***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2017 18:54***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 72.000.000 8.485.793 -2.859 564.255 33.154.779 8.883.075 123.085.043 123.085.043
Transferler
17 8.883.075 -8.883.075 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.240 2.145.992 2.144.752 2.144.752
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -4.099 564.255 42.037.854 2.145.992 125.229.795 125.229.795
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 72.000.000 8.485.793 -895 564.255 42.037.854 4.116.104 127.203.111 127.203.111
Transferler
17 217.491 3.898.613 -4.116.104 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16-17 -698 11.931.990 11.931.292 11.931.292
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -1.593 781.746 45.936.467 11.931.990 139.134.403 139.134.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.681.346 -812.919
Dönem Karı (Zararı)
11.931.990 2.145.992
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.931.990 2.145.992
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.008.046 173.303
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 136.518 138.967
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.187.578 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5-21 2.187.578 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.070 19.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.070 19.740
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-50.777 14.596
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9-20 -78.684 -73.420
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5-20 27.907 88.016
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.283.435 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.283.435 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.759.247 -3.122.131
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.000.092 623.301
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 3.231.945 489.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -231.853 133.958
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.911.973 5.059.722
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 8.023.863 5.059.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.111.890 529
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -215.207 -3.909.066
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 83.425 -4.865.473
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3-5 93.884 -4.857.143
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -10.459 -8.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -8.607 -10.639
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -48.829 -26.188
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -48.829 -26.188
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 36.400 30.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -23.788
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 0 -23.788
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.683.191 -802.836
Ödenen Faiz
22 -484.027 -88.016
Alınan Faiz
20 508.432 73.420
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10-23 -26.250 4.513
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.218.195 1.572.535
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 0 1.582.433
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -1.207.699 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -10.496 -9.898
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -10.496 -9.230
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 0 -668
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-294.652 -632.822
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -294.652 -632.822
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -294.652 -632.822
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.168.499 126.794
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.168.499 126.794
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 100.405 254.966
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.268.904 381.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.268.904 100.405
Finansal Yatırımlar
5 7.002.402 7.982.281
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 7.002.402 7.982.281
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 7.002.402 7.982.281
Ticari Alacaklar
6 775.607 3.803.606
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-6 278.585 3.525.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 497.022 277.805
Diğer Alacaklar
7 624.442 8.044.846
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-7 0 8.023.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 624.442 20.984
Peşin Ödenmiş Giderler
8 279.659 64.452
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 279.659 64.452
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 51.007 24.757
ARA TOPLAM
22.002.021 20.020.347
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.002.021 20.020.347
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 116.568.867 94.760.000
Maddi Duran Varlıklar
12 4.358.131 5.041.742
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 8.227 14.872
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 11.961.199
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
120.935.225 111.777.813
TOPLAM VARLIKLAR
142.937.246 131.798.160
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.208.048 1.091.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.208.048 1.091.554
Banka Kredileri
9 1.208.048 1.091.554
Ticari Borçlar
6 135.444 130.703
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-6 15.200 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 120.244 130.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 22.899 31.506
Diğer Borçlar
7 141.675 190.504
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 141.675 190.504
Ertelenmiş Gelirler
8 32.400 50.000
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3-8 32.400 50.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 32.813 35.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 19.113 21.526
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 13.700 13.700
ARA TOPLAM
1.573.279 1.529.493
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.573.279 1.529.493
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.109.796 3.004.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.109.796 3.004.969
Banka Kredileri
9 2.109.796 3.004.969
Ertelenmiş Gelirler
54.000 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3 54.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 65.768 60.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 65.768 60.587
TOPLAM UZUN VADELİ YÜK18:00115.748
Değişim :  -0,99% |  -1.159,30
Açılış :  117.316  
Önceki Kapanış :  116.908  
En Yüksek
117.391
En Düşük
115.312
BIST En Aktif Hisseler
KUTPO 38,84 46.605.348 % 9,97  
ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
BURCE 10,53 17.366.154 % 9,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5416 8,5845 % 0,26  
Frank 7,2397 7,2833 % 0,26  
Riyal 1,8246 1,8337 % 0,16  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.778 -0,28  
Altın Gr. 391 392 1,03  
Cumhuriyet 2.538 2.559 4,90  
Tam 2.612 2.626 5,10  
Yarım 1.269 1.285 2,50  
Çeyrek 635 643 1,20  
Gümüş.Ons 17,99 18,02 0,06  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 0,02  
B. Petrol 42,77 42,77 -0,37