***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.10.2021 18:43
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.485.419.139 693.544.589 611.689.472 272.101.956
Satışların Maliyeti
17 -1.199.247.320 -563.764.245 -504.187.748 -217.062.772
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
286.171.819 129.780.344 107.501.724 55.039.184
BRÜT KAR (ZARAR)
286.171.819 129.780.344 107.501.724 55.039.184
Genel Yönetim Giderleri
-56.191.712 -49.772.182 -18.666.488 -14.929.087
Pazarlama Giderleri
-97.996.389 -57.427.650 -35.361.832 -19.683.669
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-7.696.118 -2.389.765 -2.492.426 -447.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 41.540.606 70.279.829 6.395.119 19.232.368
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -57.827.569 -84.090.459 -4.332.693 -40.938.983
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
108.000.637 6.380.117 53.043.404 -1.727.345
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
384.471 171.648 1.695 7.841
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
108.385.108 6.551.765 53.045.099 -1.719.504
Finansman Gelirleri
19 92.289.281 124.283.477 23.676.391 78.702.963
Finansman Giderleri
19 -162.539.877 -183.198.765 -53.579.203 -87.599.957
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.134.512 -52.363.523 23.142.287 -10.616.498
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.140.179 16.063.478 -5.574.381 6.555.332
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-719.274 -330.785 -331.734 -140.992
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.859.453 16.394.263 -5.242.647 6.696.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.274.691 -36.300.045 17.567.906 -4.061.166
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.274.691 -36.300.045 17.567.906 -4.061.166
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.274.691 -36.300.045 17.567.906 -4.061.166
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,47950000 -0,43210000 0,20910000 -0,04830000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
284.424.620 75.116.631
Dönem Karı (Zararı)
16 40.274.691 -36.300.045
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
126.620.855 158.201.522
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 39.443.785 32.293.231
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
61.431.806 23.962.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.596.111 3.704.626
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.038.546 1.423.657
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 49.797.149 18.834.020
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.373.057 38.539.580
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 -12.473.792 -5.405.511
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 46.846.849 43.945.091
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24.714.099 83.331.495
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.457.680 -10.635.967
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-12.457.680 -10.635.967
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.140.179 -16.063.478
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-384.471 -171.648
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-384.471 -171.648
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-18.359.562 6.946.006
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
142.428.403 -24.155.827
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 58.124.712 105.188.092
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.144.949 -38.812.179
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -151.629.245 -104.237.126
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 229.853.306 -4.750.237
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.049.389 35.821.268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.824.810 -17.365.645
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
309.323.949 97.745.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.369.331 -2.235.066
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -20.561.600 -19.493.049
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-968.398 -900.904
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-69.352.767 -58.933.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
650.621 180.379
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
650.621 180.379
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.003.388 -59.114.179
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -13.731.031 -16.474.306
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -56.272.357 -42.639.873
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.426.507 109.042.441
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
336.560.398 799.908.562
Kredilerden Nakit Girişleri
5 336.560.398 799.908.562
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-342.304.778 -659.725.300
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -342.304.778 -659.725.300
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -3.012.483 301.391
Ödenen Faiz
5 -46.143.436 -36.779.128
Alınan Faiz
12.473.792 5.336.916
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
172.645.346 125.225.272
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
172.645.346 125.225.272
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
267.087.823 140.790.569
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 439.733.169 266.015.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 439.733.169 267.087.823
Ticari Alacaklar
366.803.604 424.999.147
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-22 3.636.742 36.479.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 363.166.862 388.519.490
Diğer Alacaklar
4.288.849 3.897.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.288.849 3.897.560
Türev Araçlar
2.577.868 53.132
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
7 2.577.868 53.132
Stoklar
8 542.292.527 390.663.282
Peşin Ödenmiş Giderler
46.321.156 17.834.671
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 46.321.156 17.834.671
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
249.124 728.276
Diğer Dönen Varlıklar
61.080.723 44.334.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 61.080.723 44.334.396
ARA TOPLAM
