***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 20:40
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 873.729.667 421.442.633 491.428.728 212.234.271
Satışların Maliyeti
17 -695.059.572 -346.701.473 -394.227.556 -179.740.830
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
178.670.095 74.741.160 97.201.172 32.493.441
BRÜT KAR (ZARAR)
178.670.095 74.741.160 97.201.172 32.493.441
Genel Yönetim Giderleri
-37.525.224 -34.843.095 -18.978.745 -16.943.742
Pazarlama Giderleri
-62.634.557 -37.743.981 -33.595.979 -14.462.291
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.203.692 -1.942.607 -2.578.770 -907.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 35.145.487 51.047.461 13.332.528 20.870.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -53.494.876 -43.151.476 -25.199.944 -22.216.795
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.957.233 8.107.462 30.180.262 -1.166.647
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
382.776 163.807 381.998 88.820
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
55.340.009 8.271.269 30.562.260 -1.077.827
Finansman Gelirleri
19 68.612.890 45.580.514 18.408.274 29.467.591
Finansman Giderleri
19 -108.960.674 -95.598.808 -42.197.818 -47.124.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.992.225 -41.747.025 6.772.716 -18.734.531
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.714.560 9.508.146 8.332.400 4.208.114
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-387.540 -189.793 -152.473 -89.267
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.102.100 9.697.939 8.484.873 4.297.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.706.785 -32.238.879 15.105.116 -14.526.417
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.706.785 -32.238.879 15.105.116 -14.526.417
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21 22.706.785 -32.238.879 15.105.116 -14.526.417
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 0,27030000 -0,38380000 0,17980000 -0,17290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.809.718 1.891.560
Dönem Karı (Zararı)
16 22.706.785 -32.238.879
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
65.333.359 98.316.319
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 26.380.076 22.201.523
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.257.405 18.330.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.231.025 1.264.624
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.117.825 577.763
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 21.908.555 16.487.653
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.796.095 24.142.137
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 -6.785.105 -3.493.370
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 26.581.200 27.635.507
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24.169.635 41.055.620
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-26.833.419 -2.729.713
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-26.833.419 -2.729.713
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-7.714.560 -9.508.146
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-382.776 -163.807
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-382.776 -163.807
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-339.097 4.988.665
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-59.221.497 -45.771.718
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -41.623.136 98.024.254
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.542.558 -5.118.427
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -61.043.727 -56.282.994
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 61.899.776 -97.069.286
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.884.973 25.258.558
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.796.825 -10.583.823
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.818.647 20.305.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-687.013 -1.603.296
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -15.810.078 -16.233.093
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-511.838 -577.773
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.643.810 -35.218.110
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
678.221 171.997
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
678.221 171.997
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.322.031 -35.390.107
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -9.634.439 -9.584.636
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -33.687.592 -25.805.471
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.810.111 159.863.538
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
281.696.690 732.165.525
Kredilerden Nakit Girişleri
5 281.696.690 732.165.525
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-261.111.111 -549.257.559
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -261.111.111 -549.257.559
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.911.249 -933.052
Ödenen Faiz
5 -27.269.546 -25.256.222
Alınan Faiz
6.785.105 3.144.846
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.644.203 126.536.988
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.644.203 126.536.988
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
267.087.823 140.790.569
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 234.443.620 267.327.557


