***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2017 21:02
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3.946.278 3.059.971 1.880.920 1.535.251
Satışların Maliyeti
-3.612.889 -2.691.109 -1.736.926 -1.341.465
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
333.389 368.862 143.994 193.786
BRÜT KAR (ZARAR)
333.389 368.862 143.994 193.786
Genel Yönetim Giderleri
-97.334 -99.926 -49.148 -50.023
Pazarlama Giderleri
-132.007 -126.879 -71.025 -67.005
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.262 -1.729 -842 -1.105
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
77.498 47.315 36.931 18.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-61.424 -39.432 -26.828 -11.751
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
118.860 148.211 33.082 82.058
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.294 825 2.551 263
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-919 -22 -704 -22
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 241.111 53.047 151.012 35.630
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
365.346 202.061 185.941 117.929
Finansman Gelirleri
179.867 148.688 131.165 82.611
Finansman Giderleri
-205.183 -171.331 -146.679 -95.708
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
340.030 179.418 170.427 104.832
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.065 -21.153 -1.931 -12.044
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -19.822 -25.931 -3.621 -15.577
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 5.757 4.778 1.690 3.533
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
325.965 158.265 168.496 92.788
DÖNEM KARI (ZARARI)
325.965 158.265 168.496 92.788
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 175 0 107
Ana Ortaklık Payları
325.965 158.090 168.496 92.681
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 1,08655000 0,52696700 0,56165300 0,30893700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 1,08655000 0,52696700 0,56165300 0,30893700


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 218 218 -471 -253 166.865 166.865 -50.417 116.448 320.430 1.391.086 418.375 1.809.461 2.610.148 672 2.610.820
Transferler
30.000 388.375 -418.375 -30.000 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.101 13.101 -5.355 7.746 158.090 158.090 165.836 175 166.011
Dönem Karı (Zararı)
158.090 158.090 158.090 175 158.265
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.101 13.101 -5.355 7.746 7.746 7.746
Kar Payları
-315.000 -315.000 -315.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
102.306 102.306 102.306 102.306
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 218 218 -471 -253 179.966 179.966 -55.772 124.194 350.430 1.566.767 158.090 1.724.857 2.563.290 847 2.564.137
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 124 124 -917 -793 157.508 157.508 -113.181 44.327 203.549 1.713.648 415.670 2.129.318 2.740.463 1.094 2.741.557
Transferler
43.500 372.170 -415.670 -43.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26 -26 70.181 70.181 11.646 81.827 325.965 325.965 407.766 407.766
Dönem Karı (Zararı)
325.965 325.965 325.965 325.965
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26 -26 70.181 70.181 11.646 81.827 81.801 81.801
Kar Payları
15 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.494 -1.494 -1.494 -1.094 -2.588
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 124 124 -943 -819 227.689 227.689 -101.535 126.154 247.049 1.634.324 325.965 1.960.289 2.696.735 0 2.696.735


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.998 380.596
Dönem Karı (Zararı)
325.965 158.265
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-135.649 91.683
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 43.554 43.090
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-374 520
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.943 43.810
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-296 -264
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.148 17.843
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-20.516 -11.493
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
40.664 29.336
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-624 -860
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.057 19.968
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5.057 19.968
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -241.111 -53.047
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 14.065 21.153
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.078 -803
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
67 273
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-169.974 156.622
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.679 100.909
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.131 95.806
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14.339 5.625
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-39.846 -9.471
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.079 -46.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-36.545 -20.120
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.802 30.449
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.165 -280
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.342 406.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.412 -1.878
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -28.928 -24.096
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
13.831 42.798
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-2.588 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-12.500 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.606 5.150
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -66.474 -49.638
Alınan Temettüler
87.787 87.286
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-351.911 -226.477
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
246.382 287.975
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-133.424 -186.445
Ödenen Temettüler
-450.000 -315.000
Ödenen Faiz
-35.385 -24.500
Alınan Faiz
20.516 11.493
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-349.078 196.917
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-349.078 196.917
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 567.728 288.637
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 218.650 485.554


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
325.965 158.265 168.496 92.788
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-26 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-26 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
81.827 7.746 89.429 -1.618
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
73.875 13.790 73.875 13.790
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
73.875 13.790 73.875 13.790
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
11.646 -5.355 19.248 -14.719
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
11.659 -5.352 19.382 -14.765
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-13 -3 -134 46
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.694 -689 -3.694 -689
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 -3.694 -689 -3.694 -689
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
81.801 7.746 89.429 -1.618
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
407.766 166.011 257.925 91.170
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 175 0 107
Ana Ortaklık Payları
407.766 165.836 257.925 91.063


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 218.650 567.728
Ticari Alacaklar
495.955 474.653
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 39.755 37.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 456.200 436.759
Diğer Alacaklar
5.426 5.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.426 5.770
Türev Araçlar
7 2.942 0
Stoklar
9 263.012 266.820
Peşin Ödenmiş Giderler
84.310 41.166
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.621 680
Diğer Dönen Varlıklar
8.015 3.547
ARA TOPLAM
1.083.931 1.360.364
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.083.931 1.360.364
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 331.736 257.928
Ticari Alacaklar
6.573 5.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.573 5.646
Diğer Alacaklar
82 75
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
82 75
Türev Araçlar
7 17.649 22.742
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 2.100.084 1.922.344
Maddi Duran Varlıklar
11 680.734 658.238
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.015 19.119
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 17.015 19.119
Peşin Ödenmiş Giderler
63.897 67.195
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 2.831 699
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.220.601 2.953.986
TOPLAM VARLIKLAR
4.304.532 4.314.350
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 11.381 1.102
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 282.316 229.265
Ticari Borçlar
370.652 470.731
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 121.248 136.094
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 249.404 334.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.707 43.252
Diğer Borçlar
1.551 1.323
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
863 677
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
688 646
Türev Araçlar
7 2.906 0
Ertelenmiş Gelirler
3.652 2.487
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
940 5.105
Kısa Vadeli Karşılıklar
147.988 114.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.589 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 129.399 114.636
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 152.026 139.362
ARA TOPLAM
980.119 1.007.263
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
980.119 1.007.263
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlan'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AVTUR 12,95 30.940.993 % 0,00  
AKYHO 6,90 29.290.868 % 0,00  
AYEN 29,38 72.532.047 % 0,00  
BRMEN 5,97 1.331.606 % 0,00  
ATAGY 14,00 14.293.674 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5911 32,5987 % 0,26  
Euro 34,7934 34,8059 % 0,41  
Sterlin 40,0125 40,2131 % 0,50  
Frank 35,5172 35,6952 % 0,48  
Riyal 8,6378 8,6811 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,88 26,91 % 0,66  
Platin 908,96 910,98 % 0,66  
Paladyum 999,97 1.004,35 % 0,66  
Brent Pet. 86,71 86,71 % 0,66  
Altın Ons 2.301,59 2.301,90 % 0,66