***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2017 20:26
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 351.012.613 377.325.120 186.883.593 177.543.459
Satışların Maliyeti
18 -300.042.025 -316.800.032 -162.551.406 -147.722.423
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.970.588 60.525.088 24.332.187 29.821.036
BRÜT KAR (ZARAR)
50.970.588 60.525.088 24.332.187 29.821.036
Genel Yönetim Giderleri
19 -21.303.722 -19.364.099 -11.172.102 -10.080.108
Pazarlama Giderleri
19 -28.054.474 -28.077.550 -13.623.682 -14.451.217
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -1.205.529 -1.559.912 -631.210 -717.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 12.548.848 7.597.331 1.692.045 1.587.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -10.326.164 -23.931.245 3.656.845 -12.252.667
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.629.547 -4.810.387 4.254.083 -6.093.574
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 4.742 122.207 4.683 122.207
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -144.883 -220 -144.883 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.489.406 -4.688.400 4.113.883 -5.971.367
Finansman Gelirleri
23 18.804.728 9.988.453 5.367.094 5.471.842
Finansman Giderleri
24 -47.536.257 -20.005.206 -16.216.992 -10.557.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-26.242.123 -14.705.153 -6.736.015 -11.057.481
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.203.907 4.673.795 2.245.914 3.151.642
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -90.778 -77.438 -32.956 -22.694
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 7.294.685 4.751.233 2.278.870 3.174.336
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.038.216 -10.031.358 -4.490.101 -7.905.839
DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.038.216 -10.031.358 -4.490.101 -7.905.839
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17 -19.038.216 -10.031.358 -4.490.101 -7.905.839
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 26 -0,22660000 -0,11940000 -0,05350000 -0,09410000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 25.419.707 86.901.880 -115.217 162.363.654 31.047.813 17.743.897 323.361.734 0 323.361.734
Transferler
1.218.824 16.525.073 -17.743.897
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.221.222 -10.031.358 -11.252.580 -11.252.580
Dönem Karı (Zararı)
-10.031.358 -10.031.358 -10.031.358
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.221.222 -1.221.222 -1.221.222
Kar Payları
-12.709.853 -12.709.853 -12.709.853
Dönem Sonu Bakiyeler
17 25.419.707 86.901.880 -1.336.439 163.582.478 34.863.033 -10.031.358 299.399.301 0 299.399.301
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 25.419.707 86.901.880 -1.963.156 163.579.754 34.863.033 -46.336.647 262.464.571 0 262.464.571
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
58.580.293 -56.752.454 -1.404.125 -46.760.361 46.336.647 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.323.234 -19.038.216 -22.361.450 -22.361.450
Dönem Karı (Zararı)
-19.038.216 -19.038.216 -19.038.216
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.323.234 -3.323.234 -3.323.234
Kar Payları
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 84.000.000 30.149.426 -5.286.390 162.175.629 -11.897.328 -19.038.216 240.103.121 240.103.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.451.787 -20.979.751
Dönem Karı (Zararı)
17 -19.038.216 -10.031.358
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.340.043 17.312.095
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 11.811.550 11.450.722
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.855.429 1.259.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.855.429 1.259.058
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.442.593 6.218.627
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -4.890.094 -4.259.878
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 14.332.687 10.478.505
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18.265.700 1.610.870
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -7.203.907 -4.673.795
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
140.141 121.987
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 140.141 121.987
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.028.537 1.324.626
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.264.839 -25.746.914
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
56.511.717 62.834.434
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-16 -29.648.594 -8.579
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -71.882.330 -41.292.554
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.712.224 -46.036.307
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.563.945 1.783.191
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.521.801 -3.027.099
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.521.801 -3.027.099
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.963.012 -18.466.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -953.096 -1.864.643
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-535.679 -648.931
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.676.367 -14.222.612
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.897 130.085
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-22 10.897 130.085
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.687.264 -14.352.697
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.456.791 -4.270.089
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -11.230.473 -10.082.608
