***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

13.02.2017 19:42
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 6.748.761 6.419.610
Satışların Maliyeti
22 -5.962.215 -5.743.058
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
786.546 676.552
BRÜT KAR (ZARAR)
786.546 676.552
Genel Yönetim Giderleri
23 -194.586 -167.467
Pazarlama Giderleri
23 -276.395 -252.865
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -4.585 -2.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 93.682 94.662
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -96.650 -97.912
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
308.012 250.489
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 1.279 7.248
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -30 -2.164
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 185.165 230.770
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
494.426 486.343
Finansman Gelirleri
27 288.243 217.573
Finansman Giderleri
28 -313.851 -246.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
468.818 457.806
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-52.726 -39.344
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -50.902 -33.232
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.824 -6.112
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
416.092 418.462
DÖNEM KARI (ZARARI)
416.092 418.462
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
422 87
Ana Ortaklık Payları
415.670 418.375
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 1,38556700 1,39458300
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 1,38556700 1,39458300


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 -2.892 -2.892 -2.892 1.230 -46 -46 241.725 241.725 242.909 303.833 1.232.650 217.958 1.450.608 2.358.520 670 2.359.190
Transferler
16.597 201.361 -217.958 -16.597 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.639 2.639 2.639 561 -52.162 -52.162 -74.860 -74.860 -126.461 418.375 418.375 294.553 87 294.640
Dönem Karı (Zararı)
0 418.375 418.375 418.375 87 418.462
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.639 2.639 2.639 561 -52.162 -52.162 -74.860 -74.860 -126.461 -123.822 -123.822
Kar Payları
-100.000 -100.000 -100.000 -85 -100.085
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
57.075 57.075 57.075 57.075
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 -253 -253 -253 1.791 -52.208 -52.208 166.865 166.865 116.448 320.430 1.391.086 418.375 1.809.461 2.610.148 672 2.610.820
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 -253 -253 -253 1.791 -52.208 -52.208 166.865 166.865 116.448 320.430 1.391.086 418.375 1.809.461 2.610.148 672 2.610.820
Transferler
-116.881 535.256 -418.375 116.881 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-540 -540 -540 575 -63.339 -63.339 -9.357 -9.357 -72.121 415.670 415.670 343.009 422 343.431
Dönem Karı (Zararı)
415.670 415.670 415.670 422 416.092
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-540 -540 -540 575 -63.339 -63.339 -9.357 -9.357 -72.121 -72.661 -72.661
Kar Payları
21 -315.000 -315.000 -315.000 -315.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
102.306 102.306 102.306 102.306
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 -793 -793 -793 2.366 -115.547 -115.547 157.508 157.508 44.327 203.549 1.713.648 415.670 2.129.318 2.740.463 1.094 2.741.557


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
582.379 239.432
Dönem Karı (Zararı)
416.092 418.462
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
52.339 -44.531
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 86.035 86.432
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.390 4.178
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.503 19.717
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
26 -264 -6.507
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
30.561 31.010
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -33.501 -14.583
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 64.062 45.593
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
33.877 24.217
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.563 -13.385
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.563 -13.385
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -185.165 -230.770
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 52.726 39.344
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -985 1.423
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
224 -190
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
194.006 -96.878
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.476 -98.451
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
101.086 -11.126
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-80.796 -76.400
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8.974 -24.994
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
98.496 53.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16.400 -17.241
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.586 78.278
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-216 -622
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
662.437 277.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -4.671 -3.506
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-75.387 -34.115
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.109 -142.549
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.504 6.566
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -98.899 -155.622
Alınan Temettüler
87.286 6.507
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-300.179 30.850
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
247.412 309.449
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-205.677 -150.000
Ödenen Temettüler
-315.000 -100.085
Ödenen Faiz
-60.518 -43.195
Alınan Faiz
33.604 14.681
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
279.091 127.733
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
279.091 127.733
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 288.637 160.904
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 567.728 288.637


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
416.092 418.462
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-540 2.639
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-563 3.112
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 -473
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 23 -473
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-72.121 -126.461
Yabancı Para Çevrim Farkları
575 561
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-9.850 -78.800
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-9.850 -78.800
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-63.339 -52.162
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12 -63.339 -52.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
493 3.940
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 493 3.940
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-72.661 -123.822
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
343.431 294.640
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
422 87
Ana Ortaklık Payları
343.009 294.553


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 567.728 288.637
Ticari Alacaklar
474.653 483.374
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 37.894 30.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 436.759 453.100
Diğer Alacaklar
5.770 2.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 5.770 2.376
Türev Araçlar
7 0 19.654
Stoklar
11 266.820 186.024
Peşin Ödenmiş Giderler
19 41.166 40.703
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
680 376
Diğer Dönen Varlıklar
18 3.547 4.047
ARA TOPLAM
1.360.364 1.025.191
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.360.364 1.025.191
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 257.928 268.002
Ticari Alacaklar
5.646 6.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 5.646 6.791
Diğer Alacaklar
75 82
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 75 82
Türev Araçlar
7 22.742 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 1.922.344 1.867.181
Maddi Duran Varlıklar
13 658.238 650.672
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.119 21.340
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 19.119 21.340
Peşin Ödenmiş Giderler
19 67.195 76.632
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 699 433
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.953.986 2.891.133
TOPLAM VARLIKLAR
4.314.350 3.916.324
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.102 66.128
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 229.265 182.478
Ticari Borçlar
470.731 372.235
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 136.094 143.019
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 334.637 229.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 43.252 26.852
Diğer Borçlar
1.323 1.252
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 677 547
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 646 705
Türev Araçlar
7 0 1.475
Ertelenmiş Gelirler
20 2.487 2.703
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 5.105 8.767
Kısa Vadeli Karşılıklar
114.636 86.970
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 114.636 86.970
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 139.362 97.977
ARA TOPLAM
1.007.263 846.837
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.007.263 846.837
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 400.143 302.748
Diğer Borçlar
89.489 83.917
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 89.489 83.917
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.697 31.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 35.697 31.414
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 40.201 38.627
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 1.961
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
565.530 458.667
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.572.793 1.305.504
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.740.463 2.610.148
Ödenmiş Sermaye
21 300.000 300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 71.504 71.504
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-7.442 -7.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-793 -253
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-793 -253
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-793 -253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
44.327 116.448
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.366 1.791
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-115.547 -52.208
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12 -115.547 -52.208
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
157.508 166.865
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
21 157.508 166.865
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 203.549 320.430
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.713.648 1.391.086
Net Dönem Karı veya Zararı
415.670 418.375
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 1.094 672
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.741.557 2.610.820
TOPLAM KAYNAKLAR
4.314.350 3.916.324http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/586302


BIST
'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66