***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2021 20:03
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 03.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
AYGAZ, TRAAYGAZ91E0 Peşin 0,5000000 50 15 0,4250000 42,5

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 07.04.2021 07.04.2021 09.04.2021 08.04.2021

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
AYGAZ, TRAAYGAZ91E0 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının kar dağıtım ile ilgili maddesi aşağıda yer almaktadır.
TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 24.889.000,00 TL net dönem zararı, VUK kayıtlarına göre ise 288.855.078,84 TL cari yıl karı bulunduğu görüldü.
Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2020 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2020 yılı için ayrılmaması,
TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 24.889.000,00 TL net dönem zararına 3.039.229,36 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu 21.849.770,64 TL bağışlar eklenmiş net dönem zararına ulaşıldığı görülmüş olup, 24.889.000,00 TL tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıl karları ile mahsup edilmesi,
VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 288.855.078,84 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı olduğu görülmüş olup, buna göre, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 17. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kâr payı dağıtımının
•150.000.000,00 TL pay sahiplerine kar payı dağıtılması,
•13.500.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,
şeklinde gerçekleştirilmesi,
Pay sahiplerine ödenecek temettü toplamı olan 150.000.000,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesi
Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde ortaklara ödenecek toplam 150.000.000,00 TL kâr payının ve 13.500.000,00 TL tutarındaki II. Tertip genel kanuni yedek akçenin tamamının TFRS'ye göre geçmiş yıl karlarından yukarıda bahsi geçen mahsup işlemi sonrası oluşan 1.586.794.000,00 TL tutarındaki geçmiş yıl karlarından, VUK'na göre hazırlanan kayıtlarımızda ise cari yıl diğer kazançlarından karşılanması
VUK kayıtlarına göre oluşan cari yıl karından pay sahiplerine ödenen 150.000.000,00-TL kâr payı ve ayrılan 13.500.000,00-TL II. Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 125.355.078,84 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması
•Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimî temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerli pay için %50,00000 oranında ve 0,50000 TL brüt=net nakit kar payı
•Diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %50,00000 oranında ve 0,50000 TL brüt %42,50000 oranında ve 0,42500 TL net nakit kar payı ödenmesi
ve kar payı ödemesine 7 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlanması oy çokluğu ile kabul edildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım_2020.pdf
EK: 2 Divididend Distribution_2020.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AYGAZ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 300.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 332.341.078,56
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 31.036.000 336.851.917,24
4. Vergiler ( - ) 55.925.000 47.996.838,4
5. Net Dönem Kârı -24.889.000 288.855.078,84
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -24.889.000 288.855.078,84
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı -24.889.000 288.855.078,84
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 3.039.229,36 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -21.849.770,64 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 15.000.000
* Nakit 0 15.000.000
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 135.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 13.500.000
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 125.355.078,84
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 150.000.000 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 144.609.000 0 0 0,425 42,5
TOPLAM 144.609.000 0 0 0,425 42,5

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
* Kar dağıtımında imtiyazlı pay yoktur.
** Dağıtılan net kar payı hesaplaması Kar payı dağıtımında istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığından tam mükellef gerçek kişilere isabet eden kısım üzerinden % 15 stopaj uygulanacaktır. 2020 yılında yapılan kar payı ödemelerinin % 76,04 oranındaki payların tam mükellef kurumlara yapıldığı, diğer % 23,96 oranındaki payların tamamının ise tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu dikkate alınarak, benzer dağılım varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922408


BIST
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66