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.123.127 38.247.006
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
113.083.720 85.603.000
Kredilerden Nakit Girişleri
113.083.720 85.603.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-109.149.000 -29.038.650
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-109.149.000 -29.038.650
Ödenen Temettüler
0 -12.709.853
Ödenen Faiz
-12.020.917 -10.156.654
Alınan Faiz
4.963.070 4.549.163
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.251.281 3.044.643
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.251.281 3.044.643
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 119.642.178 78.095.135
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 92.390.897 81.139.778


Sunum ParaEMN624622L84251T***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 351.012.613 377.325.120 186.883.593 177.543.459
Satışların Maliyeti
18 -300.042.025 -316.800.032 -162.551.406 -147.722.423
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.970.588 60.525.088 24.332.187 29.821.036
BRÜT KAR (ZARAR)
50.970.588 60.525.088 24.332.187 29.821.036
Genel Yönetim Giderleri
19 -21.303.722 -19.364.099 -11.172.102 -10.080.108
Pazarlama Giderleri
19 -28.054.474 -28.077.550 -13.623.682 -14.451.217
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -1.205.529 -1.559.912 -631.210 -717.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 12.548.848 7.597.331 1.692.045 1.587.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -10.326.164 -23.931.245 3.656.845 -12.252.667
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.629.547 -4.810.387 4.254.083 -6.093.574
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 4.742 122.207 4.683 122.207
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -144.883 -220 -144.883 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.489.406 -4.688.400 4.113.883 -5.971.367
Finansman Gelirleri
23 18.804.728 9.988.453 5.367.094 5.471.842
Finansman Giderleri
24 -47.536.257 -20.005.206 -16.216.992 -10.557.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-26.242.123 -14.705.153 -6.736.015 -11.057.481
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.203.907 4.673.795 2.245.914 3.151.642
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -90.778 -77.438 -32.956 -22.694
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 7.294.685 4.751.233 2.278.870 3.174.336
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.038.216 -10.031.358 -4.490.101 -7.905.839
DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.038.216 -10.031.358 -4.490.101 -7.905.839
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17 -19.038.216 -10.031.358 -4.490.101 -7.905.839
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 26 -0,22660000 -0,11940000 -0,05350000 -0,09410000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 25.419.707 86.901.880 -115.217 162.363.654 31.047.813 17.743.897 323.361.734 0 323.361.734
Transferler
1.218.824 16.525.073 -17.743.897
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.221.222 -10.031.358 -11.252.580 -11.252.580
Dönem Karı (Zararı)
-10.031.358 -10.031.358 -10.031.358
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.221.222 -1.221.222 -1.221.222
Kar Payları
-12.709.853 -12.709.853 -12.709.853
Dönem Sonu Bakiyeler
17 25.419.707 86.901.880 -1.336.439 163.582.478 34.863.033 -10.031.358 299.399.301 0 299.399.301
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 25.419.707 86.901.880 -1.963.156 163.579.754 34.863.033 -46.336.647 262.464.571 0 262.464.571
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
58.580.293 -56.752.454 -1.404.125 -46.760.361 46.336.647 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.323.234 -19.038.216 -22.361.450 -22.361.450
Dönem Karı (Zararı)
-19.038.216 -19.038.216 -19.038.216
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.323.234 -3.323.234 -3.323.234
Kar Payları
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 84.000.000 30.149.426 -5.286.390 162.175.629 -11.897.328 -19.038.216 240.103.121 240.103.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.451.787 -20.979.751
Dönem Karı (Zararı)
17 -19.038.216 -10.031.358
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.340.043 17.312.095
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 11.811.550 11.450.722
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.855.429 1.259.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.855.429 1.259.058
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.442.593 6.218.627
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -4.890.094 -4.259.878
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 14.332.687 10.478.505
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18.265.700 1.610.870
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -7.203.907 -4.673.795
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
140.141 121.987
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 140.141 121.987
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.028.537 1.324.626
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.264.839 -25.746.914
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
56.511.717 62.834.434
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-16 -29.648.594 -8.579
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -71.882.330 -41.292.554
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.712.224 -46.036.307
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.563.945 1.783.191
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.521.801 -3.027.099
