***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.06.2020 14:12***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.961.056 714.025 402.311 -1.216.387 3.079.173 2.876.229 -11.927.539 -6.099.099 18.789.769 36.277.833 55.067.602
Transferler
-6.099.099 6.099.099
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.117.767 -10.212.116 -8.094.349 -6.112.390 -14.206.739
Sermaye Arttırımı
20 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
39.594 4.421 -1.038.077 -994.062 -735.992 -1.730.054
Dönem Sonu Bakiyeler
20 40.961.056 714.025 441.905 -1.216.387 2.117.767 3.083.594 2.876.229 -19.064.715 -10.212.116 19.701.358 29.429.452 49.130.810
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 40.961.056 714.025 441.905 -1.216.387 2.117.767 3.083.594 2.876.229 -19.064.715 -10.212.116 17.583.591 29.429.452 47.013.043
Transferler
-10.212.116 10.212.116
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.357.639 -1.239.872 -1.610.059 -2.849.931
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-75.468 -8.427 867.998 784.102 1.161.584 1.945.686
Dönem Sonu Bakiyeler
40.961.056 714.025 366.437 -1.216.387 2.117.767 3.075.167 2.876.229 -28.408.833 -3.357.639 17.127.821 28.980.977 46.108.798


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
943.593 20.262.087
Dönem Karı (Zararı)
-4.967.699 -4.136.389
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.967.699 -4.136.389
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.080.029 4.180.695
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 220.587 311.429
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 657.704 291.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 642.704 291.092
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 15.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.410.208 3.621.278
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-914.214 -1.134.397
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.324.422 4.755.675
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -128.016
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13,24 0 -128.016
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
132.252 153.836
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 132.252 153.836
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 0 -808.822
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
26 -340.722 739.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
94.310 18.842.240
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.371.312 25.208.223
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -22.371.312 25.208.223
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
84.558 -134.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 84.558 -134.166
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -246.050 -142.356
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.261.502 -9.296.043
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8,28 -171.471 271.355
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 21.432.973 -9.567.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
392.462 122.788
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -460.457 -248.777
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -460.457 -248.777
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 -113.710 -56.855
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.547.317 3.389.426
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.547.317 3.389.426
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-793.360 18.886.546
Alınan Faiz
913.613 1.311.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 0 -12.231
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
823.340 75.838
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.051.237 -9.238.070
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
1.123.899 -6.813.855
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-567.121 6.837.284
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 -423.694 -176.173
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 -423.694 -176.173
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -147.244 -1.462
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -147.244 -1.462
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 -184.603 -9.083.864
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 8.250.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.727.980 -16.250.305
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.945.686 -282.463
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000.000 -10.472.269
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
50.000.000 -10.472.269
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.000.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.000.000
Ödenen Faiz
-3.673.666 -5.495.573
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.266.850 -5.226.288
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.266.850 -5.226.288
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.427.972 16.541.001
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.694.822 11.314.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 17.696.210 10.428.762
Finansal Yatırımlar
6 48.765.514 49.919.611
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
319.422
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 48.765.514 49.600.189
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 48.765.514 49.600.189
Ticari Alacaklar
8 127.042.189 104.670.877
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,28 210.451 144.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 126.831.738 104.526.349
Diğer Alacaklar
9 382.743 293.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 382.743 293.394
Peşin Ödenmiş Giderler
10 922.803 676.753
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 922.803 676.753
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11,27 95.655 80.119
ARA TOPLAM
194.905.114 166.069.516
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
194.905.114 166.069.516
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
9 1.876.245 2.050.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.876.245 2.050.150
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 938.756 1.071.008
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 74.501.603 82.567.000
Maddi Duran Varlıklar
15 420.186 309.680
Binalar
14 183.328 185.095
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 24.459 23.211
Mobilya ve Demirbaşlar
14 205.273 86.502
Özel Maliyetler
14 7.126 14.872
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.697.745 1.457.625
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.697.745 1.457.625
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 589.775 1.087.929
Diğer Duran Varlıklar
1.391.877 2.939.194
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 1.391.877 2.939.194
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
81.416.187 91.482.586
TOPLAM VARLIKLAR
276.321.301 257.552.102
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 73.004.630 71.435.748
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 73.004.630 71.435.748
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 73.004.630 71.435.748
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 51.052.878 51.950.758
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 51.052.878 51.950.758
Banka Kredileri
7 51.052.878 51.950.758
Ticari Borçlar
8 101.529.419 80.267.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,28 793.702 965.173
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 100.735.717 79.302.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 942.001 549.539
Diğer Borçlar
9 1.249.004 1.808.171
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.249.004 1.808.171
ARA TOPLAM
227.777.932 206.012.133
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
227.777.932 206.012.133
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.434.571 2.409.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.434.571 2.409.159
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.434.571 2.409.159
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
230.212.503 208.421.292
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.127.821 19.701.358
Ödenmiş Sermaye
20 40.961.056 40.961.056
Sermaye Düzeltme Farkları
20 714.025 714.025
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
366.436 441.905
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.216.387 -1.216.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.117.767 2.117.767
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.117.767 2.117.767
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
20 2.117.767 2.117.767
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 3.075.167 3.083.594
Yasal Yedekler
20 3.075.167 3.083.594
Diğer Yedekler
20 2.876.229 2.876.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -28.408.833 -19.064.715
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.357.639 -10.212.116
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.980.977 29.429.452
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.108.798 49.130.810
TOPLAM KAYNAKLAR
276.321.301 257.552.102


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 168.785.530 94.298.250
Satışların Maliyeti
21 -163.416.739 -84.720.103
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.368.791 9.578.147
BRÜT KAR (ZARAR)
5.368.791 9.578.147
Genel Yönetim Giderleri
22,23 -8.188.569 -7.175.223
Pazarlama Giderleri
22,23 -1.098.928 -494.829
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22,23 -2.372 -2.705
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 2.613.534 3.312.392
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -215.206 -4.512.233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.522.750 705.549
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
3 -132.251 -153.836
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.655.001 551.713
Finansman Giderleri
26 -3.653.420 -5.496.929
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.308.421 -4.945.216
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27 340.723 808.822
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 340.723 808.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.967.698 -4.136.394
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.967.698 -4.136.394
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.610.059 -511.206
Ana Ortaklık Payları
-3.357.639 -3.625.188
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.117.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.117.767
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
2.117.767
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.117.767
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.849.931 -4.136.394
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.610.059 -511.206
Ana Ortaklık Payları
-1.239.872 -3.625.188http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853444


BIST
18:05115.315
Değişim :  -1,04% |  -1.209,80
Açılış :  117.168  
Önceki Kapanış :  116.525  
En Yüksek
117.358
En Düşük
115.123
BIST En Aktif Hisseler
VKFYO 3,63 13.686.770 % 10,00  
AYEN 6,06 113.300.278 % 9,98  
KENT 565,10 13.786.537 % 9,98  
AKMGY 39,92 4.656.408 % 9,97  
CMBTN 66,20 16.428.177 % 9,97  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5191 8,5619 % 0,53  
Frank 7,2130 7,2564 % 0,10  
Riyal 1,8203 1,8294 % -0,09  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.771 -10,37  
Altın Gr. 390 390 -2,41  
Cumhuriyet 2.527 2.548 -8,90  
Tam 2.601 2.615 -9,10  
Yarım 1.263 1.279 -4,50  
Çeyrek 632 640 -2,30  
Gümüş.Ons 17,99 18,04 -0,18  
Gümüş Gr. 3,96 3,97 -0,04  
B. Petrol 41,93 41,93 0,66