***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2021 19:06
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 382.300.939 209.208.362
Satışların Maliyeti
17 -300.832.016 -166.960.643
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.468.923 42.247.719
BRÜT KAR (ZARAR)
81.468.923 42.247.719
Genel Yönetim Giderleri
-18.546.479 -17.899.353
Pazarlama Giderleri
-29.038.578 -23.281.690
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.624.922 -1.034.823
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 21.812.959 30.176.937
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -28.294.932 -20.934.681
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.776.971 9.274.109
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
778 74.987
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.777.749 9.349.096
Finansman Gelirleri
19 50.204.616 16.112.923
Finansman Giderleri
19 -66.762.856 -48.474.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.219.509 -23.012.494
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-617.840 5.300.032
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-235.067 -100.526
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-382.773 5.400.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.601.669 -17.712.462
DÖNEM KARI (ZARARI)
21 7.601.669 -17.712.462
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.601.669 -17.712.462
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,09050000 0,21090000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-98.302.952 -63.027.615
Dönem Karı (Zararı)
16 7.601.669 -17.712.462
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.325.485 59.418.158
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 12.843.800 10.717.457
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.039.478 14.742.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.923.884 2.022.296
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13-18 497.440 556.793
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 8.618.154 12.163.475
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.946.733 12.474.020
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 -4.769.508 -746.437
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 12.716.241 13.220.457
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.314.961 19.947.316
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-28.175.007 -1.266.278
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-28.175.007 -1.266.278
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
617.840 -5.300.032
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-778 -74.987
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-778 -74.987
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.738.458 8.178.098
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-121.377.594 -89.357.068
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 76.752.402 55.510.821
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.371.686 -14.290.607
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -84.357.458 -55.953.965
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -22.360.029 -74.649.707
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.332.470 5.515.588
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-72.332.470 5.515.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.291.647 -5.489.198
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.291.647 -5.489.198
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-87.450.440 -47.651.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -447.516 -1.271.172
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -9.333.323 -13.453.100
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.071.673 -651.971
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.710.190 -19.867.258
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.438 82.989
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 4.438 82.989
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.714.628 -19.950.247
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.409.202 -6.379.093
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -14.305.426 -13.571.154
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.274.690 194.001.153
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.132.890 447.404.019
Kredilerden Nakit Girişleri
5 21.132.890 447.404.019
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-45.014.780 -238.633.741
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -45.014.780 -238.633.741
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.486.433 -636.122
Ödenen Faiz
5 -10.463.979 -14.873.408
Alınan Faiz
4.557.612 740.405
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-147.287.832 111.106.280
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-147.287.832 111.106.280
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
267.087.823 140.790.569
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 119.799.991 251.896.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 120.030.905 267.087.823
Ticari Alacaklar
347.979.284 424.999.147
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-22 45.223.712 36.479.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 302.755.572 388.519.490
Diğer Alacaklar
2.755.812 3.897.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.755.812 3.897.560
Türev Araçlar
11.491.146 53.132
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
7 11.491.146 53.132
Stoklar
8 475.020.740 390.663.282
Peşin Ödenmiş Giderler
44.858.086 17.834.671
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 44.858.086 17.834.671
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
836.606 728.276
Diğer Dönen Varlıklar
40.716.085 44.334.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 40.716.085 44.334.396
ARA TOPLAM
1.043.688.664 1.149.598.287
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.043.688.664 1.149.598.287
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
186 186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
186 186
Maddi Duran Varlıklar
9 566.837.831 567.988.122
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 566.837.831 567.988.122
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 4.218.938 4.819.061
