***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )

11.08.2016 18:35
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor  )


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3.059.971 2.963.555 1.535.251 1.523.185
Satışların Maliyeti
-2.691.109 -2.655.273 -1.341.465 -1.361.108
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
368.862 308.282 193.786 162.077
BRÜT KAR (ZARAR)
368.862 308.282 193.786 162.077
Genel Yönetim Giderleri
-99.926 -88.119 -50.023 -42.368
Pazarlama Giderleri
-126.879 -119.930 -67.005 -64.788
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.729 -755 -1.105 -412
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
47.315 45.930 18.156 20.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-39.432 -50.014 -11.751 -18.750
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
148.211 95.394 82.058 56.131
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
825 7.242 263 238
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-22 -325 -22 -28
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 53.047 84.527 35.630 66.942
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
202.061 186.838 117.929 123.283
Finansman Gelirleri
148.688 65.951 82.611 36.380
Finansman Giderleri
-171.331 -80.537 -95.708 -46.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
179.418 172.252 104.832 112.914
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.153 -12.124 -12.044 -6.095
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -25.931 -9.325 -15.577 -6.537
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 4.778 -2.799 3.533 442
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
158.265 160.128 92.788 106.819
DÖNEM KARI (ZARARI)
158.265 160.128 92.788 106.819
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
175 52 107 11
Ana Ortaklık Payları
158.090 160.076 92.681 106.808
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,52696700 0,53358700 0,30893700 0,35602700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 16 0,52696700 0,53358700 0,30893700 0,35602700


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 -2.892 -2.892 -2.892 1.230 -46 -46 241.725 241.725 242.909 303.833 1.232.650 217.958 1.450.608 2.358.520 670 2.359.190
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.500 209.458 -217.958 -8.500 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -102 -102 -102 344 -23.240 -23.240 -28.072 -28.072 -50.968 0 0 160.076 160.076 109.006 52 109.058
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.076 160.076 160.076 52 160.128
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -102 -102 -102 344 -23.240 -23.240 -28.072 -28.072 -50.968 0 0 0 0 -51.070 0 -51.070
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 -100.000 -85 -100.085
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 -2.994 -2.994 -2.994 1.574 -23.286 -23.286 213.653 213.653 191.941 312.333 1.342.108 160.076 1.502.184 2.367.526 637 2.368.163
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 -253 -253 -253 1.791 -52.208 -52.208 166.865 166.865 116.448 320.430 1.391.086 418.375 1.809.461 2.610.148 672 2.610.820
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 388.375 -418.375 -30.000 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -3 -5.352 -5.352 13.101 13.101 7.746 0 0 158.090 158.090 165.836 175 166.011
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.090 158.090 158.090 175 158.265
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -3 -5.352 -5.352 13.101 13.101 7.746 0 0 0 0 7.746 0 7.746
Kar Payları
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -315.000 0 -315.000 -315.000 0 -315.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.306 0 102.306 102.306 0 102.306
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 -253 -253 -253 1.788 -57.560 -57.560 179.966 179.966 124.194 350.430 1.566.767 158.090 1.724.857 2.563.290 847 2.564.137


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
380.596 136.226
Dönem Karı (Zararı)
158.265 160.128
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
158.265 160.128
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
91.683 23.923
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 43.090 43.260
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
520 400
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.810 37.050
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-264 -6.507
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.843 16.310
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.493 -4.606
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29.336 20.916
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-860 15.444
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19.968 -9.184
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19.968 -9.184
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -53.047 -84.527
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21.153 12.124
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-803 -410
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
273 -37
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
156.622 -45.035
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
100.909 8.731
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
95.806 -11.771
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.625 -30.940
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.471 -10.887
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.296 23.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.120 -39.371
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.449 15.832
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-280 299
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
406.570 139.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.878 -1.054
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.096 -1.736
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
42.798 -96.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.150 2.946
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -49.638 -106.303
Alınan Temettüler
87.286 6.507
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-226.477 -20.969
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.402.283 1.335.747
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.300.753 -1.241.703
Ödenen Temettüler
-315.000 -100.085
Ödenen Faiz
-24.500 -19.534
Alınan Faiz
11.493 4.606
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
196.917 18.407
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
196.917 18.407
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 288.637 160.904
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 485.554 179.311


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
158.265 160.128 92.788 106.819
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -102 0 -102
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -102 0 -102
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.746 -50.968 -1.618 -31.512
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3 344 46 146
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13.790 -29.550 13.790 -29.550
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.352 -23.240 -14.765 -3.586
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.352 -23.240 -14.765 -3.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-689 1.478 -689 1.478
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-689 1.478 -689 1.478
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.746 -51.070 -1.618 -31.614
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
166.011 109.058 91.170 75.205
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
175 52 107 11
Ana Ortaklık Payları
165.836 109.006 91.063 75.194


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 485.554 288.637
Ticari Alacaklar
382.230 483.374
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 30.282 30.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 351.948 453.100
Diğer Alacaklar
8.198 2.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.198 2.376
Türev Araçlar
7 1 19.654
Stoklar
9 180.399 186.024
Peşin Ödenmiş Giderler
52.233 40.703
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 376
Diğer Dönen Varlıklar
4.706 4.047
ARA TOPLAM
1.113.321 1.025.191
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.113.321 1.025.191
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 281.519 268.002
Ticari Alacaklar
6.506 6.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.506 6.791
Diğer Alacaklar
77 82
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
77 82
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 1.848.081 1.867.181
Maddi Duran Varlıklar
11 654.793 650.672
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.420 21.340
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 19.420 21.340
Peşin Ödenmiş Giderler
74.573 76.632
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 474 433
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.885.443 2.891.133
TOPLAM VARLIKLAR
3.998.764 3.916.324
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 62.060 66.128
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 208.366 182.478
Ticari Borçlar
325.939 372.235
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 147.054 143.019
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 178.885 229.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.732 26.852
Diğer Borçlar
1.425 1.252
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 677 547
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
748 705
Türev Araçlar
7 0 1.475
Ertelenmiş Gelirler
2.423 2.703
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 30.745 8.767
Kısa Vadeli Karşılıklar
124.577 86.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19.996 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 104.581 86.970
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 127.514 97.977
ARA TOPLAM
889.781 846.837
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
889.781 846.837
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 386.434 302.748
Diğer Borçlar
86.304 83.917
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
86.304 83.917
Türev Araçlar
7 1.790 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.739 31.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
35.739 31.414
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 34.579 38.627
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 1.961
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
544.846 458.667
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.434.627 1.305.504
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.563.290 2.610.148
Ödenmiş Sermaye
15 300.000 300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 71.504 71.504
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-7.442 -7.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-253 -253
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-253 -253
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-253 -253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
124.194 116.448
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.788 1.791
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-57.560 -52.208
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-57.560 -52.208
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
179.966 166.865
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
179.966 166.865
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
350.430 320.430
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.566.767 1.391.086
Net Dönem Karı veya Zararı
158.090 418.375
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
847 672
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.564.137 2.610.820
TOPLAM KAYNAKLAR
3.998.764 3.916.324http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/552305


BIST
'
18:059.693
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5922 32,6144 % 0,35  
Euro 34,7600 34,7775 % 0,25  
Sterlin 40,0840 40,2849 % 0,11  
Frank 35,5136 35,6916 % -0,12  
Riyal 8,6285 8,6717 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,31 28,33 % 0,66  
Platin 935,67 937,64 % 0,66  
Paladyum 1.026,25 1.033,12 % 0,66  
Brent Pet. 86,70 86,70 % 0,66  
Altın Ons 2.372,84 2.373,15 % 0,66