***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2017 18:18
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 829.811.333 935.494.541
Satışların Maliyeti
18 -721.710.056 -779.196.290
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
108.101.277 156.298.251
BRÜT KAR (ZARAR)
108.101.277 156.298.251
Genel Yönetim Giderleri
19 -37.734.296 -36.101.430
Pazarlama Giderleri
19 -59.092.606 -70.123.244
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -3.025.702 -3.664.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 16.183.595 9.654.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -30.733.777 -29.173.423
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.301.509 26.890.223
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 271.640 685.149
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -54.518 -93.660
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.084.387 27.481.712
Finansman Gelirleri
23 22.684.204 26.960.965
Finansman Giderleri
24 -77.501.047 -36.437.210
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-60.901.230 18.005.467
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.564.583 -261.570
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.389.582 -251.375
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 15.954.165 -10.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-46.336.647 17.743.897
DÖNEM KARI (ZARARI)
-46.336.647 17.743.897
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 0 0
Ana Ortaklık Payları
17 -46.336.647 17.743.897
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 26 -1,82290000 0,69800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 25.419.707 86.901.880 112.998 159.657.537 27.468.021 34.342.260 333.902.403 0 333.902.403
Transferler
2.706.117 31.636.143 -34.342.260
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-228.215 17.743.897 17.515.682 17.515.682
Dönem Karı (Zararı)
17.743.897 17.743.897 17.743.897
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-228.215 -228.215 -228.215
Kar Payları
-28.056.351 -28.056.351 -28.056.351
Dönem Sonu Bakiyeler
17 25.419.707 86.901.880 -115.217 162.363.654 31.047.813 17.743.897 323.361.734 0 323.361.734
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 25.419.707 86.901.880 -115.217 162.363.654 31.047.813 17.743.897 323.361.734 0 323.361.734
Diğer Düzeltmeler
-2.724 -2.724 -2.724
Transferler
1.218.824 16.525.073 -17.743.897 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.847.939 -46.336.647 -48.184.586 -48.184.586
Dönem Karı (Zararı)
-46.336.647 -46.336.647 -46.336.647
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.847.939 -1.847.939 -1.847.939
Kar Payları
-12.709.853 -12.709.853 -12.709.853
Dönem Sonu Bakiyeler
17 25.419.707 86.901.880 -1.963.156 163.579.754 34.863.033 -46.336.647 262.464.571 262.464.571


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.878.472 -111.213.169
Dönem Karı (Zararı)
17 -46.336.647 17.743.897
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
65.462.180 38.712.779
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 22.942.790 20.379.557
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.360.312 2.341.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.360.312 2.341.759
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.791.341 582.702
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -7.700.235 -9.856.118
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 23.491.576 10.438.820
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
37.833.160 8.600.725
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -14.564.583 261.570
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-217.122 -591.489
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -217.122 -591.489
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.316.282 7.137.955
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
25.412.272 -163.712.495
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.520.621 -58.790.639
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-16 14.713.676 -19.676.898
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 45.548.656 -113.576.058
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.404.282 29.698.811
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.291.843 -1.365.363
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.217.000 -2.348
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-14.217.000 -2.348
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
44.537.805 -107.255.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -4.285.838 -1.573.696
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.373.495 -2.383.654
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.972.824 -52.591.902
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
735.214 2.098.424
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
735.214 2.098.424
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.708.038 -54.690.326
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -9.192.182 -37.912.373
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -19.515.856 -16.777.953
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.641.395 131.500.815
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
205.887.500 234.764.475
Kredilerden Nakit Girişleri
205.887.500 234.764.475
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-146.780.560 -76.156.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-146.780.560 -76.156.000
Ödenen Temettüler
-12.709.853 -28.056.351
Ödenen Faiz
-22.682.477 -9.163.527
Alınan Faiz
7.926.785 10.112.218
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.547.043 -32.304.256
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.547.043 -32.304.256
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 78.095.135 110.399.391
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 119.642.178 78.095.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-46.336.647 17.743.897
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.847.939 -228.215
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -2.309.924 -285.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
461.985 57.054
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 461.985 57.054
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.847.939 -228.215
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-48.184.586 17.515.682
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-48.184.586 17.515.682


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 119.878.595 78.558.102
Ticari Alacaklar
289.113.207 285.772.198
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 254.444 6.551.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 288.858.763 279.220.471
Diğer Alacaklar
1.023.019 1.297.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.023.019 1.297.639
Stoklar
9 275.115.719 320.664.375
Peşin Ödenmiş Giderler
16 5.646.604 12.892.651
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 983.913 2.132.279
Diğer Dönen Varlıklar
16 26.371.965 32.416.608
ARA TOPLAM
718.133.022 733.733.852
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
718.133.022 733.733.852
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
186 186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 186 186
Maddi Duran Varlıklar
10 99.664.077 103.340.205
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
53.030.442 44.107.158
Şerefiye
12 2.340.995 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 50.689.447 41.766.163
Peşin Ödenmiş Giderler
16 75.376 22.070
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 14.163.694 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
166.933.775 147.469.619
TOPLAM VARLIKLAR
885.066.797 881.203.471
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 149.750.358 138.476.959
Ticari Borçlar
211.966.288 244.939.780
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 151.329.317 143.548.358
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 60.636.971 101.391.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 694.823 1.357.045
Diğer Borçlar
10.350.225 7.575.154
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.341.116 7.566.045
Ertelenmiş Gelirler
16 666.640 874.641
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.048.663 13.592.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 14.048.663 13.592.008
ARA TOPLAM
387.476.997 406.815.587
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
387.476.997 406.815.587
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 220.495.000 134.019.200
Ertelenmiş Gelirler
16 698.920 1.207.583
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.931.309 13.546.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 13.931.309 13.546.911
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 2.252.456
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235.125.229 151.026.150
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
622.602.226 557.841.737
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 262.464.571 323.361.734
Ödenmiş Sermaye
25.419.707 25.419.707
Sermaye Düzeltme Farkları
86.901.880 86.901.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.963.156 -115.217
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.963.156 -115.217
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
163.579.754 162.363.654
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34.863.033 31.047.813
Net Dönem Karı veya Zararı
-46.336.647 17.743.897
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17 262.464.571 323.361.734
TOPLAM KAYNAKLAR
885.066.797 881.203.471http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589323


BIST'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66