***ASUZU***ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

17.06.2016 15:52
***ASUZU***ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )


***ASUZU***ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No 58 Buyaka E Blok Tepeüstü 34771 Ümraniye / İstanbul
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Şekerpınar Mahallesi Otomotiv Caddesi No.:2 Çayırova 41435 Kocaeli
İnternet Adresi anadoluisuzu.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
investorrelations@isuzu.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Şekerpınar Mahallesi Otomotiv Caddesi No.:2 Çayırova 41435 Kocaeli 08502001900 02626588556

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ALİ OSMAN MAĞAL Finansman Şefi / Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi 26.02.2015 08502001900 investorrelations@isuzu.com.tr SPF İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205612 / 700746
VEYSEL KIRICI Mali Kontrol ve Raporlama Şefi / Yatırımcı İlişkileri Birimi Üyesi 26.02.2015 08502001900 investorrelations@isuzu.com.tr SPF İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 206360 / 701180

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirket'in amacı otomotiv alanında sınai ve ticari faaliyet göstermek olup, bu nedenle a) Motorlu kara taşıma araçlarını, zırhlı güvenlik araçlarını, tarım traktörlerini, sınai ve zırai amaçlarla kullanılan her türlü motor, makina ve aletleri, otomotiv sanayii ile yan sanayii ürünleri ve bunlara ait ana parça ve yedek parça, aksesuar gibi, her türlü mal, madde, malzeme, araç gereç, makina, techizat ve tesisatı üretebilir, montajını yapabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir. b) Şirket amacı ile ilgili ve amacını kolaylaştırmak ve sağlamak amacıyla sınai tesisler, fabrikalar, atölyeler ve diğer her türlü üniteleri kurabilir ve işletebilir. c) Şirket amacı ile ilgili her türlü ham, yarı işlenmiş, işlenmiş, yardımcı madde işletme ve ambalaj malzemeleri, makinalar, techizat ve yedek parçaları, ürün ve yan ürünleri üretebilir ve ithal edebilir, alabilir, nakliyatını yapıp pazarlayabilir ve bu hususları organize edebilir. d) Amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı olmak amacı ile yurt içinde ve yurt dışında her türlü sınai ve ticari faaliyette bulunabilir, ithalat ve ihracat yapabilir, acentelikler, bayilikler, temsilcilikler alabilir ve verebilir, gerekli depolar, mağaza satış ve sergi yerleri açabilir, işletebilir. e) Amaç ve konusu ile ilgili fason üretim, tedarik, teknik yardım, lisans, dağıtım ve diğer anlaşmalar yapabilir, yaptırabilir, bu konularla ilgili sanayii kurmak amacıyla yatırımlara girebilir, ihaleler, arttırma ve eksiltmelere katılabilir, her türlü taşımacılık ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir. f) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve sınaii girişimlerde bulunabilir, markalar, ticaret unvanları, buluşlar, modeller, resimler, teknik bilgi (know-how), peştemaliye (good-will), lisans bedeli (royalty) gibi gayrimaddi hakları elde edebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. g) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak, Yatırım Hizmetleri ve faaliyetleri nitelğinde olmamak kaydıyla, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun md. 21/1 hükmü saklı olmak üzere işletme konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir, onların pay senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir. h) Amaç ve konusuna dahil işler ve ihtiyaçlar için kara, deniz ve hava taşıma araçları, gayrimenkul satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, yararı kalmayanları satabilir. ı) Şirket işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sahibi bulunduğu gayrimenkul ve menkulleri üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin kurabileceği gibi, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir, diğer ayni hakları kurabilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni kurabilir ve Şirket lehine rehin alabilir. Ancak, Şirket'in üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı kurması hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirketin Süresi Süresiz

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 10.04.1997 TÜRKİYE BIST ANA PAZAR

