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.996.942 3.805.587 26.901.783 -1.853.129
Finansman Gelirleri
19 27.982.273 33.604.977 17.337.313 18.541.219
Finansman Giderleri
20 -95.944.981 -71.289.915 -49.585.468 -38.844.563
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-24.965.766 -33.879.351 -5.346.372 -22.156.473
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.212.706 2.443.683 3.983.089 6.836.173
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-117.592 -46.646 -51.271 -45.632
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.330.298 2.490.329 4.034.360 6.881.805
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.753.060 -31.435.668 -1.363.283 -15.320.300
DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.753.060 -31.435.668 -1.363.283 -15.320.300
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-15.753.060 -31.435.668 -1.363.283 -15.320.300
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 16 -0,18750000 -0,37420000 -0,01620000 -0,18240000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
257.174.473 -42.573.547
Dönem Karı (Zararı)
-15.753.060 -31.435.668
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
93.713.284 83.681.064
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 20.021.311 16.820.203
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-181.092 662.588
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -181.092 662.588
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.609.402 3.370.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.609.402 3.370.374
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
44.138.890 11.496.650
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -3.931.577 -6.730.241
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 48.070.467 18.226.891
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29.917.483 42.596.467
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-9.212.706 -2.443.683
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.579 -288.974
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.579 -288.974
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.423.575 11.467.439
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
181.404.075 -93.031.334
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.322.909 -68.948.928
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14 32.651.704 -62.590.036
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 26.811.807 -44.331.514
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.975.173 83.221.613
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
118.144.993 917.194
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.552.165 -1.299.663
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.552.165 -1.299.663
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
259.364.299 -40.785.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.787.496 -967.523
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-402.330 -820.086
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.985.366 -21.636.606
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.890 385.478
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.890 385.478
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.996.256 -22.022.084
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -4.888.648 -5.455.420
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -26.107.608 -16.566.664
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-69.764.511 41.002.465
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
321.537.739 150.436.632
Kredilerden Nakit Girişleri
321.537.739 150.436.632
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-343.731.700 -97.755.600
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-343.731.700 -97.755.600
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-420.163 0
Ödenen Faiz
-50.986.810 -17.986.412
Alınan Faiz
3.836.423 6.307.845
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
156.424.596 -23.207.688
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
156.424.596 -23.207.688
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 96.481.488 98.357.461
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 252.906.084 75.149.773


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 253.025.781 96.506.029
Ticari Alacaklar
224.978.290 249.815.860
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 41.318.530 8.021.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 183.659.760 241.794.653
Diğer Alacaklar
29.362.843 41.324.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
29.362.843 41.324.118
Stoklar
7 451.416.089 478.046.804
Peşin Ödenmiş Giderler
14 22.925.366 22.340.495
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
402.330 835.831
Diğer Dönen Varlıklar
14 33.344.956 54.186.757
ARA TOPLAM
1.015.455.655 943.055.894
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.015.455.655 943.055.894
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
186 186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
186 186
Maddi Duran Varlıklar
8 555.626.446 560.648.627
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.695.908 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
110.832.813 93.901.876
Şerefiye
2.340.995 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 108.491.818 91.560.881
Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.319.232 2.059.179
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 3.292.112 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
673.766.697 656.609.868
TOPLAM VARLIKLAR
1.689.222.352 1.599.665.762
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 500.513.570 552.303.318
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
471.632 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
471.632 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
500.041.938 552.303.318
Banka Kredileri
499.863.959 552.303.318
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
177.979 0
Ticari Borçlar
312.834.886 325.219.054
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 208.468.037 109.509.356
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 104.366.849 215.709.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.362.560 6.115.190
Diğer Borçlar
507.822 987.867
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
498.713 978.758
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 130.653.096 20.414.477
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
117.592 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.763.237 15.235.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.684.957 843.195
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 16.078.280 14.392.775
ARA TOPLAM
968.752.763 920.275.876
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
968.752.763 920.275.876
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 148.501.368 90.420.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
148.501.368 90.420.000
Banka Kredileri
147.330.080 90.420.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.171.288 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 18.368.816 13.492.820
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 681.708 590.029
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.334.108 23.885.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 25.334.108 23.885.435
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 6.363.539
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.886.000 134.751.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.161.638.763 1.055.027.699
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
527.583.589 544.638.063
Ödenmiş Sermaye
15 84.000.000 84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.149.426 30.149.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
407.805.883 409.107.297
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
407.805.883 409.107.297
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
417.373.045 417.373.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.567.162 -8.265.748
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
162.221.926 162.221.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-140.840.586 -60.331.986
Net Dönem Karı veya Zararı
-15.753.060 -80.508.600
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
527.583.589 544.638.063
TOPLAM KAYNAKLAR
1.689.222.352 1.599.665.762


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.000.000 30.149.426 417.373.045 -5.286.390 162.175.629 -11.897.328 -48.388.364 628.126.018 628.126.018
Transferler
46.371 -48.434.735 48.388.364 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.435.668 -31.435.668 -31.435.668
Dönem Karı (Zararı)
-31.435.668 -31.435.668 -31.435.668
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
84.000.000 30.149.426 417.373.045 -5.286.390 162.222.000 -60.332.063 -31.435.668 596.690.350 596.690.350
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.000.000 30.149.426 417.373.045 -8.265.748 162.221.926 -60.331.986 -80.508.600 544.638.063 544.638.063
Transferler
-80.508.600 80.508.600 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.301.414 -15.753.060 -17.054.474 -17.054.474
Dönem Karı (Zararı)
-15.753.060 -15.753.060 -15.753.060
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.301.414 -1.301.414 -1.301.414
Dönem Sonu Bakiyeler
84.000.000 30.149.426 417.373.045 -9.567.162 162.221.926 -140.840.586 -15.753.060 527.583.589 527.583.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.753.060 -31.435.668 -1.363.283 -15.320.300
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.301.414 0 -1.122.174 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.626.767 0 -1.402.724 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
325.353 0 280.550 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
325.353 0 280.550 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.301.414 0 -1.122.174 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.054.474 -31.435.668 -2.485.457 -15.320.300
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-17.054.474 -31.435.668 -2.485.457 -15.320.300http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780775


BIST'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONKA 59,40 226.066.049 % 10,00  
REEDR 47,54 1.389.861.758 % 10,00  
ISGSY 34,32 129.557.024 % 10,00  
KLGYO 5,61 191.853.035 % 10,00  
SNICA 47,30 289.234.773 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5763 32,6213 % 0,33  
Euro 34,7192 34,7658 % 0,29  
Sterlin 39,8025 40,0020 % -0,03  
Frank 35,3268 35,5038 % -0,06  
Riyal 8,5951 8,6381 % -0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,02 27,05 % 0,66  
Platin 913,43 916,30 % 0,66  
Paladyum 1.000,15 1.004,40 % 0,66  
Brent Pet. 87,46 87,46 % 0,66  
Altın Ons 2.311,60 2.311,88 % 0,66