***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2020 18:15
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 693.544.589 818.154.387 272.101.956 253.505.037
Satışların Maliyeti
17 -563.764.245 -662.278.499 -217.062.772 -208.257.653
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
129.780.344 155.875.888 55.039.184 45.247.384
BRÜT KAR (ZARAR)
129.780.344 155.875.888 55.039.184 45.247.384
Genel Yönetim Giderleri
-49.772.182 -43.659.911 -14.929.087 -15.000.096
Pazarlama Giderleri
-57.427.650 -62.119.189 -19.683.669 -20.651.432
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.389.765 -1.813.398 -447.158 -467.929
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 70.279.829 44.559.786 19.232.368 13.667.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -84.090.459 -42.041.967 -40.938.983 -16.829.197
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.380.117 50.801.209 -1.727.345 5.966.152
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
171.648 8.396 7.841 4.817
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.551.765 50.809.605 -1.719.504 5.970.969
Finansman Gelirleri
19 124.283.477 45.109.997 78.702.963 18.969.419
Finansman Giderleri
19 -183.198.765 -126.530.961 -87.599.957 -30.585.980
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-52.363.523 -30.611.359 -10.616.498 -5.645.592
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16.063.478 12.620.561 6.555.332 3.407.855
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-330.785 -180.842 -140.992 -63.250
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32.293.231 29.743.509
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -209.560
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 -209.560
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.962.303 20.752.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.704.626 1.989.070
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13-18 1.423.657 1.858.222
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 18.834.020 16.905.297
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
38.539.580 64.119.043
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 -5.405.511 -5.452.707
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 43.945.091 69.571.750
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
83.331.495 9.429.288
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-16.063.478 -12.620.561
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-171.648 -8.396
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-171.648 -8.396
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.946.006 1.420.136
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.791.794 156.636.543
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 105.188.092 33.585.187
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.812.179 35.849.229
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -104.237.126 16.179.879
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -15.386.204 -15.210.441
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.821.268 92.875.718
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.365.645 -6.643.029
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
97.745.650 251.271.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.235.066 -2.744.608
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -19.493.049 -13.506.887
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-900.904 -573.743
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-58.933.800 -49.125.546
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
180.379 16.996
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 180.379 16.996
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-59.114.179 -49.142.542
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -16.474.306 -7.089.953
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -42.639.873 -42.052.589
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
109.042.441 -199.484.625
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
799.908.562 532.168.733
Kredilerden Nakit Girişleri
5 799.908.562 532.168.733
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-659.725.300 -664.789.757
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -659.725.300 -664.789.757
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
301.391 -630.245
Ödenen Faiz
5 -36.779.128 -71.256.054
Alınan Faiz
5.336.916 5.022.698
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
125.225.272 -14.163.616
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
125.225.272 -14.163.616
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
140.790.569 96.481.488
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 266.015.841 82.317.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 265.934.261 140.803.554
Ticari Alacaklar
297.450.407 402.325.775
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-22 16.023.315 2.573.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 281.427.092 399.751.804
Diğer Alacaklar
4.496.996 13.904.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.496.996 13.904.303
Türev Araçlar
16.864.709 442.165
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
7 16.864.709 442.165
Stoklar
8 363.091.533 258.854.407
Peşin Ödenmiş Giderler
28.712.320 9.879.886
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 28.712.320 9.879.886
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
570.119 424.247
Diğer Dönen Varlıklar
43.608.231 30.789.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 43.608.231 30.789.595
ARA TOPLAM
1.020.728.576 857.423.932
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.020.728.576 857.423.932
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
186 186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
186 186
Maddi Duran Varlıklar
561.799.883 557.688.250
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 561.799.883 557.688.250
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 4.968.297 5.330.515
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
158.508.707 133.932.317
