***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

16.01.2017 18:25***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -2.669 438.801 8.060.113 1.494.953 90.476.991 90.476.991
Transferler
12 125.454 1.369.499 -1.494.953 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -190 8.883.075 8.882.885 8.882.885
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
12 23.725.167 23.725.167 23.725.167
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -2.859 564.255 33.154.779 8.883.075 123.085.043 123.085.043
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -2.859 123.085.043 123.085.043
Transferler
12 8.883.075 -8.883.075 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 1.964 4.116.104 4.118.068 4.118.068
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -895 564.255 42.037.854 4.116.104 127.203.111 127.203.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.230.347 7.139.573
Dönem Karı (Zararı)
21 4.116.104 8.883.075
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.116.104 8.883.075
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.007.368 -3.862.927
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 187.038 186.092
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-840.302 5.451.548
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 -840.302 5.451.548
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.868 8.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 21.868 8.798
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
83.764 -8.365
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -73.420 -81.785
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 157.184 73.420
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.555.000 -9.035.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.555.000 -9.035.000
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -466.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -466.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.811.983 2.122.019
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
454.866 -1.048.595
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 301.242 -28.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 153.624 -1.020.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.676.472 -12.609.717
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 4.668.939 -12.609.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 7.533 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 -3.909.066 -8.002.135
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.975.395 3.095.140
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -4.992.846 3.552.430
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 17.451 -457.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -1.070 16.514
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.555 -392.161
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -53.555 -392.161
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.235 21.062.973
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6 -4.235 21.062.973
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.311.489 7.142.167
Ödenen Faiz
15 -157.184 -73.420
Alınan Faiz
15 73.420 81.785
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 2.622 -10.959
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-488.234 -6.624.372
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
26 -453.389 -8.796.723
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.845 -27.649
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -34.177 -12.830
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
910:33119.201
Değişim :  0,41% |  488,85
Açılış :  119.349  
Önceki Kapanış :  118.713  
En Yüksek
119.686
En Düşük
118.861
BIST En Aktif Hisseler
RTALB 34,10 33.597.462 % 10,00  
GLRYH 13,32 11.241.069 % 9,99  
VKFYO 6,39 1.999.450 % 9,98  
LKMNH 9,60 40.444.931 % 9,97  
PKENT 251,70 448.529 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6508 8,6942 % 0,32  
Frank 7,2927 7,3366 % 0,19  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,10  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.811 1,45  
Altın Gr. 400 400 1,35  
Cumhuriyet 2.654 2.690 35,00  
Tam 2.668 2.682 8,30  
Yarım 1.296 1.312 4,00  
Çeyrek 648 657 2,10  
Gümüş.Ons 18,75 18,78 0,04  
Gümüş Gr. 4,15 4,16 0,03  
B. Petrol 43,16 43,16 -0,14