***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2020 18:57
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 209.208.362 272.785.651
Satışların Maliyeti
17 -166.960.643 -226.603.559
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.247.719 46.182.092
BRÜT KAR (ZARAR)
42.247.719 46.182.092
Genel Yönetim Giderleri
-17.899.353 -13.272.455
Pazarlama Giderleri
-23.281.690 -18.881.033
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.034.823 -1.174.575
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 30.176.937 21.565.773
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -20.934.681 -17.344.067
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.274.109 17.075.735
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
74.987 1.808
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.349.096 17.077.543
Finansman Gelirleri
19 16.112.923 9.662.577
Finansman Giderleri
19 -48.474.513 -46.359.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-23.012.494 -19.619.393
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.300.032 5.229.617
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-100.526 -66.321
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.400.558 5.295.938
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.712.462 -14.389.776
DÖNEM KARI (ZARARI)
21 -17.712.462 -14.389.776
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-17.712.462 -14.389.776
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 -0,21090000 -0,17130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.027.615 89.480.296
Dönem Karı (Zararı)
16 -17.712.462 -14.389.776
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-17.712.462 -14.389.776
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.684.436 57.060.966
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 10.717.457 9.976.311
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
164.498
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 164.498
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.742.564 7.520.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.022.296 1.118.602
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 518.880 122.911
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 12.201.388 6.279.275
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.808.388 24.979.299
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 -746.437 -1.791.713
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 14.554.825 26.771.012
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19.947.316 15.757.965
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-5.300.032 -5.229.617
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-74.987 -1.808
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-74.987 -1.808
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.843.730 3.893.530
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-90.623.346 53.589.071
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 55.510.821 58.471.064
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15 -15.556.885 23.478.836
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -55.953.965 1.177.711
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -74.649.707 -24.328.252
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15 5.515.588 -4.803.026
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.489.198 -407.262
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.489.198 -407.262
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-47.651.372 96.260.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.271.172 -1.071.914
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -13.453.100 -4.625.621
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-651.971 -1.082.430
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.867.258 -13.521.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
82.989 8.268
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 82.989 8.268
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.950.247 -13.529.505
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -6.379.093 -2.717.047
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -13.571.154 -10.812.458
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
194.001.153 41.437.402
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
447.404.019 305.749.521
Kredilerden Nakit Girişleri
5 447.404.019 305.749.521
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-238.633.741 -245.000.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -238.633.741 -245.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -636.122 -244.904
Ödenen Faiz
5 -14.873.408 -20.804.171
Alınan Faiz
740.405 1.736.956
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
111.106.280 117.396.461
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
111.106.280 117.396.461
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
140.790.569 96.481.488
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 251.896.849 213.877.949


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 251.915.866 140.803.554
Ticari Alacaklar
346.730.813 402.325.775
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-22 11.834.410 2.573.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 334.896.403 399.751.804
Diğer Alacaklar
13.744.694 13.904.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.744.694 13.904.303
Türev Araçlar
2.686.935 442.165
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
7 2.686.935 442.165
Stoklar
8 314.808.372 258.854.407
Peşin Ödenmiş Giderler
14.217.211 9.879.886
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 14.217.211 9.879.886
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
551.445 424.247
Diğer Dönen Varlıklar
39.796.796 30.789.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 39.796.796 30.789.595
ARA TOPLAM
984.452.132 857.423.932
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
984.452.132 857.423.932
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
186 186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
186 186
Maddi Duran Varlıklar
9 559.966.534 557.688.250
Diğer Maddi Duran Varlıklar
559.966.534 557.688.250
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 6.207.330 5.330.515
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
141.477.601 133.932.317
Şerefiye
2.340.995 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 139.136.606 131.591.322
Peşin Ödenmiş Giderler
15 8.592.226 8.534.328
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.592.226 8.534.328
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 18.965.922 13.534.622
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
735.209.799 719.020.218
TOPLAM VARLIKLAR
1.719.661.931 1.576.444.150
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
286.867.746 189.542.901
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
286.867.746 189.542.901
Banka Kredileri
5 286.867.746 189.542.901
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
166.737.912 202.965.742
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
166.737.912 202.965.742
Banka Kredileri
5 164.095.566 201.067.885
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 2.642.346 1.897.857
Ticari Borçlar
346.287.719 421.671.065
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-22 175.912.165 179.944.348
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 170.375.554 241.726.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.104.960 6.822.947
Diğer Borçlar
1.723.373 1.401.657
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.714.264 1.392.548
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.497.194 6.782.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 16.497.194 6.782.350
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.466.891 27.516.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.763.662 4.080.612
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 22.703.229 23.436.061
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
848.685.795 856.703.335
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
848.685.795 856.703.335
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
275.400.606 107.259.138
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
275.400.606 107.259.138
Banka Kredileri
5 270.608.390 103.577.340
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.792.216 3.681.798
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
19.965.963 19.945.190
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
15 19.965.963 19.945.190
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
687.517 683.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 687.517 683.841
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.655.334 27.764.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 28.655.334 27.764.472
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
324.709.420 155.652.641
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.173.395.215 1.012.355.976
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
546.266.716 564.088.174
Ödenmiş Sermaye
16 84.000.000 84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 30.149.426 30.149.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
406.660.587 406.769.583
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
406.660.587 406.769.583
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 417.373.045 417.373.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.712.458 -10.603.462
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.784.678 162.221.926
Yasal Yedekler
16 23.784.678 162.221.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 19.384.487 -140.840.586
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -17.712.462 21.787.825
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
546.266.716 564.088.174
TOPLAM KAYNAKLAR
1.719.661.931 1.576.444.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -8.265.748 162.221.926 -60.331.986 -80.508.600 544.638.063 544.638.063
Transferler
-80.508.600 80.508.600
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-179.240 -14.389.776 -14.569.016 -14.569.016
Dönem Karı (Zararı)
-14.389.776 -14.389.776 -14.389.776
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-179.240 -179.240 -179.240
Dönem Sonu Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -8.444.988 162.221.926 -140.840.586 -14.389.776 530.069.047 530.069.047
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -10.603.462 162.221.926 -140.840.586 21.787.825 564.088.174 564.088.174
Transferler
-138.437.248 160.225.073 -21.787.825 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-108.996 -17.712.462 -17.821.458 -17.821.458
Dönem Karı (Zararı)
0 -17.712.462 -17.712.462 -17.712.462
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-108.996 -108.996 -108.996
Dönem Sonu Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -10.712.458 23.784.678 19.384.487 -17.712.462 546.266.716 546.266.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.712.462 -14.389.776
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-108.996 -179.240
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-139.738 -224.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30.742 44.803
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30.742 44.803
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-108.996 -179.240
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.821.458 -14.569.016
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-17.821.458 -14.569.016http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843144


BIST'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66