Şerefiye
2.340.995 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 156.167.712 131.591.322
Peşin Ödenmiş Giderler
15 9.163.448 8.534.328
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.163.448 8.534.328
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 30.271.147 13.534.622
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
764.711.668 719.020.218
TOPLAM VARLIKLAR
1.785.440.244 1.576.444.150
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
402.620.761 189.542.901
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 402.620.761 189.542.901
Banka Kredileri
5 402.620.761 189.542.901
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 50.700.255 202.965.742
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
50.700.255 202.965.742
Banka Kredileri
5 48.042.695 201.067.885
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 2.657.560 1.897.857
Ticari Borçlar
404.946.656 421.671.065
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-22 257.308.593 179.944.348
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 147.638.063 241.726.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.626.663 6.822.947
Diğer Borçlar
6.336.390 1.401.657
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.327.281 1.392.548
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
7 3.755.125 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.178.060 6.782.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 15.178.060 6.782.350
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.178.099 27.516.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.977.410 4.080.612
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 24.200.689 23.436.061
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
928.342.009 856.703.335
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
928.342.009 856.703.335
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
274.805.475 107.259.138
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
274.805.475 107.259.138
Banka Kredileri
5 271.376.780 103.577.340
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 3.428.695 3.681.798
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 19.828.368 19.945.190
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 5.099.969 683.841
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.789.768 27.764.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 30.789.768 27.764.472
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
330.523.580 155.652.641
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.258.865.589 1.012.355.976
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
526.574.655 564.088.174
Ödenmiş Sermaye
16 84.000.000 84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 30.149.426 30.149.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 405.556.109 406.769.583
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 405.556.109 406.769.583
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
417.373.045 417.373.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.816.936 -10.603.462
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 23.784.678 162.221.926
Yasal Yedekler
23.784.678 162.221.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 19.384.487 -140.840.586
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -36.300.045 21.787.825
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
526.574.655 564.088.174
TOPLAM KAYNAKLAR
1.785.440.244 1.576.444.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -8.265.748 162.221.926 -60.331.986 -80.508.600 544.638.063 544.638.063
Transferler
-80.508.600 80.508.600 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.264.086 -17.990.798 -19.254.884 -19.254.884
Dönem Karı (Zararı)
-17.990.798 -17.990.798 -17.990.798
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.264.086 -1.264.086 -1.264.086
Dönem Sonu Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -9.529.834 162.221.926 -140.840.586 -17.990.798 525.383.179 525.383.179
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -10.603.462 162.221.926 -140.840.586 21.787.825 564.088.174 564.088.174
Transferler
-138.437.248 160.225.073 -21.787.825 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.213.474 -36.300.045 -37.513.519 -37.513.519
Dönem Karı (Zararı)
-36.300.045 -36.300.045 -36.300.045
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.213.474 -1.213.474 -1.213.474
Dönem Sonu Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -11.816.936 23.784.678 19.384.487 -36.300.045 526.574.655 526.574.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21 -36.300.045 -17.990.798 -4.061.166 -2.237.737
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.213.474 -1.264.086 115.436 37.328
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.555.736 -1.580.108 147.995 46.659
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
342.262 316.022 -32.559 -9.331
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
342.262 316.022 -32.559 -9.331
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.213.474 -1.264.086 115.436 37.328
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.513.519 -19.254.884 -3.945.730 -2.200.409
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-37.513.519 -19.254.884 -3.945.730 -2.200.409http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886391


BIST'
10:099.677
Değişim :  1,35% |  128,71
Açılış :  9.617  
Önceki Kapanış :  9.548  
En Düşük
9.617
En Yüksek
9.678
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:09
AKENR 24,12 116.547.681 % 9,94  
UZERB 597,50 5.125.205 % 9,94  
UFUK 414,25 13.187.311 % 9,16  
YAYLA 24,82 18.990.318 % 7,26  
ERSU 44,04 4.713.429 % 6,69  
10:09 Alış Satış %  
Dolar 32,5262 32,5333 % 0,25  
Euro 34,6016 34,6109 % 0,19  
Sterlin 40,4830 40,6859 % 0,31  
Frank 35,6614 35,8401 % 0,24  
Riyal 8,6580 8,7014 % -0,01  
10:09 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,34 28,36 % 0,66  
Platin 951,82 952,51 % 0,66  
Paladyum 1.018,22 1.022,92 % 0,66  
Brent Pet. 89,79 89,79 % 0,66  
Altın Ons 2.379,72 2.380,13 % 0,66