***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2019 20:47***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -895 564.255 42.037.854 4.116.104 127.203.111 127.203.111
Transferler
217.491 3.898.613 -4.116.104 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.683 24.714.756 24.724.439 24.724.439
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 8.788 781.746 45.936.467 24.714.756 151.927.550 151.927.550
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 8.788 781.746 45.936.467 24.714.756 151.927.550 151.927.550
Transferler
520.702 24.194.054 -24.714.756 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
268.883 12.524 6.047.626 12.562.985 18.892.018 18.892.018
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 6.047.626 1.302.448 70.130.521 12.562.985 170.819.568 170.819.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.271.811 31.722.591
Dönem Karı (Zararı)
12.562.985 24.714.756
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.562.985 24.714.756
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.929.088 -13.854.086
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 303.713 196.699
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.607.223 1.154.382
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 50.874 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.556.349 1.154.382
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
180.403 4.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13-14 48.148 4.610
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 132.255 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.628.399 -27.144
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -5.418.682 -78.134
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 1.790.283 50.990
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.270.597 -15.182.633
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.270.597 -15.182.633
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-121.431 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-121.431 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.552.873 20.639.074
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -187.788 3.164.506
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-482.999 3.317.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
295.211 -153.181
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.119.764 -1.876.062
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-68.836 8.023.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.188.600 -9.899.925
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -4.115.455 -62.981
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 49.082 40.478
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.447 78.134
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
38.635 -37.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -7.069 -7.329
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.418.699 19.376.462
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -19.418.699 19.376.462
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 7.292 4.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.918.976 31.499.744
Ödenen Faiz
20 -1.782.275 -647.857
Alınan Faiz
19 5.418.682 936.147
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 10.758 -65.443
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.620.419 -28.867.468
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -1.486.975 -27.980.629
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.390 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.390 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.198 -886.839
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -54.198 -886.839
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-236.636 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.331.999 255.710
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.331.999 255.710
Kredilerden Nakit Girişleri
9 3.331.999 255.710
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.560.231 3.110.833
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
112.090 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.448.141 3.110.833
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.211.238 100.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 763.097 3.211.238


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 763.097 3.211.238
Finansal Yatırımlar
5 33.739.154 34.808.528
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
33.739.154 34.808.528
Ticari Alacaklar
6 725.024 588.110
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-23 675.929 192.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 49.095 395.180
Diğer Alacaklar
864.998 8.984.762
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-23 68.836 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 796.162 8.984.762
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.242.888 117.008
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 79.442 90.200
ARA TOPLAM
40.414.603 47.799.846
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.414.603 47.799.846
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 135.494.167 122.468.065
Maddi Duran Varlıklar
11 4.580.918 5.176.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.678 6.012
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 10.425
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
140.076.763 127.661.010
TOPLAM VARLIKLAR
180.491.366 175.460.856
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 6.741.048 1.555.217
Ticari Borçlar
6 52.129 3.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-23 10.447 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 41.682 3.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 17.108 24.177
Diğer Borçlar
7 2.238.267 19.656.966
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-23 2.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 238.267 19.656.966
Ertelenmiş Gelirler
8 61.292 54.000
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8-23 61.292 54.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 177.797 29.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 31.842 15.741
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 145.955 13.700
ARA TOPLAM
9.287.641 21.322.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.287.641 21.322.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 303.335 2.149.159
Uzun Vadeli Karşılıklar
80.822 61.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 80.822 61.299
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
384.157 2.210.458
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.671.798 23.533.306
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
170.819.568 151.927.550
Ödenmiş Sermaye
16 72.000.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 8.485.793 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
290.195 8.788
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
290.195 8.788
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.312 8.788
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.047.626 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.047.626 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.302.448 781.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
70.130.521 45.936.467
Net Dönem Karı veya Zararı
12.562.985 24.714.756
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
170.819.568 151.927.550
TOPLAM KAYNAKLAR
180.491.366 175.460.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 7.648.099 6.627.459
Satışların Maliyeti
17 -316.333 -235.140
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.331.766 6.392.319
BRÜT KAR (ZARAR)
7.331.766 6.392.319
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.311.250 -2.297.630
Pazarlama Giderleri
18 -42.185 -451.421
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 14.567.353 24.087.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -5.192.416 -2.349.883
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.353.268 25.380.824
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.353.268 25.380.824
Finansman Giderleri
20 -1.790.283 -666.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.562.985 24.714.756
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.562.985 24.714.756
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.562.985 24.714.756
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.562.985 24.714.756
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,17500000 0,34300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
281.407 9.683
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
268.883 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.524 9.683
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.047.626 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.047.626 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.329.033 9.683
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.892.018 24.724.439
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.892.018 24.724.439http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739440


BIST18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 -4,84  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,01  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,01  
B. Petrol 43,27 43,27 0,92