***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.03.2017 19:20
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket Yönetim Kurulu 'nun Kar Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2017
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2017
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
AYGAZ, TRAAYGAZ91E0 Peşin 1,5 150 1,275 127,5

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 05.04.2017 05.04.2017 07.04.2017 06.04.2017

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
AYGAZ, TRAAYGAZ91E0 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının kar dağıtım ile ilgili maddesi aşağıda yer almaktadır
Şirketin Konsolide Bilançosunda Aktif toplamı 4.314.350.000,00 TL olduğu, 2016 yılı faaliyetlerinden 415.670.000,00 TL ana ortaklığa ait konsolide vergi sonrası net kar, VUK kayıtlara göre ise 302.530.934,57 TL net dönem karı elde ettiği görülerek
Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2016 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2016 yılı için ayrılmaması,
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 415.670.000,00 TL dağıtılabilir dönem karı elde edildiği, bu tutara yıl içinde vakıf ve derneklere yapılan 8.038.408,27 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 423.708.408,27 TL'nin birinci kar payı matrahı olduğu, VUK kayıtlarda ise 302.530.934,57 TL'si cari yıl karı olmak üzere toplam 1.053.871.932,42 TL dağıtılabilir kar olduğu görülmüştür.
Kar Dağıtım Politikası'nda belirtildiği üzere yatırım ve finansman politikalarına uygun olarak ve nakit akış durumunu da göz önünde bulundurarak SPK Tebliğlerine uygun şekilde hesaplanan ekte yer alan kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere cari yıl karından
211.854.204,14.- TL ortaklara birinci kar payı, 160.315.795,87 TL cari yıl karından 77.830.000,00 TL geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 238.145.795,86.- TL ortaklara ikinci kar payı olarak ödenmesi, 43.500.000,00.- TL II. Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılması,
Şeklinde gerçekleştirilmesi,
Ortaklara ödenecek birinci ve ikinci kar payı toplamı olan 450.000.000,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesi,
VUK kayıtları esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 450.000.000,00 TL kar payının 276.391.758,70. TL'sının cari yıl kazançlarından, bakiye 173.608.241,30 TL'sının ise olağanüstü yedeklerden karşılanarak ödenmesi ve II.Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 43.500.000,00 TL'sının 26.139.175,87 TL'lık kısmının cari yıl kazançlardan ve bakiye 17.360.824,13 TL'lık kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanması
· Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1 TL nominal değerli hisse için % 150,0 oranında ve 1,5000 TL brüt=net nakit kar payı,
· Diğer ortaklarımıza ise 1 TL nominal değerli hisse için % 150,0 oranında, 1,50 TL brüt ve % 127,5 oranında, 1,2750 TL net nakit kar payı ödenmesi,
ve kar payı ödemesine 5 Nisan 2017 tarihinden itibaren başlanması 27.021 TL'lik ret oyuna karşılık 254.282.490,69 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 29032017.pdf
EK: 2 Profit Distribution Table.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AYGAZ A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 300.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 193.741.078,56
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 468.818.000 356.766.736,44
4. Vergiler ( - ) 53.148.000 54.235.801,87
5. Net Dönem Kârı 415.670.000 302.530.934,57
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 415.670.000 302.530.934,57
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 415.670.000 302.530.934,57
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 8.038.408,27 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 423.708.408,27 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 211.854.204,14 15.000.000
* Nakit 211.854.204,14 15.000.000
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 160.315.795,87 261.391.758,7
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 43.500.000 26.139.175,87
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 77.830.000 173.608.241,3

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 432.968.763,29 0 104,16 1,275 127,5
TOPLAM 432.968.763,29 0 104,16 1,275 127,5

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
* Kar dağıtımında imtiyazlı pay yoktur.
** Dağıtılan net kar payı hesaplaması Kar payı dağıtımında istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığından tam mükellef gerçek kişilere isabet eden kısım üzerinden % 15 stopaj uygulanacaktır. 2016 yılında yapılan kar payı ödemelerinin % 74,77 oranındaki payların tam mükellef kurumlara yapıldığı, diğer % 25,23 oranındaki payların tamamının ise tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595985


BIST
'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONKA 59,40 226.066.049 % 10,00  
REEDR 47,54 1.389.861.758 % 10,00  
ISGSY 34,32 129.557.024 % 10,00  
KLGYO 5,61 191.853.035 % 10,00  
SNICA 47,30 289.234.773 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5410 32,5738 % 0,19  
Euro 34,6381 34,7473 % 0,24  
Sterlin 39,8170 40,0166 % 0,01  
Frank 35,3461 35,5233 % -0,01  
Riyal 8,5953 8,6384 % -0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,18 27,24 % 0,66  
Platin 919,95 924,03 % 0,66  
Paladyum 1.011,24 1.012,05 % 0,66  
Brent Pet. 87,18 87,18 % 0,66  
Altın Ons 2.326,37 2.327,26 % 0,66