***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.04.2022 20:02
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 933.653.815 382.300.939
Satışların Maliyeti
18 -675.068.904 -300.832.016
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
258.584.911 81.468.923
BRÜT KAR (ZARAR)
258.584.911 81.468.923
Genel Yönetim Giderleri
-33.082.448 -18.546.479
Pazarlama Giderleri
-88.829.229 -29.038.578
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.787.677 -2.624.922
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 23.302.290 21.812.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -58.492.336 -28.294.932
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
97.695.511 24.776.971
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.277.577 778
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.282 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
99.971.806 24.777.749
Finansman Gelirleri
20 104.452.870 50.204.616
Finansman Giderleri
20 -132.976.710 -66.762.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
71.447.966 8.219.509
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
33.740.064 -617.840
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-962.806 -235.067
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34.702.870 -382.773
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21 105.188.030 7.601.669
DÖNEM KARI (ZARARI)
105.188.030 7.601.669
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
105.188.030 7.601.669
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,25220000 0,09050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-130.156.892 -98.302.952
Dönem Karı (Zararı)
17 105.188.030 7.601.669
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
169.635.420 26.325.485
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 17.940.084 12.843.800
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
77.899.524 13.039.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 6.596.050 3.923.884
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14-19 3.428.101 497.440
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 67.875.373 8.618.154
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.476.930 7.946.733
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19-20 -9.155.474 -4.769.508
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19-20 32.632.404 12.716.241
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
43.226.022 13.314.961
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
53.640.311 -28.175.007
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
53.640.311 -28.175.007
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-33.740.064 617.840
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.282 -778
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.282 -778
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-12.808.669 6.738.458
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-361.726.514 -121.377.594
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -15.189.153 76.752.402
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-264.522.343 -22.371.686
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -316.606.207 -84.357.458
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 219.098.609 -22.360.029
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.923.418 -72.332.470
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
569.162 3.291.647
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-86.903.064 -87.450.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -3.263.107 -447.516
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -38.582.900 -9.333.323
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.407.821 -1.071.673
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-139.472.375 -17.710.190
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.915 4.438
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 1.915 4.438
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.618.540 -17.714.628
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.715.520 -3.409.202
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -29.903.020 -14.305.426
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-105.855.750 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
344.866.997 -31.274.690
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
484.476.999 21.132.890
Kredilerden Nakit Girişleri
6 484.476.999 21.132.890
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-119.645.745 -45.014.780
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -119.645.745 -45.014.780
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.008.784 -1.486.433
Ödenen Faiz
6 -23.110.947 -10.463.979
Alınan Faiz
9.155.474 4.557.612
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.237.730 -147.287.832
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.237.730 -147.287.832
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
639.705.842 267.087.823
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 714.943.572 119.799.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 714.986.445 639.748.715
Finansal Yatırımlar
5 105.855.750
Ticari Alacaklar
768.543.265 753.867.430
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-23 148.963.431 298.393.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 619.579.834 455.473.763
Diğer Alacaklar
3.425.689 72.559.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.425.689 72.559.442
Türev Araçlar
8 66.823.623 105.351.238
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
66.823.623 105.351.238
Stoklar
9 786.342.154 469.735.947
Peşin Ödenmiş Giderler
315.125.395 37.262.001
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 315.125.395 37.262.001
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
445.015 356.665
Diğer Dönen Varlıklar
78.931.073 23.226.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 78.931.073 23.226.721
ARA TOPLAM
2.840.478.409 2.102.108.159
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.840.478.409 2.102.108.159
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.642 3.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.642 3.642
Maddi Duran Varlıklar
10 1.266.352.355 1.268.360.271
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 7.280.545 5.829.849
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
246.858.731 227.585.132
Şerefiye
2.340.995 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 244.517.736 225.244.137
Peşin Ödenmiş Giderler
2.790.897 3.360.059
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.790.897 3.360.059
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.523.286.170 1.505.138.953
TOPLAM VARLIKLAR
4.363.764.579 3.607.247.112
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
664.915.764 161.500.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
664.915.764 161.500.843
Banka Kredileri
6 664.915.764 161.500.843
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
148.119.032 256.657.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 148.119.032 256.657.543
Banka Kredileri
6 143.084.560 252.098.062
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 5.034.472 4.559.481
Ticari Borçlar
1.225.101.911 1.011.249.834
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-23 737.010.670 639.836.656
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 488.091.241 371.413.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.188.510 14.666.030
Diğer Borçlar
3.429.695 5.952.401
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.420.586 5.943.292
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
16 9.862.115 10.863.604
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
16 9.862.115 10.863.604
Türev Araçlar
17.788.356 2.675.660
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
9 17.788.356 2.675.660
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
46.886.782 21.646.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 46.886.782 21.646.612
Kısa Vadeli Karşılıklar
108.510.976 80.189.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 11.096.295 15.495.235
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 97.414.681 64.694.107
ARA TOPLAM
2.236.803.141 1.565.401.869
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.236.803.141 1.565.401.869
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
537.606.881 515.289.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
537.606.881 515.289.683
Banka Kredileri
6 531.502.575 509.576.183
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 6.104.306 5.713.500
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
27.094.649 35.813.919
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
16 27.094.649 35.813.919
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.198.313 5.386.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 5.198.313 5.386.275
Uzun Vadeli Karşılıklar
48.369.580 47.235.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 48.369.580 47.235.042
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 11.163.890 45.849.454
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
629.433.313 649.574.373
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.866.236.454 2.214.976.242
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.497.528.125 1.392.270.870
Ödenmiş Sermaye
17 84.000.000 84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 30.149.426 30.149.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.009.946.440 1.009.877.215
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.009.946.440 1.009.877.215
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 1.022.267.501 1.022.267.501
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -12.321.061 -12.390.286
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.784.678 23.784.678
Yasal Yedekler
17 23.784.678 23.784.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 244.459.551 33.032.805
Net Dönem Karı veya Zararı
17 105.188.030 211.426.746
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.497.528.125 1.392.270.870
TOPLAM KAYNAKLAR
4.363.764.579 3.607.247.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -13.193.425 23.784.678 19.384.487 13.648.318 575.146.529 575.146.529
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13.648.318 -13.648.318 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.070.387 7.601.669 8.672.056 8.672.056
Dönem Karı (Zararı)
7.601.669 7.601.669 7.601.669
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.070.387 1.070.387 1.070.387
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -12.123.038 23.784.678 33.032.805 7.601.669 583.818.585 583.818.585
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 84.000.000 30.149.426 1.022.267.501 -12.390.286 23.784.678 33.032.805 211.426.746 1.392.270.870 1.392.270.870
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
211.426.746 -211.426.746 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
69.225 105.188.030 105.257.255 105.257.255
Dönem Karı (Zararı)
105.188.030 105.188.030 105.188.030
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
69.225 69.225 69.225
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 84.000.000 30.149.426 1.022.267.501 -12.321.061 23.784.678 244.459.551 105.188.030 1.497.528.125 1.497.528.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21 105.188.030 7.601.669
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
69.225 1.070.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
86.531 1.337.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.306 -267.597
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-17.306 -267.597
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.225 1.070.387
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
105.257.255 8.672.056
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
105.257.255 8.672.056http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022431


BIST'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66