***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2022 19:16
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 4.009.560.021 1.485.419.139 1.754.486.406 611.689.472
Satışların Maliyeti
18 -3.047.426.714 -1.199.247.320 -1.371.120.749 -504.187.748
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
962.133.307 286.171.819 383.365.657 107.501.724
BRÜT KAR (ZARAR)
962.133.307 286.171.819 383.365.657 107.501.724
Genel Yönetim Giderleri
-109.808.822 -56.191.712 -42.398.662 -18.666.488
Pazarlama Giderleri
-228.757.808 -97.996.389 -54.613.860 -35.361.832
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-16.548.496 -7.696.118 -6.601.774 -2.492.426
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 29.930.560 41.540.606 -13.066.432 6.395.119
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -194.898.283 -57.827.569 -61.329.239 -4.332.693
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
442.050.458 108.000.637 205.355.690 53.043.404
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36.350.994 384.471 28.744.767 1.695
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
478.401.452 108.385.108 234.100.457 53.045.099
Finansman Gelirleri
20 315.673.340 92.289.281 72.797.549 23.676.391
Finansman Giderleri
20 -443.822.176 -162.539.877 -131.115.610 -53.579.203
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
350.252.616 38.134.512 175.782.396 23.142.287
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
181.699.061 2.140.179 105.392.551 -5.574.381
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.972.807 -719.274 -209.604 -331.734
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
183.671.868 2.859.453 105.602.155 -5.242.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
531.951.677 40.274.691 281.174.947 17.567.906
DÖNEM KARI (ZARARI)
22 531.951.677 40.274.691 281.174.947 17.567.906
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
531.951.677 40.274.691 281.174.947 17.567.906
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 22 6,33280000 0,47950000 3,34730000 0,20910000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİN Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-150.914 -384.471
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-150.914 -384.471
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-59.156.680 -18.359.562
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.300.312.297 142.428.403
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -784.636.646 58.124.712
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-368.025.148 -45.144.949
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -944.990.473 -151.629.245
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 663.685.366 229.853.306
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
252.354.440 57.049.389
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-118.699.836 -5.824.810
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-464.216.025 309.323.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -13.066.233 -3.369.331
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-54.135.491 -20.561.600
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.769.481 -968.398
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-364.784.453 -69.352.767
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
154.457 650.621
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 154.457 650.621
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-215.148.743 -70.003.388
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -30.123.323 -13.731.031
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -185.025.420 -56.272.357
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-149.790.167 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
391.372.356 -42.426.507
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.364.049.594 336.560.398
Kredilerden Nakit Girişleri
6 1.364.049.594 336.560.398
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-832.320.745 -342.304.778
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -832.320.745 -342.304.778
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -12.592.773 -3.012.483
Ödenen Temettüler
-30.000.000 0
Ödenen Faiz
6 -117.844.353 -46.143.436
Alınan Faiz
20.080.633 12.473.792
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-506.599.327 172.645.346
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -506.599.327 172.645.346
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
639.705.842 267.087.823
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
133.106.515 439.733.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 133.133.069 639.748.715
Finansal Yatırımlar
167.872.947 0
Diğer Finansal Yatırımlar
5 167.872.947 0
Ticari Alacaklar
1.534.481.363 753.867.430
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-23 109.711.317 298.393.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.424.770.046 455.473.763
Diğer Alacaklar
11.332.340 72.559.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.332.340 72.559.442
Türev Araçlar
8 0 105.351.238
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 105.351.238
Stoklar
9 1.414.726.420 469.735.947
Peşin Ödenmiş Giderler
307.206.168 37.262.001
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 307.206.168 37.262.001
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 356.665
Diğer Dönen Varlıklar
182.891.469 23.226.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 182.891.469 23.226.721
ARA TOPLAM
3.751.643.776 2.102.108.159
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.751.643.776 2.102.108.159
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.892 3.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.892 3.642
Maddi Duran Varlıklar
10 1.280.499.692 1.268.360.271
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 9.354.871 5.829.849
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
379.493.626 227.585.132
Şerefiye
2.340.995 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 377.152.631 225.244.137
Peşin Ödenmiş Giderler
2.606.339 3.360.059
