***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2018 21:55
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 8.469.276 6.748.761
Satışların Maliyeti
22 -7.728.139 -5.962.215
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
741.137 786.546
BRÜT KAR (ZARAR)
741.137 786.546
Genel Yönetim Giderleri
23 -204.627 -194.586
Pazarlama Giderleri
23 -285.377 -276.395
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -3.652 -4.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 158.314 93.682
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -141.071 -96.650
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
264.724 308.012
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 22.235 1.279
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -5.430 -30
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 388.611 185.165
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
670.140 494.426
Finansman Gelirleri
27 89.728 91.463
Finansman Giderleri
28 -139.105 -117.071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
620.763 468.818
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-43.744 -52.726
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -42.517 -50.902
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.227 -1.824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
577.019 416.092
DÖNEM KARI (ZARARI)
577.019 416.092
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 0 422
Ana Ortaklık Payları
577.019 415.670
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 1,92339700 1,38556700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 1,92339700 1,38556700


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 218 218 -471 -253 166.865 166.865 -50.417 116.448 320.430 1.391.086 418.375 1.809.461 2.610.148 672 2.610.820
Transferler
-116.881 535.256 -418.375 116.881 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-94 -94 -446 -540 -9.357 -9.357 -62.764 -72.121 415.670 415.670 343.009 422 343.431
Dönem Karı (Zararı)
415.670 415.670 415.670 422 416.092
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-94 -94 -446 -540 -9.357 -9.357 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.494 -1.494 -1.494 -1.094 -2.588
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 1.187 1.187 -471 716 213.653 213.653 -113.760 99.893 249.509 1.631.864 577.019 2.208.883 2.923.063 2.923.063


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
251.238 582.379
Dönem Karı (Zararı)
577.019 416.092
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
577.019 416.092
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-196.561 37.258
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 87.520 86.035
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.263 3.390
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.384 21.422
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
26 -296 -264
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
52.198 30.561
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -46.290 -33.501
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 98.488 64.062
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.408 33.877
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.884 -4.563
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-8.884 -4.563
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -388.611 -185.165
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 43.744 52.726
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -16.509 -985
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.222 224
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-76.423 209.087
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.908 6.476
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.418 101.086
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-139.512 -65.715
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-14.005 8.974
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
199.303 98.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.939 16.400
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.818 43.586
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-4 -216
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
304.035 662.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -5.230 -4.671
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-47.567 -75.387
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-55.663 -3.109
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-2.588 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-50.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.822 8.504
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -111.684 -98.899
Alınan Temettüler
87.787 87.286
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-170.765 -300.179
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
495.453 247.412
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-176.148 -205.677
Ödenen Temettüler
-450.000 -315.000
Ödenen Faiz
-85.075 -60.518
Alınan Faiz
45.005 33.604
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.810 279.091
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
634 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.444 279.091
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 567.728 288.637
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 593.172 567.728


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
577.019 416.092
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.509 -540
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.063 -94
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
446 -446
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
446 -446
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
55.566 -72.121
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
59.100 -9.850
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
59.100 -9.850
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-579 -62.764
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-864 -63.339
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
285 575
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.955 493
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 -2.955 493
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.075 -72.661
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
634.094 343.431
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 0 422
Ana Ortaklık Payları
634.094 343.009


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 593.172 567.728
Ticari Alacaklar
576.679 474.653
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 39.354 37.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 537.325 436.759
Diğer Alacaklar
7.353 5.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 7.353 5.770
Türev Araçlar
7 9.097 0
Stoklar
11 323.579 183.243
Peşin Ödenmiş Giderler
19 64.577 41.166
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.701 680
Diğer Dönen Varlıklar
18 10.376 3.547
ARA TOPLAM
1.587.534 1.276.787
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.587.534 1.276.787
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 317.124 257.928
Ticari Alacaklar
8.441 5.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 8.441 5.646
Diğer Alacaklar
81 75
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 81 75
Türev Araçlar
7 22.743 22.742
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 2.273.331 1.922.344
Maddi Duran Varlıklar
13 677.927 658.238
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.280 19.119
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 19.280 19.119
Peşin Ödenmiş Giderler
19 59.074 67.195
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 685 699
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.378.686 2.953.986
TOPLAM VARLIKLAR
4.966.220 4.230.773
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 84.784 1.102
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 304.820 229.265
Ticari Borçlar
670.034 470.731
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 165.911 136.094
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 504.123 334.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 53.191 43.252
Diğer Borçlar
1.577 1.323
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 863 677
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 714 646
Türev Araçlar
7 214 0
Ertelenmiş Gelirler
20 2.483 2.487
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.076 5.105
Kısa Vadeli Karşılıklar
45.455 31.059
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 45.455 31.059
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 114.176 139.362
ARA TOPLAM
1.278.810 923.686
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.278.810 923.686
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 583.666 400.143
Diğer Borçlar
97.603 89.489
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 97.603 89.489
Uzun Vadeli Karşılıklar
38.455 35.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 38.455 35.697
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 44.623 40.201
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
764.347 565.530
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.043.157 1.489.216
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.923.063 2.740.463
Ödenmiş Sermaye
21 300.000 300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 71.504 71.504
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-7.442 -7.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
716 -793
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.187 124
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.187 124
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-471 -917
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
99.893 44.327
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
213.653 157.508
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
21 213.653 157.508
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-113.760 -113.181
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 249.509 203.549
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.631.864 1.713.648
Net Dönem Karı veya Zararı
577.019 415.670
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 0 1.094
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.923.063 2.741.557
TOPLAM KAYNAKLAR
4.966.220 4.230.773http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660118


BIST'
10:579.763
Değişim :  0,42% |  41,00
Açılış :  9.754  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.735
En Yüksek
9.785
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:57
MAGEN 23,10 135.395.417 % 10,00  
YGYO 7,50 4.951.335 % 9,97  
NATEN 60,70 151.299.030 % 9,96  
ULAS 34,66 18.060.350 % 9,96  
EDIP 26,12 16.577.894 % 9,93  
10:57 Alış Satış %  
Dolar 32,5700 32,5784 % 0,12  
Euro 35,0185 35,0563 % 0,65  
Sterlin 40,4419 40,6446 % 0,37  
Frank 35,3999 35,5774 % 0,20  
Riyal 8,6198 8,6630 % 0,00  
10:57 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,43 27,47 % 0,66  
Platin 910,25 911,49 % 0,66  
Paladyum 1.005,80 1.008,99 % 0,66  
Brent Pet. 88,34 88,34 % 0,66  
Altın Ons 2.327,05 2.327,42 % 0,66