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
180.243.697 173.400.714
Şerefiye
2.340.995 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 177.902.702 171.059.719
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.548.869 5.815.424
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.548.869 5.815.424
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 27.122.064 27.772.434
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
781.971.585 779.795.941
TOPLAM VARLIKLAR
1.825.660.249 1.929.394.228
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
293.179.462 335.847.784
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
293.179.462 335.847.784
Banka Kredileri
5 293.179.462 335.847.784
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
112.468.445 24.682.175
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
112.468.445 24.682.175
Banka Kredileri
5 109.197.597 21.086.117
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 3.270.848 3.596.058
Ticari Borçlar
503.685.309 526.584.529
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-22 285.466.679 295.508.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 218.218.630 231.076.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.081.856 13.285.626
Diğer Borçlar
1.002.350 2.672.811
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
993.241 2.663.702
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
870.508 4.680.955
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
870.508 4.680.955
Türev Araçlar
4.590.306 21.327.299
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
7 4.590.306 21.327.299
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.183.437 66.626.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 18.183.437 66.626.901
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.834.247 35.246.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.936.878 11.131.670
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 23.897.369 24.115.098
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
968.895.920 1.030.954.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
968.895.920 1.030.954.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
213.654.714 268.030.070
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
213.654.714 268.030.070
Banka Kredileri
5 211.710.435 265.620.743
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.944.279 2.409.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
999.320 999.320
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18.423.455 15.299.447
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
15 18.423.455 15.299.447
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.617.539 6.829.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 6.617.539 6.829.744
Uzun Vadeli Karşılıklar
33.250.716 32.134.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 33.250.716 32.134.270
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
272.945.744 323.292.851
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.241.841.664 1.354.247.699
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
583.818.585 575.146.529
Ödenmiş Sermaye
16 84.000.000 84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 30.149.426 30.149.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
405.250.007 404.179.620
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
405.250.007 404.179.620
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 417.373.045 417.373.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -12.123.038 -13.193.425
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.784.678 23.784.678
Yasal Yedekler
16 23.784.678 23.784.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 33.032.805 19.384.487
Net Dönem Karı veya Zararı
16 7.601.669 13.648.318
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
583.818.585 575.146.529
TOPLAM KAYNAKLAR
1.825.660.249 1.929.394.228


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -10.603.462 162.221.926 -140.840.586 21.787.825 564.088.174 564.088.174
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-138.437.248 160.225.073 -21.787.825 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-108.996 -17.712.462 -17.821.458 -17.821.458
Dönem Karı (Zararı)
-17.712.462 -17.712.462 -17.712.462
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-108.996 -108.996 -108.996
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -10.712.458 23.784.678 19.384.487 -17.712.462 546.266.716 546.266.716
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -13.193.425 23.784.678 19.384.487 13.648.318 575.146.529 575.146.529
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13.648.318 -13.648.318 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.070.387 7.601.669 8.672.056 8.672.056
Dönem Karı (Zararı)
7.601.669 7.601.669 7.601.669
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.070.387 1.070.387 1.070.387
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -12.123.038 23.784.678 33.032.805 7.601.669 583.818.585 583.818.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21 7.601.669 -17.712.462
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.070.387 -108.996
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.337.984 -139.738
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-267.597 30.742
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-267.597 30.742
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.070.387 -108.996
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.672.056 -17.821.458
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.672.056 -17.821.458http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933643


BIST
'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONKA 59,40 226.066.049 % 10,00  
REEDR 47,54 1.389.861.758 % 10,00  
ISGSY 34,32 129.557.024 % 10,00  
KLGYO 5,61 191.853.035 % 10,00  
SNICA 47,30 289.234.773 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4814 32,4901 % -0,07  
Euro 34,6135 34,6640 % 0,00  
Sterlin 39,8186 40,0182 % 0,01  
Frank 35,3519 35,5291 % 0,01  
Riyal 8,5952 8,6383 % -0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,18 27,24 % 0,66  
Platin 919,95 924,03 % 0,66  
Paladyum 1.010,93 1.012,33 % 0,66  
Brent Pet. 87,19 87,19 % 0,66  
Altın Ons 2.326,37 2.327,26 % 0,66