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.521.801 -3.027.099
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.963.012 -18.466.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -953.096 -1.864.643
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-535.679 -648.931
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.676.367 -14.222.612
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.897 130.085
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-22 10.897 130.085
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.687.264 -14.352.697
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.456.791 -4.270.089
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -11.230.473 -10.082.608
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.123.127 38.247.006
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
113.083.720 85.603.000
Kredilerden Nakit Girişleri
113.083.720 85.603.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-109.149.000 -29.038.650
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-109.149.000 -29.038.650
Ödenen Temettüler
0 -12.709.853
Ödenen Faiz
-12.020.917 -10.156.654
Alınan Faiz
4.963.070 4.549.163
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.251.281 3.044.643
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.251.281 3.044.643
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 119.642.178 78.095.135
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 92.390.897 81.139.778


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.038.216 -10.031.358 -4.490.101 -7.905.839
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.323.234 -1.221.222 -3.405.105 -515.039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -4.154.043 -1.526.528 -4.256.382 -643.799
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
830.809 305.306 851.277 128.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 830.809 305.306 851.277 128.760
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.323.234 -1.221.222 -3.405.105 -515.039
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.361.450 -11.252.580 -7.895.206 -8.420.878
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-22.361.450 -11.252.580 -7.895.206 -8.420.878


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 92.554.338 119.878.595
Ticari Alacaklar
229.466.113 289.113.207
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 1.635.310 254.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 227.830.803 288.858.763
Diğer Alacaklar
24.439.370 1.023.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 24.439.370 1.023.019
Stoklar
9 346.998.049 275.115.719
Peşin Ödenmiş Giderler
16 16.945.742 5.646.604
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 444.901 983.913
Diğer Dönen Varlıklar
16 21.844.082 26.371.965
ARA TOPLAM
732.692.595 718.133.022
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
732.692.595 718.133.022
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
186 186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 186 186
Maddi Duran Varlıklar
10 95.574.901 99.664.077
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
58.844.294 53.030.442
Şerefiye
12 2.340.995 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 56.503.299 50.689.447
Peşin Ödenmiş Giderler
16 471.683 75.376
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 22.289.188 14.163.694
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
177.180.252 166.933.775
TOPLAM VARLIKLAR
909.872.847 885.066.797
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 131.652.548 149.750.358
Ticari Borçlar
224.787.828 211.966.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 180.145.068 151.329.317
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 44.642.760 60.636.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 787.131 694.823
Diğer Borçlar
14.157.599 10.350.225
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 14.148.490 10.341.116
Türev Araçlar
29 123.311
Ertelenmiş Gelirler
16 597.260 666.640
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.032.430 14.048.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 957.476 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 14.074.954 14.048.663
ARA TOPLAM
387.138.107 387.476.997
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
387.138.107 387.476.997
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 263.105.000 220.495.000
Ertelenmiş Gelirler
16 538.934 698.920
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.987.685 13.931.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 18.987.685 13.931.309
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
282.631.619 235.125.229
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
669.769.726 622.602.226
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
240.103.121 262.464.571
Ödenmiş Sermaye
17 84.000.000 25.419.707
Sermaye Düzeltme Farkları
17 30.149.426 86.901.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.286.390 -1.963.156
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -5.286.390 -1.963.156
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 162.175.629 163.579.754
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -11.897.328 34.863.033
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -19.038.216 -46.336.647
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17 240.103.121 262.464.571
TOPLAM KAYNAKLAR
909.872.847 885.066.797http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624622


BIST
'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66