***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 19:29
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.063.168 2.065.358
Satışların Maliyeti
-1.930.187 -1.875.963
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
132.981 189.395
BRÜT KAR (ZARAR)
132.981 189.395
Genel Yönetim Giderleri
-50.402 -48.186
Pazarlama Giderleri
-65.819 -60.982
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-660 -420
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31.647 40.567
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-25.217 -34.596
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.530 85.778
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16.456 3.743
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-38 -215
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 40.221 90.099
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
79.169 179.405
Finansman Gelirleri
29.222 27.281
Finansman Giderleri
-48.843 -37.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
59.548 169.603
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.175 -12.134
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -3.925 -16.201
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -250 4.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55.373 157.469
DÖNEM KARI (ZARARI)
55.373 157.469
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
55.373 157.469
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,18457700 0,52489700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,18457700 0,52489700


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 124 124 -917 -793 157.508 157.508 -113.181 44.327 203.549 1.713.648 415.670 2.129.318 2.740.463 1.094 2.741.557
Transferler
43.500 372.170 -415.670 -43.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26 -26 -7.602 -7.602 157.469 157.469 149.841 149.841
Dönem Karı (Zararı)
157.469 157.469 157.469 157.469
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26 -26 -7.602 -7.602 -7.628 -7.628
Kar Payları
-450.000 -450.000 -450.000 -450.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.494 -1.494 -1.494 -1.094 -2.588
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 124 124 -943 -819 157.508 157.508 -120.783 36.725 247.049 1.634.324 157.469 1.791.793 2.438.810 0 2.438.810
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 1.187 1.187 -471 716 213.653 213.653 -113.760 99.893 249.509 1.631.864 577.019 2.208.883 2.923.063 2.923.063
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-377 -377 -377 -377
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-377 -377 -377 -377
Transferler
44.701 532.318 -577.019 -44.701 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.280 -13.280 55.373 55.373 42.093 42.093
Dönem Karı (Zararı)
55.373 55.373 55.373 55.373
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.280 -13.280 -13.280 -13.280
Kar Payları
15 -460.000 -460.000 -460.000 -460.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 1.187 1.187 -471 716 213.653 213.653 -127.040 86.613 294.210 1.703.805 55.373 1.759.178 2.504.779 2.504.779


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.907 61.167
Dönem Karı (Zararı)
54.996 157.469
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
54.996 157.469
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.830 -31.020
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 22.199 21.605
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
529 294
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.991 17.011
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-572 -275
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.045 6.028
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.141 -12.202
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33.186 18.230
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.268 6.151
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.638 -591
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.638 -591
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -40.221 -90.099
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 4.175 12.134
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.846 -3.252
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-100 -26
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.168 -56.817
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
28.669 -11.977
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.242 1.998
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
109.866 22.078
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-31.594 -17.510
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.080 -18.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-43.399 -36.224
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.919 672
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.209 2.646
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
34.658 69.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.894 -1.685
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -7.857 -6.780
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
132.865 -25.906
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -2.588
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-203.974 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.310 4.647
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -28.778 -28.240
Alınan Temettüler
346.307 275
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-254.100 13.635
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
231.706 151.895
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-219.514 -133.422
Ödenen Temettüler
-253.537 0
Ödenen Faiz
-28.417 -17.040
Alınan Faiz
15.662 12.202
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-96.328 48.896
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
318 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-96.010 48.896
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 593.172 567.728
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 497.162 616.624


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
55.373 157.469
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -26
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 -26
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -26
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-13.280 -7.602
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-13.280 -7.602
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-13.513 -7.723
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
233 121
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.280 -7.628
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.093 149.841
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
42.093 149.841


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 497.162 593.172
Ticari Alacaklar
547.853 576.679
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 34.046 39.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 513.807 537.325
Diğer Alacaklar
5.487 7.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.487 7.353
Türev Araçlar
7 10.686 9.097
Stoklar
9 213.713 323.579
Peşin Ödenmiş Giderler
96.846 64.577
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.747 2.701
Diğer Dönen Varlıklar
9.000 10.376
ARA TOPLAM
1.386.494 1.587.534
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.386.494 1.587.534
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 317.130 317.124
Ticari Alacaklar
8.069 8.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 8.069 8.441
Diğer Alacaklar
81 81
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
81 81
Türev Araçlar
7 26.578 22.743
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 2.156.792 2.273.331
Maddi Duran Varlıklar
11 682.306 677.927
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.016 19.280
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 18.016 19.280
Peşin Ödenmiş Giderler
57.878 59.074
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 813 685
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.267.663 3.378.686
TOPLAM VARLIKLAR
4.654.157 4.966.220
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 15.248 84.784
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 292.528 304.820
Ticari Borçlar
565.235 670.034
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 191.766 165.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 373.469 504.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.792 53.191
Diğer Borçlar
209.121 1.577
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 207.326 863
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.795 714
Türev Araçlar
7 0 214
Ertelenmiş Gelirler
3.692 2.483
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.190 2.076
Kısa Vadeli Karşılıklar
61.466 45.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10.329 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 51.137 45.455
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 115.919 114.176
ARA TOPLAM
1.274.191 1.278.810
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.274.191 1.278.810
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 691.041 583.666
Diğer Borçlar
98.698 97.603
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
98.698 97.603
Uzun Vadeli Karşılıklar
40.541 38.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
40.541 38.455
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 44.907 44.623
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
875.187 764.347
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.149.378 2.043.157
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.504.779 2.923.063
Ödenmiş Sermaye
15 300.000 300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 71.504 71.504
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-7.442 -7.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
716 716
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.187 1.187
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.187 1.187
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-471 -471
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
86.613 99.893
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
213.653 213.653
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
213.653 213.653
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-127.040 -113.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
294.210 249.509
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.703.805 1.631.864
Net Dönem Karı veya Zararı
55.373 577.019
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.504.779 2.923.063
TOPLAM KAYNAKLAR
4.654.157 4.966.220http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682575


BIST
'
14:129.798
Değişim :  0,78% |  75,77
Açılış :  9.754  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.735
En Yüksek
9.827
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:12
CMENT 544,50 4.730.710 % 10,00  
MAGEN 23,10 162.249.375 % 10,00  
YONGA 85,90 1.114.550 % 9,99  
YGYO 7,50 5.450.445 % 9,97  
ULAS 34,66 18.959.604 % 9,96  
14:12 Alış Satış %  
Dolar 32,5101 32,5139 % -0,08  
Euro 34,9510 34,9997 % 0,49  
Sterlin 40,5166 40,7197 % 0,55  
Frank 35,4729 35,6507 % 0,41  
Riyal 8,6417 8,6850 % 0,26  
14:12 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,44 27,48 % 0,66  
Platin 906,81 909,08 % 0,66  
Paladyum 999,57 1.003,45 % 0,66  
Brent Pet. 87,99 87,99 % 0,66  
Altın Ons 2.329,03 2.329,44 % 0,66