***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2019 18:16***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 8.788 781.746 45.936.467 24.714.756 151.927.550 151.927.550
Transferler
520.702 24.194.054 -24.714.756 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.574 10.386.680 1.913.876 12.318.130 12.318.130
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 26.362 10.386.680 1.302.448 70.130.521 1.913.876 164.245.680 164.245.680
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 6.047.626 1.302.448 70.130.521 12.562.985 170.819.568 170.819.568
Transferler
217.374 12.345.611 -12.562.985 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.066 -1.126.889 22.565.605 21.486.782 21.486.782
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 69.378 4.920.737 1.519.822 82.476.132 22.565.605 192.306.350 192.306.350


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.112.205 -13.294.670
Dönem Karı (Zararı)
22.565.605 1.913.876
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.565.605 1.913.876
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.828.503 -6.654.329
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 224.665 232.801
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-8.671.392 -4.150.248
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
464.788 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -9.136.180 -4.150.248
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-32.407 22.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -12.607 22.992
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -19.800 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.662.702 -2.638.443
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -4.217.957 -3.873.293
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 555.255 1.234.850
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.686.667 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.686.667 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -121.431
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.706.703 -11.193.066
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -716.008 -198.027
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-728.066 -433.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.058 235.620
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -931.494 8.287.963
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
72.734 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.004.228 8.287.963
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
91.242 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 4.154.894 20.482
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 547.344 79.106
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.695 7.635
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
533.649 71.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.401 -7.285
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-440.676 -19.419.372
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-500.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 59.324 -19.419.372
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 0 44.067
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.443.805 -15.933.519
Ödenen Faiz
22 -536.577 -1.234.850
Alınan Faiz
20 4.206.110 3.873.293
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 -1.133 406
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.167.746 4.438.015
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 2.347.247 4.284.861
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 157.391
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 157.391
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.660 -4.237
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.660 -4.237
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.513.333 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.215.556 5.430.956
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.215.556 5.430.956
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -6.215.556 5.430.956
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
728.903 -3.425.699
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-102.986 772.477
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
625.917 -2.653.222
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 763.097 3.211.238
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.389.014 558.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.389.014 763.097
Finansal Yatırımlar
5 40.528.087 33.739.154
Ticari Alacaklar
957.566 725.024
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-25 921.260 675.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 36.306 49.095
Diğer Alacaklar
1.796.492 864.998
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13.054 85.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.783.438 779.210
Peşin Ödenmiş Giderler
8 87.994 4.242.888
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 80.575 79.442
ARA TOPLAM
44.839.728 40.414.603
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.839.728 40.414.603
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 146.670.264 135.494.167
Maddi Duran Varlıklar
12 4.359.413 4.580.918
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 178 1.678
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
151.029.855 140.076.763
TOPLAM VARLIKLAR
195.869.583 180.491.366
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 828.827 6.741.048
Ticari Borçlar
587.626 52.129
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-25 23.665 10.447
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 563.961 41.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 18.509 17.108
Diğer Borçlar
1.797.591 2.238.267
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-25 1.500.000 2.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 297.591 238.267
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 152.534 61.292
Kısa Vadeli Karşılıklar
153.411 177.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 27.256 31.842
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 126.155 145.955
ARA TOPLAM
3.538.498 9.287.641
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.538.498 9.287.641
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 303.335
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.735 80.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 24.735 80.822
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.735 384.157
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.563.233 9.671.798
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
192.306.350 170.819.568
Ödenmiş Sermaye
17 72.000.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.485.793 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
338.261 290.195
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
338.261 290.195
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
268.883 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
69.378 21.312
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.920.737 6.047.626
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.920.737 6.047.626
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.519.822 1.302.448
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
82.476.132 70.130.521
Net Dönem Karı veya Zararı
22.565.605 12.562.985
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
192.306.350 170.819.568
TOPLAM KAYNAKLAR
195.869.583 180.491.366


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 7.775.584 5.560.986 2.939.044 2.000.566
Satışların Maliyeti
18 -354.483 -95.603 -25.612 -601
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.421.101 5.465.383 2.913.432 1.999.965
BRÜT KAR (ZARAR)
7.421.101 5.465.383 2.913.432 1.999.965
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.971.729 -2.279.585 -772.347 -583.608
Pazarlama Giderleri
19 -13.886 -35.347 -4.665 -1.563
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 18.000.140 5.248.742 7.925.548 1.525.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -978.747 -4.407.008 -248.308 -2.584.859
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.456.879 3.992.185 9.813.660 355.448
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 645.303 862.751 645.303 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -1.706.210 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.102.182 3.148.726 10.458.963 355.448
Finansman Giderleri
22 -536.577 -1.234.850 -79.727 -679.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.565.605 1.913.876 10.379.236 -324.126
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.565.605 1.913.876 10.379.236 -324.126
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.565.605 1.913.876 10.379.236 -324.126
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.565.605 1.913.876 10.379.236 -324.126
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,31300000 0,02700000 0,14400000 -0,00500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
48.066 17.574 59.616 -13.527
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
48.066 17.574 59.616 -13.527
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.126.889 10.386.680 -1.573.992 5.182.462
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.126.889 10.386.680 -1.573.992 5.182.462
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.078.823 10.404.254 -1.514.376 5.168.935
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.486.782 12.318.130 8.864.860 4.844.809
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.486.782 12.318.130 8.864.860 4.844.809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796715


BIST
18:00115.748
Değişim :  -0,99% |  -1.159,30
Açılış :  117.316  
Önceki Kapanış :  116.908  
En Yüksek
117.391
En Düşük
115.312
BIST En Aktif Hisseler
KUTPO 38,84 46.605.348 % 9,97  
ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
BURCE 10,53 17.366.154 % 9,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5416 8,5845 % 0,26  
Frank 7,2397 7,2833 % 0,26  
Riyal 1,8246 1,8337 % 0,16  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.778 -0,28  
Altın Gr. 391 392 1,03  
Cumhuriyet 2.538 2.559 4,90  
Tam 2.612 2.626 5,10  
Yarım 1.269 1.285 2,50  
Çeyrek 635 643 1,20  
Gümüş.Ons 17,99 18,02 0,06  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 0,02  
B. Petrol 42,77 42,77 -0,37