***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.10.2018 18:17***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -895 564.255 42.037.854 4.116.104 127.203.111 127.203.111
Transferler
217.491 3.898.613 -4.116.104 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-698 11.931.990 11.931.292 11.931.292
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -1.593 781.746 45.936.467 11.931.990 139.134.403 139.134.403
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 8.788 781.746 45.936.467 24.714.756 151.927.550 151.927.550
Transferler
520.702 24.194.054 -24.714.756 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.574 10.386.680 1.913.876 12.318.130 12.318.130
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 26.362 10.386.680 1.302.448 70.130.521 1.913.876 164.245.680 164.245.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.294.670 14.681.346
Dönem Karı (Zararı)
1.913.876 11.931.990
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.913.876 11.931.990
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.654.329 -7.008.046
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 232.801 136.518
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.150.248 2.187.578
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -4.150.248 2.187.578
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.992 2.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 22.992 2.070
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.638.443 -50.777
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -3.873.293 -78.684
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 1.234.850 27.907
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -9.283.435
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -9.283.435
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-121.431 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-121.431 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.193.066 9.759.247
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -198.027 3.000.092
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-433.647 3.231.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
235.620 -231.853
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.287.963 6.911.973
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 8.023.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.287.963 -1.111.890
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 20.482 -215.207
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 79.106 83.425
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.635 93.884
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
71.471 -10.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -7.285 -8.607
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.419.372 -48.829
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -19.419.372 -48.829
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 44.067 36.400
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.933.519 14.683.191
Ödenen Faiz
22 -1.234.850 -484.027
Alınan Faiz
20 3.873.293 508.432
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 406 -26.250
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.438.015 -1.218.195
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 4.284.861 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -1.207.699
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.391 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.391 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.237 -10.496
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -4.237 -10.496
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.430.956 -294.652
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.430.956 -294.652
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 5.430.956 -294.652
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.425.699 13.168.499
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
772.477 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.653.222 13.168.499
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.211.238 100.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 558.016 13.268.904


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 558.016 3.211.238
Finansal Yatırımlar
5 34.673.915 34.808.528
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
34.673.915 34.808.528
Ticari Alacaklar
786.137 588.110
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-24 626.577 192.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 159.560 395.180
Diğer Alacaklar
696.799 8.984.762
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 696.799 8.984.762
Peşin Ödenmiş Giderler
8 106.951 117.008
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 89.794 90.200
ARA TOPLAM
36.911.612 47.799.846
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.911.612 47.799.846
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 133.202.143 122.468.065
Maddi Duran Varlıklar
11 3.795.463 5.176.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.658 6.012
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 10.425
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
137.000.264 127.661.010
TOPLAM VARLIKLAR
173.911.876 175.460.856
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 8.307.900 1.555.217
Ticari Borçlar
82.153 3.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-24 7.635 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 74.518 3.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 16.892 24.177
Diğer Borçlar
237.594 19.656.966
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-24 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 237.594 19.656.966
Ertelenmiş Gelirler
8 36.775 54.000
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8-24 36.775 54.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 37.853 29.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 24.153 15.741
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.700 13.700
ARA TOPLAM
8.719.167 21.322.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.719.167 21.322.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 827.432 2.149.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 58.305 61.299
Ertelenmiş Gelirler
61.292 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
947.029 2.210.458
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.666.196 23.533.306
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
164.245.680 151.927.550
Ödenmiş Sermaye
16 72.000.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 8.485.793 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.362 8.788
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.362 8.788
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.362 8.788
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.386.680 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.386.680 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.302.448 781.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
70.130.521 45.936.467
Net Dönem Karı veya Zararı
1.913.876 24.714.756
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
164.245.680 151.927.550
TOPLAM KAYNAKLAR
173.911.876 175.460.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 5.560.986 4.927.584 2.000.566 1.758.820
Satışların Maliyeti
17 -95.603 -131.028 -601 -9.541
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.465.383 4.796.556 1.999.965 1.749.279
BRÜT KAR (ZARAR)
5.465.383 4.796.556 1.999.965 1.749.279
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.279.585 -1.577.933 -583.608 -580.838
Pazarlama Giderleri
18 -35.347 -300.635 -1.563 -98.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 5.248.742 460.983 1.525.513 45.018
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -4.407.008 -1.182.813 -2.584.859 166.448
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.992.185 2.196.158 355.448 1.281.711
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 862.751 12.426.565 0 1.211.501
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -1.706.210 -2.198.589 0 -2.198.589
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.148.726 12.424.134 355.448 294.623
Finansman Giderleri
21 -1.234.850 -492.144 -679.574 -160.706
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.913.876 11.931.990 -324.126 133.917
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.913.876 11.931.990 -324.126 133.917
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.913.876 11.931.990 -324.126 133.917
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.913.876 11.931.990 -324.126 133.917
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,02700000 0,16600000 -0,00500000 0,00200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.574 -698 -13.527 -403
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.574 -698 -13.527 -403
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.386.680 0 5.182.462 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.386.680 0 5.182.462 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.404.254 -698 5.168.935 -403
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.318.130 11.931.292 4.844.809 133.514
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.318.130 11.931.292 4.844.809 133.514http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/714000


BIST12:19116.944
Değişim :  1,86% |  2.135,60
Açılış :  116.262  
Önceki Kapanış :  114.809  
En Yüksek
117.117
En Düşük
116.126
BIST En Aktif Hisseler
KARTN 539,00 38.910.283 % 10,00  
KENT 1.031,60 14.159.344 % 9,98  
BFREN 414,40 12.425.644 % 9,98  
MEGAP 5,40 533.466 % 9,98  
MEGAP 5,40 533.466 % 9,98  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6225 8,6658 % -0,14  
Frank 7,2583 7,3020 % -0,03  
Riyal 1,8249 1,8340 % 0,06  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 10,40  
Altın Gr. 399 399 2,27  
Cumhuriyet 2.597 2.617 11,90  
Tam 2.673 2.685 12,20  
Yarım 1.299 1.313 6,00  
Çeyrek 649 658 3,00  
Gümüş.Ons 19,14 19,18 0,45  
Gümüş Gr. 4,22 4,22 0,09  
B. Petrol 42,63 42,63 -0,61