***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 18:29
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4.285.506 3.946.278 2.222.338 1.880.920
Satışların Maliyeti
-3.928.921 -3.612.889 -1.998.734 -1.736.926
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
356.585 333.389 223.604 143.994
BRÜT KAR (ZARAR)
356.585 333.389 223.604 143.994
Genel Yönetim Giderleri
-102.152 -97.334 -51.750 -49.148
Pazarlama Giderleri
-146.149 -132.007 -80.330 -71.025
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.311 -1.262 -651 -842
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
107.201 77.498 75.554 36.931
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-98.883 -61.424 -73.666 -26.828
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
115.291 118.860 92.761 33.082
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.182 6.294 4.726 2.551
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-947 -919 -909 -704
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 133.351 241.111 93.130 151.012
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
268.877 365.346 189.708 185.941
Finansman Gelirleri
60.977 36.454 31.755 9.173
Finansman Giderleri
-107.321 -61.770 -58.478 -24.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
222.533 340.030 162.985 170.427
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.907 -14.065 -14.732 -1.931
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -13.981 -19.822 -10.056 -3.621
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -4.926 5.757 -4.676 1.690
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
203.626 325.965 148.253 168.496
DÖNEM KARI (ZARARI)
203.626 325.965 148.253 168.496
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
203.626 325.965 148.253 168.496
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,67875300 1,08655000 0,49417700 0,56165300
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,67875300 1,08655000 0,49417700 0,56165300


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 124 124 -917 -793 157.508 157.508 -113.181 44.327 203.549 1.713.648 415.670 2.129.318 2.740.463 1.094 2.741.557
Transferler
43.500 372.170 -415.670 -43.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26 -26 70.181 70.181 11.646 81.827 325.965 325.965 407.766 407.766
Dönem Karı (Zararı)
325.965 325.965 325.965 325.965
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26 -26 70.181 70.181 11.646 81.827 81.801 81.801
Kar Payları
-450.000 -450.000 -450.000 -450.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.494 -1.494 -1.494 -1.094 -2.588
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 124 124 -943 -819 227.689 227.689 -101.535 126.154 247.049 1.634.324 325.965 1.960.289 2.696.735 0 2.696.735
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 1.187 1.187 -471 716 213.653 213.653 -113.760 99.893 249.509 1.631.864 577.019 2.208.883 2.923.063 2.923.063
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-377 -377 -377 -377
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.2 -377 -377 -377 -377
Transferler
44.701 532.318 -577.019 -44.701 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.898 -25.898 -50.587 -76.485 203.626 203.626 127.141 127.141
Dönem Karı (Zararı)
203.626 203.626 203.626 203.626
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.898 -25.898 -50.587 -76.485 -76.485 -76.485
Kar Payları
15 -460.000 -460.000 -460.000 -460.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 1.187 1.187 -471 716 187.755 187.755 -164.347 23.408 294.210 1.703.805 203.626 1.907.431 2.589.827 2.589.827


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.902 -10.998
Dönem Karı (Zararı)
203.626 325.965
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
203.626 325.965
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
915 -135.649
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 44.629 43.554
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
605 -374
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.819 28.943
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-572 -296
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
46.674 20.148
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.414 -20.516
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
71.088 40.664
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25.614 -624
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-21.640 5.057
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-21.640 5.057
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -133.351 -241.111
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 18.907 14.065
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.213 -5.078
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
443 67
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-122.760 -169.974
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
35.748 -22.679
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.384 -4.131
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
65.069 14.339
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-53.771 -39.846
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-111.787 -100.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-43.840 -36.545
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.633 17.802
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
3.070 1.165
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
81.781 20.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.679 -2.412
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -6.200 -28.928
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
45.639 13.831
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -2.588
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 -203.974 -12.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.538 7.606
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -57.291 -66.474
Alınan Temettüler
348.026 87.787
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -66.660 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-366.464 -351.911
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
374.303 246.382
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-246.094 -133.424
Ödenen Temettüler
-460.000 -450.000
Ödenen Faiz
-59.388 -35.385
Alınan Faiz
24.715 20.516
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-247.923 -349.078
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.865 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-243.058 -349.078
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 593.172 567.728
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 350.114 218.650


