***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.03.2018 19:35
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.03.2018
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
AYGAZ, TRAAYGAZ91E0 Peşin 1,533333 153,3333 1,303333 130,3333

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 29.03.2018 29.03.2018 02.04.2018 30.03.2018

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
AYGAZ, TRAAYGAZ91E0 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 21 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantı tutanığının kar dağıtım ile ilgili maddesi aşağıda yer almaktadır
Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden 577.019.000,00 TL ana ortaklığa ait konsolide vergi sonrası net kar, VUK kayıtlara göre ise 309.023.352,64 TL net dönem karı elde ettiği görülerek
Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2017 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2017 yılı için ayrılmaması,
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 577.019.000,00 TL dağıtılabilir dönem karı elde edildiği, bu tutara yıl içinde vakıf ve derneklere yapılan 7.480.734,87 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 584.499.734,87 TL'nin birinci kar payı matrahı olduğu, VUK kayıtlarında ise 309.023.352,64 TL'si cari yıl karı olmak üzere toplam 703.041.790,07 TL dağıtılabilir kar olduğu görülmüştür.
Yürütme Komitesi'nin görüşü dikkate alınarak, Kar Dağıtım Politikası'nda belirtildiği üzere yatırım ve finansman politikalarına uygun olarak ve nakit akış durumunu da göz önünde bulundurarak SPK Tebliğlerine uygun şekilde hesaplanan ekte yer alan kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere cari yıl karından
• 292.249.867,44- TL ortaklara birinci kar payı,
• 167.750.132,56- TL ortaklara ikinci kar payı olarak ödenmesi,
• 44.500.000,00- TL II. Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılması,
Şeklinde gerçekleştirilmesi,
Ortaklara ödenecek birinci ve ikinci kar payı toplamı olan 460.000.000,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesi,
VUK kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 460.000.000,00 TL kar payının 282.293.956,95- TL'sının cari yıl kazançlarından, bakiye 177.706.043,05 TL' sının ise olağanüstü yedeklerden karşılanarak ödenmesi ve II.Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 44.500.000,00 TL'sının 26.729.395,69 TL'lık kısmının cari yıl kazançlarından ve bakiye 17.770.604,31 TL'lık kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanması TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki bakiye 72.519.000 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılması,
•Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1 TL nominal değerli hisse için % 153,33333 oranında ve 1,533333 TL brüt=net nakit kar payı,
•Diğer ortaklarımıza ise 1 TL nominal değerli hisse için % 153,33333 oranında, 1,533333 TL brüt ve % 130,33333 oranında, 1,303333 TL net nakit kar payı ödenmesi,
ve kar payı ödemesine 29 Mart 2018 tarihinden itibaren başlanması Olağan Genel Kurul toplantısında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar dağıtım tablosu.pdf
EK: 2 Profit Distribution.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AYGAZ A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 300.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 237.241.078,56
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 620.763.000 345.763.515,28
4. Vergiler ( - ) 43.744.000 36.740.162,64
5. Net Dönem Kârı 577.019.000 309.023.352,64
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 577.019.000 309.023.352,64
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 577.019.000 309.023.352,64
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 7.480.734,87 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 584.499.734,87 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 292.249.867,44 15.000.000
* Nakit 292.249.867,44 15.000.000
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 167.750.132,56 267.293.956,95
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 44.500.000 26.729.395,69
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 72.519.000 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 177.706.043,05

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 442.983.151 0 76,77 1,303333 130,33333
TOPLAM 442.983.151 0 76,77 1,303333 130,33333

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
* Kar dağıtımında imtiyazlı pay yoktur.
** Dağıtılan net kar payı hesaplaması Kar payı dağıtımında istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığından tam mükellef gerçek kişilere isabet eden kısım üzerinden % 15 stopaj uygulanacaktır. 2017 yılında yapılan kar payı ödemelerinin % 75,34 oranındaki payların tam mükellef kurumlara yapıldığı, diğer % 24,66 oranındaki payların tamamının ise tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669763


BIST
'
12:549.774
Değişim :  0,83% |  80,62
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.766
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:54
SNICA 47,30 274.099.956 % 10,00  
MRGYO 5,39 117.028.854 % 10,00  
SMART 49,50 83.473.805 % 10,00  
ISBTR 577.440,00 2.887.200 % 10,00  
ODINE 87,55 680.253.890 % 9,99  
12:54 Alış Satış %  
Dolar 32,5874 32,5911 % 0,28  
Euro 34,7078 34,7140 % 0,07  
Sterlin 39,9921 40,1926 % -0,12  
Frank 35,5316 35,7097 % -0,06  
Riyal 8,6393 8,6826 % 0,13  
12:54 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,82 27,86 % 0,66  
Platin 926,66 929,52 % 0,66  
Paladyum 1.011,53 1.017,61 % 0,66  
Brent Pet. 86,69 86,69 % 0,66  
Altın Ons 2.361,11 2.361,50 % 0,66