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Süleyman Kamil Yazıcı 3.262.753,07 TRY 12,84
Tülay Aksoy 1.699.879,90 TRY 6,69
Tuncay Özilhan 1.661.392,84 TRY 6,54
İzzet Özilhan Varisleri 1.133.253,40 TRY 4,46
Süleyman Vehbi Yazıcı 443.580,34 TRY 1,75
Vahit Yazıcı 325.963,98 TRY 1,28
Hidayet Yazıcı 309.807,84 TRY 1,22
İbrahim Yazıcı 276.607,11 TRY 1,09
Atiye Mutlu 260.053,12 TRY 1,02
Zeynep Naciye Abay 260.053,12 TRY 1,02

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 13.664.044,02 TRY 53,75 Yönetim Kurulu Seçiminde İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 TRY 7.559.955,00 TRY 29,74 Yönetim Kurulu Seçiminde İşlem Görmüyor
C Hamiline 0,01 TRY 4.195.707,52 TRY 16,51 Yoktur İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Mehmet Kamil ESER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanlığı Anadolu Endüstri Holding A.Ş.' de Otomotiv Grubu Başkanlığı. Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği A Bağımsız Üye Değil
İbrahim YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği A Bağımsız Üye Değil
Tuncay ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı. Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı. Başkan Vekilliği ve Üyeliği A Bağımsız Üye Değil
Süleyman Vehbi YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği A Bağımsız Üye Değil
Nilgün YAZICI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği A Bağımsız Üye Değil
Tülay AKSOY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği A Bağımsız Üye Değil
Hülya ELMALIOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği A Bağımsız Üye Değil
Salih Metin ECEVİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği
Takuya KAWAI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Itochu Corporation Yöneticilik B Bağımsız Üye Değil
Ryutaro MASHIKO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Itochu Corporation Türkiye Genel Müdürlüğü B Bağımsız Üye Değil
Yasuyuki NIIJIMA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Isuzu Motors Ltd. Yöneticilik B Bağımsız Üye Değil
Hiroko YAGUCHI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Isuzu Motors Ltd. Yöneticilik B Bağımsız Üye Değil
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Akkök Holding İcra Kurulu Başkanlığı, Akkök Holding Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği, Anadolu Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve International Paper Co. Şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı
Kamil Ömer BOZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Anadolu Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi Üyeliği

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Yusuf Tuğrul ARIKAN Genel Müdür İşletme
Ahmet Fatih TAMAY Satış ve Pazarlama Direktörü Mühendis
Bora ÖNER Mali İşler Direktörü İktisat
Hakan ÖZENÇ Teknik Direktör Mühendis Ar-Ge Müdürü
Tunç KARABULUT Satış Direktörü İşletme Satış Müdürü
Arif ÖZER AR-GE Direktörü Mühendis Ar-Ge Müdürü
Mustafa Kemal ÖZER Satınalma Direktörü Mühendis Satınalma Müdürü
Fatih Mehmet UĞUR İnsan Kaynakları Direktörü Mühendis İnsan Kaynakları Müdürü
Hakan KEFOĞLU İhracat Direktörü İşletme

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ANT SINAİ VE TİCARİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. Yedek Parça Alım Satımı 716000 716000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/539353


BIST
'
17:389.679
Değişim :  1,63% |  154,80
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:38
TTKOM 39,16 1.404.235.326 % 10,00  
MAGEN 19,58 350.291.517 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 10.449.055 % 10,00  
IZINV 59,50 43.393.711 % 9,98  
KARSN 11,02 155.115.322 % 9,98  
17:38 Alış Satış %  
Dolar 32,5888 32,5947 % 0,37  
Euro 34,8503 34,8720 % 0,40  
Sterlin 40,2782 40,4801 % 0,13  
Frank 35,6191 35,7977 % 0,46  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
17:38 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,53 28,56 % 0,66  
Platin 933,87 934,65 % 0,66  
Paladyum 1.017,78 1.023,91 % 0,66  
Brent Pet. 87,54 87,54 % 0,66  
Altın Ons 2.391,61 2.391,98 % 0,66