***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2017 18:23
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 592.746.008 549.680.922 241.733.395 172.355.802
Satışların Maliyeti
18 -513.254.315 -463.448.273 -213.212.290 -146.648.241
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
79.491.693 86.232.649 28.521.105 25.707.561
BRÜT KAR (ZARAR)
79.491.693 86.232.649 28.521.105 25.707.561
Genel Yönetim Giderleri
19 -31.572.593 -28.191.623 -10.268.871 -8.827.524
Pazarlama Giderleri
19 -43.249.957 -41.471.292 -15.195.483 -13.393.742
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -1.726.824 -2.314.052 -521.295 -754.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 14.687.504 9.649.283 2.138.656 2.051.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -16.376.170 -28.400.489 -6.050.006 -4.469.244
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.253.653 -4.495.524 -1.375.894 314.863
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 11.102 117.699 6.360 -4.508
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -278.394 -406 -133.511 -186
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
986.361 -4.378.231 -1.503.045 310.169
Finansman Gelirleri
23 24.287.674 15.239.504 5.482.946 5.251.051
Finansman Giderleri
24 -69.353.778 -40.446.274 -21.817.521 -20.441.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-44.079.743 -29.585.001 -17.837.620 -14.879.848
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12.039.212 8.520.921 4.835.305 3.847.126
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -106.620 -148.701 -15.842 -71.263
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 12.145.832 8.669.622 4.851.147 3.918.389
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.040.531 -21.064.080 -13.002.315 -11.032.722
DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.040.531 -21.064.080 -13.002.315 -11.032.722
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17 -32.040.531 -21.064.080 -13.002.315 -11.032.722
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 26 -0,38140000 -0,25080000 -0,15480000 -0,13130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 25.419.707 86.901.880 -115.217 162.363.654 31.047.813 17.743.897 323.361.734 0 323.361.734
Transferler
1.218.824 16.525.073 -17.743.897
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.756.520 -21.064.080 -22.820.600 -22.820.600
Dönem Karı (Zararı)
-21.064.080 -21.064.080 -21.064.080
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.756.520 -1.756.520 -1.756.520
Kar Payları
-12.709.853 -12.709.853 -12.709.853
Dönem Sonu Bakiyeler
17 25.419.707 86.901.880 -1.871.737 163.582.478 34.863.033 -21.064.080 287.831.281 0 287.831.281
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 25.419.707 86.901.880 -1.963.156 163.579.754 34.863.033 -46.336.647 262.464.571 0 262.464.571
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
58.580.293 -56.752.454 -1.404.125 -46.760.361 46.336.647 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.323.234 -32.040.531 -35.363.765 -35.363.765
Dönem Karı (Zararı)
-32.040.531 -32.040.531 -32.040.531
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.323.234 -3.323.234 -3.323.234
Kar Payları
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 84.000.000 30.149.426 -5.286.390 162.175.629 -11.897.328 -32.040.531 227.100.806 227.100.806


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.999.663 -77.596.008
Dönem Karı (Zararı)
17 -32.040.531 -21.064.080
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.350.181 37.897.761
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 17.774.235 17.171.343
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.333.808 1.770.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.333.808 1.770.233
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.540.127 11.061.076
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -7.297.212 -5.832.140
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 21.837.339 16.893.216
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29.629.700 11.747.460
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -12.039.212 -8.520.921
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
267.292 -117.293
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 267.292 -117.293
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.844.231 4.785.863
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-51.965.486 -89.371.316
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.916.996 23.016.204
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-16 -15.237.131 -11.080.973
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -117.608.186 -40.188.865
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.640.193 5.298.972
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.925.444 -7.069.924
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.248.086 -59.346.730
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
66.248.086 -59.346.730
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-26.655.836 -72.537.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.529.967 -4.176.992
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-813.860 -881.381
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.954.665 -20.827.976
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.123 131.643
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-22 21.123 131.643
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.975.788 -20.959.619
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -6.558.674 -7.078.743
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -14.417.114 -13.880.876
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.436.688 101.829.147
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
119.286.403 229.887.500
Kredilerden Nakit Girişleri
119.286.403 229.887.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-109.649.000 -107.976.560
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-109.649.000 -107.976.560
Ödenen Temettüler
0 -12.709.853
Ödenen Faiz
-19.310.052 -13.536.806
Alınan Faiz
7.235.961 6.164.866
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.391.016 3.405.163
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.391.016 3.405.163
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 119.642.178 78.095.135
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 67.251.162 81.500.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.040.531 -21.064.080 -13.002.315 -11.032.722
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.323.234 -1.756.520 0 -535.298
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -4.154.043 -2.195.650 0 -669.122
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
830.809 439.130 0 133.824
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 830.809 439.130 0 133.824
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.323.234 -1.756.520 0 -535.298
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-35.363.765 -22.820.600 -13.002.315 -11.568.020
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-35.363.765 -22.820.600 -13.002.315 -11.568.020


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 67.548.830 119.878.595
Ticari Alacaklar
273.280.298 289.113.207
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 1.039 254.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 273.279.259 288.858.763
Diğer Alacaklar
1.265.560 1.023.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.265.560 1.023.019
Stoklar
9 392.723.905 275.115.719
Peşin Ödenmiş Giderler
16 13.889.077 5.646.604
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 707.240 983.913
Diğer Dönen Varlıklar
16 33.400.755 26.371.965
ARA TOPLAM
782.815.665 718.133.022
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
782.815.665 718.133.022
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
186 186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 186 186
Maddi Duran Varlıklar
10 96.305.236 99.664.077
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
59.302.421 53.030.442
Şerefiye
12 2.340.995 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 56.961.426 50.689.447
Peşin Ödenmiş Giderler
16 24.179 75.376
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 27.140.335 14.163.694
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
182.772.357 166.933.775
TOPLAM VARLIKLAR
965.588.022 885.066.797
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 247.115.747 149.750.358
Ticari Borçlar
278.236.430 211.966.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 217.595.196 151.329.317
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 60.641.234 60.636.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 1.131.242 694.823
Diğer Borçlar
8.816.757 10.350.225
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.807.648 10.341.116
Türev Araçlar
29 0 0
Ertelenmiş Gelirler
16 575.108 666.640
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.278.160 14.048.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.187.050 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 16.091.110 14.048.663
ARA TOPLAM
554.153.444 387.476.997
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
554.153.444 387.476.997
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 164.924.000 220.495.000
Ertelenmiş Gelirler
16 520.579 698.920
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.889.193 13.931.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 18.889.193 13.931.309
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
184.333.772 235.125.229
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
738.487.216 622.602.226
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 227.100.806 262.464.571
Ödenmiş Sermaye
17 84.000.000 25.419.707
Sermaye Düzeltme Farkları
17 30.149.426 86.901.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.286.390 -1.963.156
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -5.286.390 -1.963.156
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 162.175.629 163.579.754
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -11.897.328 34.863.033
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -32.040.531 -46.336.647
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17 227.100.806 262.464.571
TOPLAM KAYNAKLAR
965.588.022 885.066.797http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639970


BIST
'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3368 32,3584 % 0,17  
Euro 34,4517 34,5071 % -0,48  
Sterlin 40,3568 40,5590 % -0,82  
Frank 35,5200 35,6980 % -0,28  
Riyal 8,6411 8,6844 % -0,00  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,14 28,17 % 0,66  
Platin 985,55 986,90 % 0,66  
Paladyum 1.058,20 1.060,53 % 0,66  
Brent Pet. 90,77 90,77 % 0,66  
Altın Ons 2.351,42 2.351,77 % 0,66