1.463.347.020 1.149.598.287
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.463.347.020 1.149.598.287
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
186 186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
186 186
Maddi Duran Varlıklar
9 568.067.441 567.988.122
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 568.067.441 567.988.122
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 6.470.932 4.819.061
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
206.645.200 173.400.714
Şerefiye
2.340.995 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 204.304.205 171.059.719
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.918.076 5.815.424
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.918.076 5.815.424
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 30.631.887 27.772.434
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
815.733.722 779.795.941
TOPLAM VARLIKLAR
2.279.080.742 1.929.394.228
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
55.941.004 335.847.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
55.941.004 335.847.784
Banka Kredileri
5 55.941.004 335.847.784
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
209.686.916 24.682.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
209.686.916 24.682.175
Banka Kredileri
5 206.068.012 21.086.117
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 3.618.904 3.596.058
Ticari Borçlar
751.282.356 526.584.529
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-22 440.236.722 295.508.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 311.045.634 231.076.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.517.194 13.285.626
Diğer Borçlar
1.281.453 2.672.811
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.272.344 2.663.702
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.289.749 4.680.955
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
15 2.289.749 4.680.955
Türev Araçlar
11.394.355 21.327.299
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
7 11.394.355 21.327.299
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
112.438.957 66.626.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 112.438.957 66.626.901
Kısa Vadeli Karşılıklar
68.169.530 35.246.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 11.780.337 11.131.670
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 56.389.193 24.115.098
ARA TOPLAM
1.223.001.514 1.030.954.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.223.001.514 1.030.954.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
382.095.400 268.030.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
382.095.400 268.030.070
Banka Kredileri
5 378.084.666 265.620.743
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.010.734 2.409.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
999.320 999.320
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15.051.722 15.299.447
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
15 15.051.722 15.299.447
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.193.126 6.829.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 6.193.126 6.829.744
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.318.440 32.134.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 36.318.440 32.134.270
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
440.658.008 323.292.851
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
84.000.000 84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 30.149.426 30.149.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
404.179.620 404.179.620
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
404.179.620 404.179.620
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 417.373.045 417.373.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -13.193.425 -13.193.425
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.784.678 23.784.678
Yasal Yedekler
16 23.784.678 23.784.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 33.032.805 19.384.487
Net Dönem Karı veya Zararı
16 40.274.691 13.648.318
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
615.421.220 575.146.529
TOPLAM KAYNAKLAR
2.279.080.742 1.929.394.228


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -10.603.462 162.221.926 -140.840.586 21.787.825 564.088.174 564.088.174
Transferler
-138.437.248 160.225.073 -21.787.825 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.213.474 -36.300.045 -37.513.519 -37.513.519
Dönem Karı (Zararı)
-36.300.045 -36.300.045 -36.300.045
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.213.474 -1.213.474 -1.213.474
Dönem Sonu Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -11.816.936 23.784.678 19.384.487 -36.300.045 526.574.655 526.574.655
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -13.193.425 23.784.678 19.384.487 13.648.318 575.146.529 575.146.529
Transferler
13.648.318 -13.648.318 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40.274.691 40.274.691 40.274.691
Dönem Karı (Zararı)
40.274.691 40.274.691 40.274.691
Dönem Sonu Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -13.193.425 23.784.678 33.032.805 40.274.691 615.421.220 615.421.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21 40.274.691 -36.300.045 17.567.906 -4.061.166
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -1.213.474 0 115.436
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -1.555.736 0 147.995
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 342.262 0 -32.559
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 342.262 0 -32.559
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -1.213.474 0 115.436
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.274.691 -37.513.519 17.567.906 -3.945.730
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.274.691 -37.513.519 17.567.906 -3.945.730http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971297


BIST'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5786 32,5951 % 0,37  
Euro 34,7824 34,8080 % 0,22  
Sterlin 40,1406 40,3418 % -0,21  
Frank 35,6054 35,7839 % 0,42  
Riyal 8,6286 8,6718 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,59 28,63 % 0,66  
Platin 934,72 935,98 % 0,66  
Paladyum 1.027,33 1.030,20 % 0,66  
Brent Pet. 87,18 87,18 % 0,66  
Altın Ons 2.392,86 2.393,12 % 0,66