***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

16.07.2017 23:10***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 72.000.000 8.485.793 -2.859 564.255 33.154.779 8.883.075 123.085.043 123.085.043
Transferler
17 8.883.075 -8.883.075 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.301 1.430.012 1.431.313 1.431.313
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -1.558 564.255 42.037.854 1.430.012 124.516.356 124.516.356
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 72.000.000 8.485.793 -895 564.255 42.037.854 4.116.104 127.203.111 127.203.111
Transferler
17 217.491 3.898.613 -4.116.104 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16-17 -295 5.845.424 5.845.129 5.845.129
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -1.190 781.746 45.936.467 5.845.424 133.048.240 133.048.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.161.621 -1.205.328
Dönem Karı (Zararı)
5.845.424 1.430.012
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.845.424 1.430.012
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-951.535 -32.623
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 90.877 91.916
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-749.609 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5-21 -749.609 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.181 14.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.181 14.273
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
93.063 -138.812
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9-20 -78.179 -241.189
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5-20 171.242 102.377
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-383.685 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -383.685 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.540.741 -2.745.081
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -14.003.026 -1.127.838
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 -13.960.027 75.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -42.999 -1.203.090
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -341.483 458.130
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 8.023.862 453.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -8.365.345 4.176
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 11.753.831 -3.909.066
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 42.583 1.752.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3-5 78.179 1.809.409
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -35.596 -56.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -10.339 1.512
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -51.107 -11.716
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 5.858 -11.716
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -56.965 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 68.800 60.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 31.291
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 0 31.291
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.353.148 -1.347.692
Ödenen Faiz
22 -324.417 -102.377
Alınan Faiz
20 123.838 241.189
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10-23 9.052 3.552
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.034.997 1.373.866
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 0 1.383.764
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -2.026.704 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -8.293 -9.898
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -8.293 -9.230
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 0 -668
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-186.682 -419.521
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -186.682 -419.521
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -186.682 -419.521
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.058 -250.983
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.058 -250.983
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 100.405 254.966
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 40.347 3.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 40.347 100.405
Finansal Yatırımlar
5 10.758.594 7.982.281
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 10.758.594 7.982.281
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 10.758.594 7.982.281
Ticari Alacaklar
6 2.975.222 3.803.606
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-6 2.672.769 3.525.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 302.453 277.805
Diğer Alacaklar
7 8.262.491 8.044.846
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-7 0 8.023.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.262.491 20.984
Peşin Ödenmiş Giderler
8 271.820 64.452
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 271.820 64.452
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 15.705 24.757
ARA TOPLAM
22.324.179 20.020.347
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.324.179 20.020.347
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 14.660.168 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-6 14.660.168 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 95.707.917 94.760.000
Maddi Duran Varlıklar
12 4.399.356 5.041.742
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 10.442 14.872
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 11.961.199
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 11.961.199
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
114.777.883 111.777.813
TOPLAM VARLIKLAR
137.102.062 131.798.160
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.156.253 1.091.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.156.253 1.091.554
Banka Kredileri
9 1.156.253 1.091.554
Ticari Borçlar
6 95.107 130.703
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 95.107 130.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 21.167 31.506
Diğer Borçlar
7 139.397 190.504
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-7 5.858 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 133.539 190.504
Ertelenmiş Gelirler
8 64.800 50.000
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3-8 64.800 50.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 33.165 35.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 19.465 21.526
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 13.700 13.700
ARA TOPLAM
1.509.889 1.529.493
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.509.889 1.529.493
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.429.171 3.004.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.429.171 3.004.969
Banka Kredileri
9 2.429.171 3.004.969
Ertelenmiş Gelirler
54.000 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3 54.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 60.762 60.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 60.762 60.587
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.543.933 3.065.556
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.053.822 4.595.049
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
133.048.240 127.203.111
Ödenmiş Sermaye
17 72.000.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 8.485.793 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -1.190 -895
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.190 -895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.190 -895
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 781.746 564.255
Yasal Yedekler
17 781.746 564.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 45.936.467 42.037.854
Net Dönem Karı veya Zararı
24 5.845.424 4.116.104
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
133.048.240 127.203.111
TOPLAM KAYNAKLAR
137.102.062 131.798.160


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 20.323.401 3.332.425 2.952.130 1.840.651
Satışların Maliyeti
18 -12.082.686 -411.228 1.588.661 -411.228
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.240.715 2.921.197 4.540.791 1.429.423
BRÜT KAR (ZARAR)
8.240.715 2.921.197 4.540.791 1.429.423
Genel Yönetim Giderleri
19 -997.095 -804.368 -496.019 -393.731
Pazarlama Giderleri
19 -202.439 -15.099 -36.458 -11.740
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 415.966 1.202.860 160.461 496.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.413.577 -134.530 -1.534.952 -20.707
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.043.570 3.170.060 2.633.823 1.499.569
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 1.133.292 4.231.893 -2.263.417 3.841
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -5.535.428 3.113.065 -626.334
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.176.862 1.866.525 3.483.471 877.076
Finansman Gelirleri
22 0 0 0 0
Finansman Giderleri
22 -331.438 -436.513 -170.011 -215.004
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.845.424 1.430.012 3.313.460 662.072
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.845.424 1.430.012 3.313.460 662.072
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.845.424 1.430.012 3.313.460 662.072
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.a 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.845.424 1.430.012 3.313.460 662.072
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Ba?ına Kazanç 24 0,08100000 0,02000000 0,04600000 0,00900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-295 1.301 -590 83
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -295 1.301 -590 83
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-295 1.301 -590 83
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.845.129 1.431.313 3.312.870 662.155
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.845.129 1.431.313 3.312.870 662.155http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/618825


BIST
18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 -4,84  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,01  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,01  
B. Petrol 43,27 43,27 0,92