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.606.339 3.360.059
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 137.569.606
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.809.529.026 1.505.138.953
TOPLAM VARLIKLAR
5.561.172.802 3.607.247.112
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
897.442.589 161.500.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
897.442.589 161.500.843
Banka Kredileri
6 897.442.589 161.500.843
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
424.893.194 256.657.543
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
424.893.194 256.657.543
Banka Kredileri
6 420.153.210 252.098.062
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 4.739.984 4.559.481
Ticari Borçlar
1.671.701.120 1.011.249.834
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-23 1.283.485.488 639.836.656
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 388.215.632 371.413.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19.687.945 14.666.030
Diğer Borçlar
3.247.621 5.952.401
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.238.512 5.943.292
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
19.008.175 10.863.604
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
16 19.008.175 10.863.604
Türev Araçlar
47.503.416 2.675.660
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
8 47.503.416 2.675.660
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
72.835.991 21.646.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 72.835.991 21.646.612
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
203.326
Kısa Vadeli Karşılıklar
184.454.328 80.189.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 22.803.208 15.495.235
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 161.651.120 64.694.107
ARA TOPLAM
3.340.977.705 1.565.401.869
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.340.977.705 1.565.401.869
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
221.344.370 515.289.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
221.344.370 515.289.683
Banka Kredileri
6 214.765.864 509.576.183
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 6.578.506 5.713.500
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
33.552.796 35.813.919
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
16 33.552.796 35.813.919
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.454.175 5.386.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 1.454.175 5.386.275
Uzun Vadeli Karşılıklar
68.609.977 47.235.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 68.609.977 47.235.042
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 45.849.454
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
324.961.318 649.574.373
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.665.939.023 2.214.976.242
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.895.233.779 1.392.270.870
Ödenmiş Sermaye
17 84.000.000 84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 30.149.426 30.149.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.010.888.447 1.009.877.215
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.010.888.447 1.009.877.215
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 1.022.267.501 1.022.267.501
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -11.379.054 -12.390.286
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.364.678 23.784.678
Yasal Yedekler
17 26.364.678 23.784.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 211.879.551 33.032.805
Net Dönem Karı veya Zararı
17 531.951.677 211.426.746
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.895.233.779 1.392.270.870
TOPLAM KAYNAKLAR
5.561.172.802 3.607.247.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -13.193.425 23.784.678 19.384.487 13.648.318 575.146.529 0 575.146.529
Transferler
13.648.318 -13.648.318
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40.274.691 40.274.691 40.274.691
Dönem Karı (Zararı)
40.274.691 40.274.691 0 40.274.691
Dönem Sonu Bakiyeler
17 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -13.193.425 23.784.678 33.032.805 40.274.691 615.421.220 0 615.421.220
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 84.000.000 30.149.426 1.022.267.501 -12.390.286 23.784.678 33.032.805 211.426.746 1.392.270.870 0 1.392.270.870
Transferler
2.580.000 208.846.746 -211.426.746
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.011.232 531.951.677 531.951.677 0 531.951.677
Dönem Karı (Zararı)
531.951.677
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.011.232 1.011.232 0 1.011.232
Kar Payları
-30.000.000 -30.000.000 0 -30.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 84.000.000 30.149.426 1.022.267.501 -11.379.054 26.364.678 211.879.551 531.951.677 1.895.233.779 0 1.895.233.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
531.951.677 40.274.691 281.174.947 17.567.906
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.011.232 0 649.832 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.264.040 0 812.290 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-252.808 0 -162.458 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-252.808 0 -162.458 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.011.232 0 649.832 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
532.962.909 40.274.691 281.824.779 17.567.906
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
532.962.909 40.274.691 281.824.779 17.567.906http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073711


BIST
'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AVTUR 12,95 30.940.993 % 0,00  
AKYHO 6,90 29.290.868 % 0,00  
ATAGY 14,00 14.293.674 % 0,00  
ATSYH 50,75 3.390.693 % 0,00  
BRKO 5,10 6.575.645 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5995 32,6052 % 0,28  
Euro 34,7735 34,7872 % 0,36  
Sterlin 39,9817 40,1821 % 0,42  
Frank 35,4567 35,6344 % 0,31  
Riyal 8,6291 8,6724 % 0,37  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,88 26,91 % 0,66  
Platin 912,59 914,19 % 0,66  
Paladyum 999,36 1.002,54 % 0,66  
Brent Pet. 86,98 86,98 % 0,66  
Altın Ons 2.303,05 2.303,40 % 0,66