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 234.443.620 267.087.823
Ticari Alacaklar
466.466.618 424.999.147
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-22 9.197.899 36.479.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 457.268.719 388.519.490
Diğer Alacaklar
10.353.500 3.897.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.353.500 3.897.560
Türev Araçlar
9.766.091 53.132
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
7 9.766.091 53.132
Stoklar
8 451.707.009 390.663.282
Peşin Ödenmiş Giderler
53.529.646 17.834.671
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 53.529.646 17.834.671
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
124.298 728.276
Diğer Dönen Varlıklar
37.330.017 44.334.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 37.330.017 44.334.396
ARA TOPLAM
1.263.720.799 1.149.598.287
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.263.720.799 1.149.598.287
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
186 186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
186 186
Maddi Duran Varlıklar
9 568.088.907 567.988.122
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 7.526.269 4.819.061
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
191.941.323 173.400.714
Şerefiye
2.340.995 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 189.600.328 171.059.719
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.802.941 5.815.424
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 35.874.534 27.772.434
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
808.234.160 779.795.941
TOPLAM VARLIKLAR
2.071.954.959 1.929.394.228
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
135.843.495 335.847.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 135.843.495 335.847.784
Banka Kredileri
5 135.843.495 335.847.784
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
186.620.316 24.682.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 186.620.316 24.682.175
Banka Kredileri
5 182.628.139 21.086.117
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 3.992.177 3.596.058
Ticari Borçlar
588.527.780 526.584.529
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-22 410.568.629 295.508.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 177.959.151 231.076.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.392.881 13.285.626
Diğer Borçlar
2.452.197 2.672.811
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.443.088 2.663.702
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
370.606 4.680.955
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
15 370.606 4.680.955
Türev Araçlar
4.206.839 21.327.299
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
7 4.206.839 21.327.299
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
94.804.524 66.626.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 94.804.524 66.626.901
Kısa Vadeli Karşılıklar
40.190.706 35.246.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.859.306 11.131.670
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 32.331.400 24.115.098
ARA TOPLAM
1.061.409.344 1.030.954.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.061.409.344 1.030.954.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
351.845.920 268.030.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
351.845.920 268.030.070
Banka Kredileri
5 346.969.405 265.620.743
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.876.515 2.409.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
999.320 999.320
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
17.270.152 15.299.447
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
15 17.270.152 15.299.447
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.405.331 6.829.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 6.405.331 6.829.744
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.171.578 32.134.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 36.171.578 32.134.270
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
412.692.301 323.292.851
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.474.101.645 1.354.247.699
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
597.853.314 575.146.529
Ödenmiş Sermaye
16 84.000.000 84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 30.149.426 30.149.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
404.179.620 404.179.620
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
404.179.620 404.179.620
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 417.373.045 417.373.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -13.193.425 -13.193.425
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.784.678 23.784.678
Yasal Yedekler
16 23.784.678 23.784.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 33.032.805 19.384.487
Net Dönem Karı veya Zararı
16 22.706.785 13.648.318
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
597.853.314 575.146.529
TOPLAM KAYNAKLAR
2.071.954.959 1.929.394.228


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -10.603.462 162.221.926 -140.840.586 21.787.825 564.088.174 564.088.174
Transferler
-138.437.248 160.225.073 -21.787.825 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.328.910 -32.238.879 -33.567.789 -33.567.789
Dönem Karı (Zararı)
-32.238.879 -32.238.879 -32.238.879
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.328.910 -1.328.910 -1.328.910
Dönem Sonu Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -11.932.372 23.784.678 19.384.487 -32.238.879 530.520.385 530.520.385
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -13.193.425 23.784.678 19.384.487 13.648.318 575.146.529 575.146.529
Transferler
13.648.318 -13.648.318 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.706.785 22.706.785 22.706.785
Dönem Karı (Zararı)
22.706.785 22.706.785 22.706.785
Dönem Sonu Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -13.193.425 23.784.678 33.032.805 22.706.785 597.853.314 597.853.314


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21 22.706.785 -32.238.879 15.105.116 -14.526.417
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -1.328.910 -1.070.387 -1.219.914
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.703.731 -1.337.984 -1.563.993
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
374.821 267.597 344.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
374.821 267.597 344.079
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -1.328.910 -1.070.387 -1.219.914
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.706.785 -33.567.789 14.034.729 -15.746.331
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.706.785 -33.567.789 14.034.729 -15.746.331http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956481


BIST'
18:059.722
Değişim :  0,80% |  77,07
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.668
En Yüksek
9.767
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BURCE 258,50 246.466.441 % 10,00  
EDIP 23,76 11.400.951 % 10,00  
VAKBN 18,59 2.543.228.297 % 10,00  
SNKRN 40,26 4.902.534 % 10,00  
KENT 1.408,00 21.600.128 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5436 32,5530 % 0,02  
Euro 34,8587 34,8986 % 0,09  
Sterlin 40,3142 40,5163 % 0,01  
Frank 35,3651 35,5423 % -0,40  
Riyal 8,6196 8,6628 % -0,15  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,22 27,26 % 0,66  
Platin 905,45 906,82 % 0,66  
Paladyum 1.003,31 1.007,70 % 0,66  
Brent Pet. 88,20 88,20 % 0,66  
Altın Ons 2.320,05 2.320,43 % 0,66