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
203.626 325.965 148.253 168.496
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -26 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 -26 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -26 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-76.485 81.827 -63.205 89.429
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.261 73.875 -27.261 73.875
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-27.261 73.875 -27.261 73.875
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-50.587 11.646 -37.307 19.248
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-51.602 11.659 -38.089 19.382
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
1.015 -13 782 -134
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.363 -3.694 1.363 -3.694
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 1.363 -3.694 1.363 -3.694
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-76.485 81.801 -63.205 89.429
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
127.141 407.766 85.048 257.925
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
127.141 407.766 85.048 257.925


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 350.114 593.172
Ticari Alacaklar
539.183 576.679
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 36.418 39.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 502.765 537.325
Diğer Alacaklar
2.988 7.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.988 7.353
Türev Araçlar
7 17.873 9.097
Stoklar
9 258.510 323.579
Peşin Ödenmiş Giderler
125.051 64.577
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.621 2.701
Diğer Dönen Varlıklar
9.377 10.376
ARA TOPLAM
1.304.717 1.587.534
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.304.717 1.587.534
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 355.986 317.124
Ticari Alacaklar
9.207 8.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 9.207 8.441
Diğer Alacaklar
61 81
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
61 81
Türev Araçlar
7 35.747 22.743
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 2.212.615 2.273.331
Maddi Duran Varlıklar
11 687.782 677.927
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.762 19.280
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 16.762 19.280
Peşin Ödenmiş Giderler
52.069 59.074
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 859 685
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.371.088 3.378.686
TOPLAM VARLIKLAR
4.675.805 4.966.220
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 44.736 84.784
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 441.900 304.820
Ticari Borçlar
558.247 670.034
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 166.847 165.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 391.400 504.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.351 53.191
Diğer Borçlar
2.000 1.577
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 1.052 863
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
948 714
Türev Araçlar
7 354 214
Ertelenmiş Gelirler
5.553 2.483
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8.777 2.076
Kısa Vadeli Karşılıklar
78.802 45.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20.596 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 58.206 45.455
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 87.116 114.176
ARA TOPLAM
1.236.836 1.278.810
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.236.836 1.278.810
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 657.021 583.666
Diğer Borçlar
101.607 97.603
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
101.607 97.603
Uzun Vadeli Karşılıklar
42.248 38.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
42.248 38.455
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 48.266 44.623
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
849.142 764.347
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.085.978 2.043.157
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.589.827 2.923.063
Ödenmiş Sermaye
15 300.000 300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 71.504 71.504
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-7.442 -7.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
716 716
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.187 1.187
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.187 1.187
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-471 -471
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.408 99.893
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
187.755 213.653
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
187.755 213.653
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-164.347 -113.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
294.210 249.509
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.703.805 1.631.864
Net Dönem Karı veya Zararı
203.626 577.019
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.589.827 2.923.063
TOPLAM KAYNAKLAR
4.675.805 4.966.220http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702040


BIST
'
18:059.530
Değişim :  -0,18% |  -17,62
Açılış :  9.617  
Önceki Kapanış :  9.548  
En Düşük
9.504
En Yüksek
9.717
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ATSYH 52,25 6.766.016 % 10,00  
BURCE 237,90 132.381.870 % 9,99  
KTLEV 155,20 299.708.358 % 9,99  
ORMA 225,70 6.230.243 % 9,99  
ATATP 142,00 234.007.339 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4734 32,4890 % 0,12  
Euro 34,6734 34,7008 % 0,45  
Sterlin 40,4548 40,6576 % 0,24  
Frank 35,6802 35,8590 % 0,29  
Riyal 8,6610 8,7044 % 0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,22 28,25 % 0,66  
Platin 942,34 944,36 % 0,66  
Paladyum 1.026,93 1.029,82 % 0,66  
Brent Pet. 87,26 87,26 % 0,66  
Altın Ons 2.368,32 2.368,71 % 0,66