***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 18:38***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.475.469 419.291 17.410.543 238.516.427 81.817.872 444.907.701 444.907.701
Transferler
81.817.872 -81.817.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
165.121 272.280 -15.046.691 -14.609.290 -14.609.290
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.310.348 691.571 17.410.543 320.334.299 -15.046.691 430.298.411 430.298.411
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -3.398.385 -8.230.462 4.170.318 17.410.543 320.334.299 -41.208.260 398.297.090 398.297.090
Transferler
-41.208.260 41.208.260
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-104.300 5.100.584 -630.774 -9.464.719 -5.099.209 -5.099.209
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -3.502.685 -3.129.878 3.539.544 17.410.543 279.126.039 -9.464.719 393.197.881 393.197.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
129.578.709 208.927.674
Dönem Karı (Zararı)
-9.464.719 -15.046.691
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
89.220.788 74.316.089
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12.169.671 12.029.005
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 14.127.661 8.463.085
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
471.714 -49.726
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
61.748.874 57.844.862
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
997.569 688.110
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -294.701 -4.659.247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
48.323.490 149.750.881
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -28.896.922 -2.835.811
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.992.364 15.739.895
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -39.600.303 58.302.327
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 96.690.496 46.509.112
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 60.122.583 32.035.358
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
128.079.559 209.020.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 1.797.777 -520.065
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -298.627 427.460
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.568.789 -35.509.160
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -6.245.108 -36.642.714
Alınan Faiz
2.676.319 1.133.554
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.012.911 7.780.150
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 6.000.000 11.164.410
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.538.180 -2.538.180
Ödenen Faiz
-448.909 -846.080
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
129.022.831 181.198.664
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 129.022.831 181.198.664
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 410.684.087 189.455.911
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
539.706.918 370.654.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 539.706.918 410.684.087
Finansal Yatırımlar
4 3.560.576 4.191.350
Ticari Alacaklar
37.191.627 8.490.778
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-23 1.101.918 254.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 36.089.709 8.236.720
Diğer Alacaklar
8.821.953 4.363.529
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.821.953 4.363.529
Stoklar
9 191.565.908 151.965.606
Peşin Ödenmiş Giderler
10 108.499.132 69.349.660
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
445.426 1.068.626
Diğer Dönen Varlıklar
14 27.349.384 28.830.910
ARA TOPLAM
917.140.924 678.944.546
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
917.140.924 678.944.546
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 4.187.172 4.187.172
Diğer Alacaklar
60.899 61.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 60.899 61.279
Maddi Duran Varlıklar
11 693.328.330 699.202.386
Kullanım Hakkı Varlıkları
61.902.362 62.379.102
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
618.585 661.375
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 468.899.964 469.593.508
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.228.997.312 1.236.084.822
TOPLAM VARLIKLAR
2.146.138.236 1.915.029.368
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.399.786 33.994.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.399.786 33.994.112
Banka Kredileri
5 16.977.147 30.706.634
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.422.639 3.287.478
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 241.178.083 190.944.557
Ticari Borçlar
353.745.328 256.253.336
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-23 889.547 1.190.204
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 352.855.781 255.063.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.710.405 2.978.868
Diğer Borçlar
2.397.655 2.382.220
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-23 3.430 3.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.394.225 2.378.790
Türev Araçlar
7 4.173.170 10.288.077
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 92.321.193 38.485.804
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
50.376 3.891
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.475.897 2.230.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.128.258 883.184
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.347.639 1.347.639
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 585.494 688.504
ARA TOPLAM
720.037.387 538.250.192
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
720.037.387 538.250.192
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
719.730.891 691.628.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
719.730.891 691.628.424
Banka Kredileri
5 662.758.199 634.178.993
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
56.972.692 57.449.431
Diğer Borçlar
8 265.371.765 242.169.530
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 38.118.987 35.130.810
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.681.325 9.553.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 9.681.325 9.553.322
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.032.902.968 978.482.086
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.752.940.355 1.516.732.278
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
393.197.881 398.297.090
Ödenmiş Sermaye
15 45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 62.376.183 62.376.183
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 1.842.854 1.842.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.502.685 -3.398.385
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.502.685 -3.398.385
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -3.502.685 -3.398.385
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 409.666 -4.060.144
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.129.878 -8.230.462
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.129.878 -8.230.462
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.539.544 4.170.318
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
3.539.544 4.170.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
eçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 279.126.039 320.334.299
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.464.719 -41.208.260
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
393.197.881 398.297.090
TOPLAM KAYNAKLAR
2.146.138.236 1.915.029.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 312.727.605 305.388.159
Satışların Maliyeti
16 -231.880.454 -244.553.959
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
80.847.151 60.834.200
BRÜT KAR (ZARAR)
80.847.151 60.834.200
Genel Yönetim Giderleri
17 -7.744.730 -5.782.722
Pazarlama Giderleri
17 -1.976.559 -3.936.575
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 21.505.466 7.477.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -83.531.294 -44.525.466
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.100.034 14.067.270
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 57.607.120 28.017.528
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -10.014.053 -1.371.257
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.693.101 40.713.541
Finansman Gelirleri
20 9.315.598 5.946.651
Finansman Giderleri
20 -75.707.206 -66.352.059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.698.507 -19.691.867
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
233.788 4.645.176
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -60.913 -14.071
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 294.701 4.659.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.464.719 -15.046.691
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.464.719 -15.046.691
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
,21030000 -0,33440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-104.300 165.121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -130.378 206.401
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.078 -41.280
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
13 26.078 -41.280
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.469.810 272.280
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-630.774 272.280
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.114.907
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.114.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.014.323
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-1.014.323
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.365.510 437.401
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.099.209 -14.609.290
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.099.209 -14.609.290http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941509


BIST18:051.402
Değişim :  -0,53% |  -7,50
Açılış :  1.415  
Önceki Kapanış :  1.410  
En Yüksek
1.420
En Düşük
1.401
BIST En Aktif Hisseler18:05
KENT 243,20 1.553.511 % 10,00  
TUCLK 11,33 38.501.294 % 10,00  
CEOEM 14,98 35.576.098 % 9,99  
TKURU 185,20 16.135.869 % 9,98  
OZBAL 12,24 76.198.035 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6296 8,6504 % 0,12  
Euro 10,2995 10,3391 % 0,28  
Sterlin 12,0313 12,0917 % 0,02  
Frank 9,3731 9,4296 % -0,09  
Riyal 2,2972 2,3088 % -0,10  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 0,26  
Altın Gr. 494 494 -0,76  
Cumhuriyet 3.292 3.342 3,00  
Tam 3.275 3.360 2,39  
Yarım 1.583 1.625 1,16  
Çeyrek 794 813 0,58  
Gümüş.Ons 25,87 25,91 0,13  
Gümüş Gr. 7,18 7,19 0,02  
B. Petrol 75,38 75,38 0,57