***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.02.2019 22:32
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Kar Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.03.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
AYGAZ, TRAAYGAZ91E0 Peşin 1,286667 128,6667 1,093667 109,3667

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 28.03.2019 01.04.2019 29.03.2019

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
AYGAZ, TRAAYGAZ91E0 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 21.02.2019 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.
1 Ocak - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablolar ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması tarafından tanzim edilen Bağımsız Denetim Raporunun incelenmesi sonucunda
TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre şirketin Konsolide Bilançosunda Aktif toplamı 5.013.223.000,00 TL olduğu, 2018 yılı faaliyetlerinden 228.383.000,00 TL ana ortaklığa ait konsolide vergi sonrası net kar, VUK kayıtlara göre ise 430.989.654,17 TL net dönem karı elde ettiği görülerek
Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2018 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2018 yılı için ayrılmaması,
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 228.383.000,00 TL dağıtılabilir dönem karı elde edildiği, bu tutara yıl içinde vakıf ve derneklere yapılan 3.467.991,52 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 231.850.991,52 TL'nin birinci kar payı matrahı olduğu VUK kayıtlarında ise net dönem karı dahil toplam 674.031.444,24 TL dağıtılabilir kaynak olduğu görülmüştür.
Yürütme Komitesi'nin görüşü dikkate alınarak, Kar Dağıtım Politikası'nda belirtildiği üzere yatırım ve finansman politikalarına uygun olarak ve nakit akış durumunu da göz önünde bulundurarak SPK Tebliğlerine uygun şekilde hesaplanan ekte yer alan kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere cari yıl karından
• 115.925.495,76 TL ortaklara birinci kar payı,
• 93.059.049,69 TL ortaklara ikinci kar payı,
• 177.015.454,55 TL geçmiş yıl karlarından ortaklara kar payı,
• 37.100.000,00 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
Şeklinde gerçekleştirilmesi,
Ortaklara ödenecek kar payları toplamı olan 386.000.000,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesi,
Yukarıda yer alan kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 386.000.000,00 TL kar payın ile Genel Kanuni Yedek Akçe tutarı olan 37.100.000,00 TL'sının cari yıl kazançlarından karşılanması ve bakiye 7.889.654,17 TL'sının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
• Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1 TL nominal değerli hisse için % 128,66667 oranında ve 1,286667 TL brüt=net nakit kar payı,
• Diğer ortaklarımıza ise 1 TL nominal değerli hisse için % 128,66667 oranında, 1,286667 TL brüt ve % 109,36667 oranında, 1,093667 TL net nakit kar payı ödenmesi,
ve kar payı ödemesine 28 Mart 2019 tarihinden itibaren başlanması teklifinin 2018 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar dağıtım tablosu_21022019.pdf
EK: 2 Profit distribution table_21022019.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AYGAZ A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 300.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 281.741.078,56
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 249.761.000 439.796.882,3
4. Vergiler ( - ) 21.378.000 8.807.228,13
5. Net Dönem Kârı 228.383.000 430.989.654,17
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 228.383.000 430.989.654,17
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 228.383.000 430.989.654,17
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 3.467.991,52 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 231.850.991,52 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 115.925.495,76 15.000.000
* Nakit 115.925.495,76 15.000.000
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 93.059.049,69 371.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 19.398.454,55 37.100.000
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 7.889.654,17
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 177.015.454,55 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 371.906.327,58 0 162,84 1,093667 109,36667
TOPLAM 371.906.327,58 0 162,84 1,093667 109,36667

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
* Kar dağıtımında imtiyazlı pay yoktur.
** Dağıtılan net kar payı hesaplaması Kar payı dağıtımında istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığından tam mükellef gerçek kişilere isabet eden kısım üzerinden % 15 stopaj uygulanacaktır. 2018 yılında yapılan kar payı ödemelerinin % 75,66 oranındaki payların tam mükellef kurumlara yapıldığı, diğer % 24,34 oranındaki payların tamamının ise tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741489


BIST
'
18:059.722
Değişim :  0,80% |  77,07
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.668
En Yüksek
9.767
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BURCE 258,50 246.466.441 % 10,00  
EDIP 23,76 11.400.951 % 10,00  
VAKBN 18,59 2.543.228.297 % 10,00  
SNKRN 40,26 4.902.534 % 10,00  
KENT 1.408,00 21.600.128 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5494 32,5565 % 0,03  
Euro 34,8320 34,8660 % 0,00  
Sterlin 40,2496 40,4513 % -0,15  
Frank 35,3728 35,5501 % -0,38  
Riyal 8,6195 8,6627 % -0,15  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,22 27,25 % 0,66  
Platin 905,35 906,92 % 0,66  
Paladyum 1.003,37 1.005,50 % 0,66  
Brent Pet. 88,13 88,13 % 0,66  
Altın Ons 2.321,48 2.321,83 % 0,66