***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

13.02.2019 19:51
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 9.554.441 8.469.276
Satışların Maliyeti
22 -8.920.093 -7.728.139
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
634.348 741.137
BRÜT KAR (ZARAR)
634.348 741.137
Genel Yönetim Giderleri
23 -201.664 -204.627
Pazarlama Giderleri
23 -310.756 -285.377
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -3.431 -3.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 331.668 158.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -379.582 -141.071
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.583 264.724
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 27.397 22.235
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -1.740 -5.430
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 281.440 388.611
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
377.680 670.140
Finansman Gelirleri
27 165.251 89.728
Finansman Giderleri
28 -293.170 -139.105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
249.761 620.763
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.378 -43.744
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -15.871 -42.517
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -5.507 -1.227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
228.383 577.019
DÖNEM KARI (ZARARI)
228.383 577.019
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
228.383 577.019
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,76127700 1,92339700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,76127700 1,92339700


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 124 0 124 -917 1.713.648 415.670 2.129.318 2.740.463 1.094 2.741.557
Transferler
45.960 369.710 -415.670 -45.960 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.063 0 1.063 446 1.509 0 0 56.145 56.145 -579 55.566 577.019 577.019 634.094 634.094
Dönem Karı (Zararı)
577.019 577.019 577.019 577.019
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.063 0 1.063 446 1.509 0 0 56.145 56.145 -579 55.566 0 57.075 57.075
Kar Payları
-450.000 -450.000 -450.000 -450.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.494 -1.494 -1.494 -1.094 -2.588
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 1.187 0 1.187 0 0 -471 0 0 716 0 0 0 0 0 0 213.653 0 213.653 0 0 0 -113.760 0 99.893 249.509 0 0 0 1.631.864 577.019 2.208.883 2.923.063 0 2.923.063
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 1.187 0 1.187 0 0 -471 0 0 716 0 0 0 0 0 0 213.653 0 213.653 0 0 0 -113.760 0 99.893 249.509 0 0 0 1.631.864 577.019 2.208.883 2.923.063 0 2.923.063
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
213.653 213.653 213.653 -213.653 -213.653 -213.653 -377 -377 -377 -377
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.4 213.653 213.653 213.653 -213.653 -213.653 -213.653 -377 -377 -377 -377
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Transferler
44.701 532.318 -577.019 -44.701 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.602 -91.400 -89.798 697 -89.101 7.631 7.631 0 0 -107.189 -99.558 228.383 228.383 39.724 39.724
Dönem Karı (Zararı)
228.383 228.383 228.383 228.383
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.602 -91.400 -89.798 697 -89.101 7.631 7.631 0 0 -107.189 -99.558 0 -188.659 -188.659
Kar Payları
21 -460.000 -460.000 -460.000 -460.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 2.789 122.253 125.042 0 0 226 0 0 125.268 0 7.631 0 0 7.631 0 0 0 0 0 0 0 -220.949 0 -213.318 294.210 0 0 0 1.703.805 228.383 1.932.188 2.502.410 0 2.502.410


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
233.275 251.238
Dönem Karı (Zararı)
228.383 577.019
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
228.383 577.019
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
106.665 -196.561
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 89.580 87.520
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.841 1.263
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
169.355 22.384
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
26 -604 -296
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
115.305 52.198
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -69.689 -46.290
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 184.994 98.488
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
35.712 9.408
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-23.927 -8.884
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-23.927 -8.884
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -281.440 -388.611
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 21.378 43.744
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -25.053 -16.509
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.518 1.222
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-74.531 -76.423
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
134.019 -106.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.712 -8.418
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.730 -139.512
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-53.708 -14.005
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.381 199.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.834 9.939
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.435 -16.818
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
6.193 -4
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.943 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
260.517 304.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -4.585 -5.230
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.657 -47.567
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.220 -55.663
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -2.588
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
1,12 -203.974 -50.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.467 20.822
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -107.671 -111.684
Alınan Temettüler
348.058 87.787
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -66.660 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-197.202 -170.765
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 655.981 495.453
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -309.175 -176.148
Ödenen Temettüler
-460.000 -450.000
Ödenen Faiz
-154.369 -85.075
Alınan Faiz
70.361 45.005
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.293 24.810
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
14.602 634
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.895 25.444
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 593.172 567.728
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 646.067 593.172


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
228.383 577.019
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-89.101 1.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.602 1.063
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
697 446
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
697 446
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-96.213 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.813 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
29 4.813 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-99.558 55.566
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 59.100
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 59.100
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.784 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
9.784 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-107.189 -579
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-109.009 -864
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
1.820 285
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.153 -2.955
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
29 0 -2.955
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
29 -2.153 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-188.659 57.075
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.724 634.094
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
39.724 634.094


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 648.010 593.172
Ticari Alacaklar
440.048 576.679
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 30.461 39.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 409.587 537.325
Diğer Alacaklar
3.047 7.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.047 7.353
Türev Araçlar
7 25.939 9.097
Stoklar
11 348.309 323.579
Peşin Ödenmiş Giderler
19 127.562 64.577
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.248 2.701
Diğer Dönen Varlıklar
18 16.376 10.376
ARA TOPLAM
1.617.539 1.587.534
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.617.539 1.587.534
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 287.096 317.124
Ticari Alacaklar
8.835 8.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 8.835 8.441
Diğer Alacaklar
99 81
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 99 81
Türev Araçlar
7 37.245 22.743
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 2.304.799 2.273.331
Maddi Duran Varlıklar
13 686.530 677.927
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.354 19.280
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 21.354 19.280
Peşin Ödenmiş Giderler
19 49.124 59.074
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 602 685
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.395.684 3.378.686
TOPLAM VARLIKLAR
5.013.223 4.966.220
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 78.596 84.784
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 492.351 304.820
Ticari Borçlar
559.653 670.034
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 145.271 165.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 414.382 504.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 48.357 53.191
Diğer Borçlar
1.511 1.577
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 1.052 863
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 459 714
Türev Araçlar
7 0 214
Ertelenmiş Gelirler
20 8.676 2.483
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
837 2.076
Kısa Vadeli Karşılıklar
205.754 45.455
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 205.754 45.455
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 88.296 114.176
ARA TOPLAM
1.484.031 1.278.810
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.484.031 1.278.810
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 830.068 583.666
Diğer Borçlar
106.114 97.603
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 106.114 97.603
Uzun Vadeli Karşılıklar
42.926 38.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 42.926 38.455
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 47.674 44.623
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.026.782 764.347
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.510.813 2.043.157
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.502.410 2.923.063
Ödenmiş Sermaye
21 300.000 300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 71.504 71.504
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-7.442 -7.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
125.268 716
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
125.042 1.187
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.789 1.187
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 122.253 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
226 -471
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-213.318 99.893
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
7.631 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
7.631 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 213.653
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
21 0 213.653
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-220.949 -113.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 294.210 249.509
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.703.805 1.631.864
Net Dönem Karı veya Zararı
228.383 577.019
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.502.410 2.923.063
TOPLAM KAYNAKLAR
5.013.223 4.966.220http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739682


BIST
'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66